Rzeka drenująca co to jest
Co to jest Rzeka drenująca. Wyjaśnienie zasilana poprzez → wody podziemne. Ma to miejsce wówczas.

Czy przydatne?

Co to jest Drenująca Rzeka

Rzeka drenująca
Rzeka zasilana poprzez → wody podziemne. Ma to miejsce wówczas, gdy wody powierzchniowe rzeki znajdują się w związku hydraulicznym (bezpośrednim albo pośrednim) z wodami podziemnymi, których zwierciadło położone jest wyżej niż poziom wody w rz.d. (ryc. 92).[SK] Ryc. 92. Rzeka drenująca: a) w przekroju, b) w planie1 – zwierciadło wody w rzece, 2 – zwierciadło wód podziemnych, 3 – hydroizohipsa: jej wartość w relacji do poziomu odniesienia (zwykle w m n.p.m.), 4 – rzeka i kierunek jej biegu.

Czym jest Rzeka drenująca znaczenie w Słownik definicje R