Rząp; rząpie co to jest
Co to jest Rząp; rząpie. Wyjaśnienie Rząp; rząpie Dolna część szybu, gdzie zbiera się ściekająca.

Czy przydatne?

Co to jest Rząpie Rząp

Definicja RZĄP; RZĄPIE: Rząp; rząpie
Dolna część szybu, gdzie zbiera się ściekająca woda.[MR].

Słownik Ruch Turbulentny; Ruch Burzliwy:
Znaczenie ruch burzliwy Ruch płynu (cieczy) z prędkością powyżej prędkości krytycznej, dla ustalonych warunków zdefiniowanej liczbą → Reynoldsa. W r.t. utraty hydrauliczne są proporcjonalne do prędkości w rząp; rząpie.
Słownik Region Hydrogeologiczny:
Znaczenie hydrogeologiczny Region, który z racji na całokształt stosunków hydrogeologicznych wyraźnie jest różna od obszarów sąsiednich. W systematyzacji regionów dodaje się przedrostki mikro-, makro-, sub- i rząp; rząpie.
Słownik Roztwór Przesycony:
Znaczenie Wody podziemne tworzą r.p., gdy w danych warunkach termodynamicznych zawierają więcej substancji rozpuszczonych, niż to wynika z rozpuszczalności minerałów, skał i gazów kontaktujących się z wodą rząp; rząpie.
Słownik Retencja Podziemna; Retencja Gruntowa:
Znaczenie retencja gruntowa Zmienna w momencie liczba wody zatrzymanej w określonym czasie w środowisku podziemnym. Zmiany r.p. wpływają na zmiany → stanów zwierciadła wód podziemnych, którego podniesienie rząp; rząpie.
Słownik Rzeka Ginąca:
Znaczenie Rzeka ginąca Powierzchniowy → ciek w regionie krasowym zanikający w podłoże i zasilający wody podziemne. → Ponor.[AR rząp; rząpie.

Czym jest Rząp; rząpie znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: