Rzeka krasowa co to jest
Co to jest Rzeka krasowa. Wyjaśnienie wypływająca ze → źródła krasowego, która w całości albo w.

Czy przydatne?

Co to jest Krasowa Rzeka

Definicja RZEKA KRASOWA: Rzeka krasowa
Rzeka wypływająca ze → źródła krasowego, która w całości albo w znacznej części swego biegu jest zasilana wodami krasowymi.[AR].

Słownik Rozkład Czasów Przebywania RTD:
Znaczenie przebywania RTD 1. Histogram rozkładu → czasów przebywania wody w systemie w blokach obliczeniowych wielowarstwowego (pseudoprzestrzennego) modelu matematycznego mechanizmu hydrogeologicznego rzeka krasowa.
Słownik Ruch Niejednorodny; Ruch Nierównomierny:
Znaczenie Ruch niejednorodny; ruch nierównomierny Ruch, gdzie szybkość i kierunki przepływu zmieniają się w przestrzeni, są funkcją położenia.[TM rzeka krasowa.
Słownik Rzeka Infiltrująca:
Znaczenie Rzeka zasilająca → wody podziemne (tracąca część wody na rzecz wód podziemnych). Ma to miejsce wówczas, gdy → zwierciadło wód podziemnych znajduje się niżej niż poziom wody w rz.i. (ryc. 93).[SK] Ryc rzeka krasowa.
Słownik Radionuklid; Pierwiastek Promieniotwórczy:
Znaczenie pierwiastek promieniotwórczy Pierwiastek, którego jądra atomowe ulegają samorzutnym przemianom w jądra atomowe innego pierwiastka, czemu towarzyszy emisja jąder atomowych helu o liczbie masowej 4 rzeka krasowa.
Słownik Równanie Migracji; Równanie Dyspersji:
Znaczenie równanie dyspersji Równanie różniczkowe, cząstkowe drugiego rzędu, rozwiązywane dla ściśle ustalonych warunków brzegowych hydrodynamicznych i hydrochemicznych. W najogólniejszej formie można je rzeka krasowa.

Czym jest Rzeka krasowa znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: