Rzeka podziemna co to jest
Co to jest Rzeka podziemna. Wyjaśnienie Rzeka podziemna Wody podziemne płynące w ogromnych.

Czy przydatne?

Co to jest Podziemna Rzeka

Definicja RZEKA PODZIEMNA: Rzeka podziemna
Wody podziemne płynące w ogromnych →kanałach krasowych.[AR].

Słownik Rzeka Infiltrująca:
Znaczenie Rzeka zasilająca → wody podziemne (tracąca część wody na rzecz wód podziemnych). Ma to miejsce wówczas, gdy → zwierciadło wód podziemnych znajduje się niżej niż poziom wody w rz.i. (ryc. 93).[SK] Ryc rzeka podziemna.
Słownik Region Krasowy:
Znaczenie Region występowania skał węglanowych albo gipsów i anhydrytów, wykazujący zjawiska krasowe, gdzie przepływ i drenaż wód podziemnych kształtują się przez wzgląd na procesami ługowania skał.[AR rzeka podziemna.
Słownik Równanie Ogólne Filtracji; Boussinesqa Równanie:
Znaczenie filtracji; Boussinesqa równanie Ogólne różniczkowe równanie filtracji, zwane równaniem Boussinesqa albo równaniem ewolucji wysokości hydraulicznej w strumieniu płaskim, jednorodnym albo spełniającym rzeka podziemna.
Słownik Reżim Źródła; Ustrój Hydrogeologiczny Źródła:
Znaczenie ustrój hydrogeologiczny źródła Zespół parametrów i cech charakteryzujących środowisko hydrogeologiczne źródła; jego →wydajność, → ciśnienie hydrostatyczne, →skład chemiczny wody i jej właściwości rzeka podziemna.
Słownik Radioliza (Wody):
Znaczenie Mechanizm zachodzący pod wpływem promieniowania jonizującego, wywołanego w warunkach naturalnych odziaływaniem pierwiastków promieniotwórczych na wodę. R. skutkuje rozpad cząsteczek wody i tworzenie rzeka podziemna.

Czym jest Rzeka podziemna znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: