Ruch turbulentny; ruch co to jest
Co to jest Ruch turbulentny; ruch burzliwy. Wyjaśnienie burzliwy Ruch płynu (cieczy) z prędkością.

Czy przydatne?

Co to jest Ruch turbulentny; ruch burzliwy

Definicja RUCH TURBULENTNY; RUCH BURZLIWY: Ruch turbulentny; ruch burzliwy
Ruch płynu (cieczy) z prędkością powyżej prędkości krytycznej, dla ustalonych warunków zdefiniowanej liczbą → Reynoldsa. W r.t. utraty hydrauliczne są proporcjonalne do prędkości w drugiej potędze. Turbulentny ruch wód podziemnych występuje bardzo rzadko – tylko w systemach krasowych i w systemach otwartych szczelin – w szczególności w warunkach ruchu sztucznie wymuszonego.[TM].

Słownik Rozpuszczony Węgiel Organiczny DOC:
Znaczenie organiczny DOC Węgiel substancji organicznych przechodzących poprzez filtr o otworach nie większych niż 0,45 mm, zatrzymujący niemal wszystkie bakterie. Zawartość DOC w niezanieczyszczonych wodach ruch turbulentny; ruch burzliwy.
Słownik Równanie Przewodnictwa Cieplnego:
Znaczenie przewodnictwa cieplnego Równanie różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu, paraboliczne, w formie: gdzie: H – wysokość hydrauliczna [L], Q – zasilanie [LT–1], S – współczynnik pojemności wodnej [1 ruch turbulentny; ruch burzliwy.
Słownik Reduktor; Odtleniacz, Czynnik Redukujący, Środek Redukujący:
Znaczenie odtleniacz, czynnik redukujący, środek redukujący Substancja (pierwiastek, związek, jon) uczestnicząca w procesach utleniająco-redukcyjnych, powodująca redukcję innej substancji, nie mniej jednak ruch turbulentny; ruch burzliwy.
Słownik Ruch Wody Podziemnej; Płynięcie Wody Podziemnej:
Znaczenie podziemnej; płynięcie wody podziemnej R.w.p. może mieć zróżnicowany charakter, uzależniony od → przestrzeni hydrogeologicznej, gdzie ma miejsce, i od warunków fizycznych: prędkości, kierunku ruch turbulentny; ruch burzliwy.
Słownik Rozpuszczalność:
Znaczenie Umiejętność minerałów, gazów, cieczy do rozpuszczania się w wodach podziemnych, do tworzenia → roztworów wodnych. R. poszczególnych substancji jestróżna, zależy także od warunków środowiska, w jakich ruch turbulentny; ruch burzliwy.

Czym jest Ruch turbulentny; ruch znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: