Ruch wody podziemnej co to jest
Co to jest Ruch wody podziemnej; płynięcie wody podziemnej. Wyjaśnienie płynięcie wody podziemnej R.

Czy przydatne?

Co to jest Ruch wody podziemnej; płynięcie wody podziemnej

Ruch wody podziemnej; płynięcie wody podziemnej
R.w.p. może mieć zróżnicowany charakter, uzależniony od → przestrzeni hydrogeologicznej, gdzie ma miejsce, i od warunków fizycznych: prędkości, kierunku, wysokości hydraulicznej, ciśnienia, przyspieszenia, pędu, toru. → Filtracja, → Fluacja. O przepływie mówimy, gdy rozpatrujemy ruch albo jego natężenie w określonym punkcie albo przekroju hydrogeologicznym (→ natężenie przepływu); o spływie – w sensie obszarowym (na przykład w dorzeczu); o odpływie – gdy chodzi o dłuższy moment (rok, wielolecie) w opisie → obiegu wód podziemnych albo → bilansie wód podziemnych, lecz także w określonym przekroju, przeciwstawiając go dopływowi. Mówi się także o → dopływie do studni, do ujęcia, do kopalni i tak dalej Poprzez wypływ rozumie się ((na przykład wypływ ze studni, → samowypływ i różne typy wypływów naturalnych:→ źródło, → wyciek (wody podziemnej). W zależności kierunku przepływu rozróżnia się r.w.p. poziomy albo prawie poziomy w →strumieniu i pionowy: descenzyjny (→ infiltracja, → influacja, → przesączanie), ascenzyjny (→ eksfiltracja wód podziemnych, efluencja), ruch ascenzyjno-descenzyjny (→ przesiąkanie, przesiąkanie międzypoziomowe). R.w.p. przeciwstawia się → stagnacji wód podziemnych. → Bilans wodny, → Wody podziemne (w węższym znaczeniu) .[AK].

Czym jest Ruch wody podziemnej znaczenie w Słownik definicje R