Rzeka infiltrująca co to jest
Co to jest Rzeka infiltrująca. Wyjaśnienie zasilająca → wody podziemne (tracąca część wody na rzecz.

Czy przydatne?

Co to jest Infiltrująca Rzeka

Rzeka infiltrująca
Rzeka zasilająca → wody podziemne (tracąca część wody na rzecz wód podziemnych). Ma to miejsce wówczas, gdy → zwierciadło wód podziemnych znajduje się niżej niż poziom wody w rz.i. (ryc. 93).[SK] Ryc. 93. Rzeka infiltrująca: a) w przekroju, b) w planie1 – zwierciadło wody w rzece, 2 – zwierciadło wód podziemnych, 3 – hydroizohipsa; jej wartość w relacji do poziomu odniesienia (zwykle w m n.p.m.), 4 – rzeka i kierunek jej biegu.

Czym jest Rzeka infiltrująca znaczenie w Słownik definicje R