Rzeka infiltrująca co to jest
Co to jest Rzeka infiltrująca. Wyjaśnienie zasilająca → wody podziemne (tracąca część wody na rzecz.

Czy przydatne?

Co to jest Infiltrująca Rzeka

Definicja RZEKA INFILTRUJĄCA: Rzeka infiltrująca
Rzeka zasilająca → wody podziemne (tracąca część wody na rzecz wód podziemnych). Ma to miejsce wówczas, gdy → zwierciadło wód podziemnych znajduje się niżej niż poziom wody w rz.i. (ryc. 93).[SK] Ryc. 93. Rzeka infiltrująca: a) w przekroju, b) w planie1 – zwierciadło wody w rzece, 2 – zwierciadło wód podziemnych, 3 – hydroizohipsa; jej wartość w relacji do poziomu odniesienia (zwykle w m n.p.m.), 4 – rzeka i kierunek jej biegu.

Słownik Rozpuszczony Węgiel Nieorganiczny DIC:
Znaczenie nieorganiczny DIC Pierwotnym źródłem r.w.n. w wodach podziemnych jest atmosferyczny CO2 rozpuszczony w infiltrujących wodach opadowych i wydalany poprzez korzenie roślin. Kwas węglowy, będący rzeka infiltrująca.
Słownik Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej RZGW:
Znaczenie Gospodarki Wodnej RZGW RZGW, podlegający bezpośrednio Ministerstwu Środowiska, jest organizacją zarządzającą zasobami wodnymi dorzecza. Gospodarowanie wodą bazuje na tak zwany zlewniowym systemie rzeka infiltrująca.
Słownik Roztwór Koloidalny:
Znaczenie Roztwór koloidalny Układ koloidalny z ciekłym ośrodkiem dyspersyjnym. W wodach podziemnych wszystkie koloidy mają charakter → hydrozoli, zwanych regularnie w skrócie zolami. → Koloidy, →Żele.[AM rzeka infiltrująca.
Słownik Równanie Różnicowe Filtracji:
Znaczenie filtracji Przybliżenie różnicowe → równania różniczkowego filtracji wód podziemnych, gdzie pochodne cząstkowe drugiego rzędu są zastąpione ilorazami różnicowymi drugiego rzędu określonymi w rzeka infiltrująca.
Słownik Ruch Niestacjonarny:
Znaczenie Ruch niestacjonarny Ruch, gdzie parametry równania ruchu i/albo samo równanie ruchu zmieniają się w momencie. → Ruch ustalony.[TM rzeka infiltrująca.

Czym jest Rzeka infiltrująca znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: