Rzeka drenująca co to jest
Co to jest Rzeka drenująca. Wyjaśnienie zasilana poprzez → wody podziemne. Ma to miejsce wówczas.

Czy przydatne?

Co to jest Drenująca Rzeka

Definicja RZEKA DRENUJĄCA: Rzeka drenująca
Rzeka zasilana poprzez → wody podziemne. Ma to miejsce wówczas, gdy wody powierzchniowe rzeki znajdują się w związku hydraulicznym (bezpośrednim albo pośrednim) z wodami podziemnymi, których zwierciadło położone jest wyżej niż poziom wody w rz.d. (ryc. 92).[SK] Ryc. 92. Rzeka drenująca: a) w przekroju, b) w planie1 – zwierciadło wody w rzece, 2 – zwierciadło wód podziemnych, 3 – hydroizohipsa: jej wartość w relacji do poziomu odniesienia (zwykle w m n.p.m.), 4 – rzeka i kierunek jej biegu.

Słownik Rzeka Krasowa:
Znaczenie Rzeka krasowa Rzeka wypływająca ze → źródła krasowego, która w całości albo w znacznej części swego biegu jest zasilana wodami krasowymi.[AR rzeka drenująca.
Słownik Równanie Ogólne Filtracji; Boussinesqa Równanie:
Znaczenie filtracji; Boussinesqa równanie Ogólne różniczkowe równanie filtracji, zwane równaniem Boussinesqa albo równaniem ewolucji wysokości hydraulicznej w strumieniu płaskim, jednorodnym albo spełniającym rzeka drenująca.
Słownik Ruch Jednorodny; Ruch Równomierny:
Znaczenie Ruch jednorodny; ruch równomierny Ruch, gdzie szybkość i kierunki przepływu są jednakowe we wszystkich punktach pola ruchu. Z natury swej jest więc to ruch ustalony.[TM rzeka drenująca.
Słownik Rekultywacja Wód Podziemnych; Regradacja Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych; regradacja wód podziemnych W zanieczyszczonych zbiornikach wód podziemnych przywracanie wody do stanu pierwotnego i/albo umożliwiającego racjonalne zastosowanie gospodarcze. To jest rzeka drenująca.
Słownik Ruch Turbulentny; Ruch Burzliwy:
Znaczenie ruch burzliwy Ruch płynu (cieczy) z prędkością powyżej prędkości krytycznej, dla ustalonych warunków zdefiniowanej liczbą → Reynoldsa. W r.t. utraty hydrauliczne są proporcjonalne do prędkości w rzeka drenująca.

Czym jest Rzeka drenująca znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: