Ruch ustalony; ruch trwały co to jest
Co to jest Ruch ustalony; ruch trwały. Wyjaśnienie Ruch, gdzie wielkości charakteryzujące ruch.

Czy przydatne?

Co to jest Ruch ustalony; ruch trwały

Definicja RUCH USTALONY; RUCH TRWAŁY: Ruch ustalony; ruch trwały
Ruch, gdzie wielkości charakteryzujące ruch cieczy, takie jak szybkość, wysokość hydrauliczna, ciśnienie są tylko funkcją położenia F(x,y,z), nie zależą od czasu w żadnym punkcie. Regularnie nieprawidłowo jako synonimu używa się nazwy → ruch stacjonarny, także w językach obcych.[TM].

Słownik Rzeka Krasowa:
Znaczenie Rzeka krasowa Rzeka wypływająca ze → źródła krasowego, która w całości albo w znacznej części swego biegu jest zasilana wodami krasowymi.[AR ruch ustalony; ruch trwały.
Słownik Redukcja Siarczanów:
Znaczenie siarczanów Mechanizmy hydrogeochemiczne, zazwyczaj biochemiczne, zachodzące powszechnie w wodach podziemnych przy przejściu ze strefy utleniającej do redukcyjnej. Siarczany są redukowane do → siarki ruch ustalony; ruch trwały.
Słownik Równanie Ruchu:
Znaczenie ośrodka ciągłego (między innymi cieczy, wód podziemnych) uwzględniając równania ciągłości (zachowania masy), równania stanu (opisujące termodynamiczny stan ośrodka, w skrajnie uproszczonym przypadku ruch ustalony; ruch trwały.
Słownik Reżim Źródła; Ustrój Hydrogeologiczny Źródła:
Znaczenie ustrój hydrogeologiczny źródła Zespół parametrów i cech charakteryzujących środowisko hydrogeologiczne źródła; jego →wydajność, → ciśnienie hydrostatyczne, →skład chemiczny wody i jej właściwości ruch ustalony; ruch trwały.
Słownik Równowaga Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Ogólne definicja dotyczące stanu równowagi zachodzącej w wodach podziemnych, obejmujące przemiany fazowe i reakcje chemiczne. R.h. jest rozpatrywana najczęściej jako jednostkowe ruch ustalony; ruch trwały.

Czym jest Ruch ustalony; ruch trwały znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: