Ruch ustalony; ruch trwały co to jest
Co to jest Ruch ustalony; ruch trwały. Wyjaśnienie Ruch, gdzie wielkości charakteryzujące ruch.

Czy przydatne?

Co to jest Ruch ustalony; ruch trwały

Definicja RUCH USTALONY; RUCH TRWAŁY: Ruch ustalony; ruch trwały
Ruch, gdzie wielkości charakteryzujące ruch cieczy, takie jak szybkość, wysokość hydrauliczna, ciśnienie są tylko funkcją położenia F(x,y,z), nie zależą od czasu w żadnym punkcie. Regularnie nieprawidłowo jako synonimu używa się nazwy → ruch stacjonarny, także w językach obcych.[TM].

Słownik Regionalny Lej Depresji:
Znaczenie depresji Obniżenie zwierciadła wód podziemnych znajdujących się pod wpływem intensywnej eksploatacji ujęć na większym obszarze (aglomeracja miejska albo przemysłowa) albo odwadniania kopalń.[SK ruch ustalony; ruch trwały.
Słownik Reżim Źródła; Ustrój Hydrogeologiczny Źródła:
Znaczenie ustrój hydrogeologiczny źródła Zespół parametrów i cech charakteryzujących środowisko hydrogeologiczne źródła; jego →wydajność, → ciśnienie hydrostatyczne, →skład chemiczny wody i jej właściwości ruch ustalony; ruch trwały.
Słownik Ruch Jednorodny; Ruch Równomierny:
Znaczenie Ruch jednorodny; ruch równomierny Ruch, gdzie szybkość i kierunki przepływu są jednakowe we wszystkich punktach pola ruchu. Z natury swej jest więc to ruch ustalony.[TM ruch ustalony; ruch trwały.
Słownik Roztwór Nasycony:
Znaczenie Wody podziemne (traktowane jako roztwór wodny) tworzą r.n., gdy zawierają max. dla danych warunków termodynamicznych liczba rozpuszczonych minerałów i gazów, z którymi się kontaktują. W r.n ruch ustalony; ruch trwały.
Słownik Rzeka Krasowa:
Znaczenie Rzeka krasowa Rzeka wypływająca ze → źródła krasowego, która w całości albo w znacznej części swego biegu jest zasilana wodami krasowymi.[AR ruch ustalony; ruch trwały.

Czym jest Ruch ustalony; ruch trwały znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: