Rzeka drenująca co to jest
Co to jest Rzeka drenująca. Wyjaśnienie zasilana poprzez → wody podziemne. Ma to miejsce wówczas.

Czy przydatne?

Co to jest Drenująca Rzeka

Definicja RZEKA DRENUJĄCA: Rzeka drenująca
Rzeka zasilana poprzez → wody podziemne. Ma to miejsce wówczas, gdy wody powierzchniowe rzeki znajdują się w związku hydraulicznym (bezpośrednim albo pośrednim) z wodami podziemnymi, których zwierciadło położone jest wyżej niż poziom wody w rz.d. (ryc. 92).[SK] Ryc. 92. Rzeka drenująca: a) w przekroju, b) w planie1 – zwierciadło wody w rzece, 2 – zwierciadło wód podziemnych, 3 – hydroizohipsa: jej wartość w relacji do poziomu odniesienia (zwykle w m n.p.m.), 4 – rzeka i kierunek jej biegu.

Słownik Równowaga Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Ogólne definicja dotyczące stanu równowagi zachodzącej w wodach podziemnych, obejmujące przemiany fazowe i reakcje chemiczne. R.h. jest rozpatrywana najczęściej jako jednostkowe rzeka drenująca.
Słownik Ruch Niestacjonarny:
Znaczenie Ruch niestacjonarny Ruch, gdzie parametry równania ruchu i/albo samo równanie ruchu zmieniają się w momencie. → Ruch ustalony.[TM rzeka drenująca.
Słownik Radionuklid; Pierwiastek Promieniotwórczy:
Znaczenie pierwiastek promieniotwórczy Pierwiastek, którego jądra atomowe ulegają samorzutnym przemianom w jądra atomowe innego pierwiastka, czemu towarzyszy emisja jąder atomowych helu o liczbie masowej 4 rzeka drenująca.
Słownik Rzeka Krasowa:
Znaczenie Rzeka krasowa Rzeka wypływająca ze → źródła krasowego, która w całości albo w znacznej części swego biegu jest zasilana wodami krasowymi.[AR rzeka drenująca.
Słownik Ruch; Płynięcie:
Znaczenie Zmiana w momencie położenia ciała względem innego ciała traktowanego jako układ odniesienia, a również rozchodzenie się zaburzeń pól fizycznych. Ruch charakteryzują różne wielkości fizyczne, takie rzeka drenująca.

Czym jest Rzeka drenująca znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: