Schemat obliczeniowy studni co to jest
Co to jest Schemat obliczeniowy studni. Wyjaśnienie Uproszczony szkic przekroju hydrogeologicznego.

Czy przydatne?

Co to jest Studni Obliczeniowy Schemat

Definicja SCHEMAT OBLICZENIOWY STUDNI: Model obliczeniowy studni
Uproszczony szkic przekroju hydrogeologicznego przedstawiający położenie zwierciadła wody podziemnej albo linii ciśnień piezometrycznych przed i w momencie → pompowania badawczego i te przedmioty warunków hydrogeologicznych i konstrukcji → węzła hydrogeologicznego wspólnie z ich wymiarami, które są konieczne do wykonania obliczeń współczynników filtracji. Por. BN-71/8950-08.[AK].

Słownik Siła Jonowa Roztworu I:
Znaczenie roztworu I Połowa sumy iloczynów stężeń zawartych w roztworze jonów poprzez kwadraty ich ładunków elektrycznych: gdzie: c1, c2, cn– stężenia molowe wszystkich jonów w roztworze [ML–3], z1, z2, zn – schemat obliczeniowy studni.
Słownik Strefa Aeracji:
Znaczenie Region zawarty pomiędzy powierzchnią ziemi a strefą wzniosu kapilarnego. W spółka akcyjna pustki skalne wypełniają powietrze i woda, występująca w formie pary wodnej, wody związanej (→ woda schemat obliczeniowy studni.
Słownik Studnia Wielkośrednicowa:
Znaczenie wielkośrednicowa Studnia o sporych rozmiarach horyzontalnych (w poziomie), realizowana w celu uzyskania sporych wydajności i długotrwałości działania (ryc. 111). → Starzenie (się) studni.[AK] Ryc schemat obliczeniowy studni.
Słownik Sczerpywanie Badawcze W Studni:
Znaczenie badawcze w studni Badanie polowe polegające na sczerpywaniu wody i obserwacji jej wzniosu w studni w celu ustalenia właściwości hydrogeologicznych. → Pompowanie badawcze, → Zalewanie badawcze, → schemat obliczeniowy studni.
Słownik Stopień Zagrożenia (Wód Podziemnych):
Znaczenie wód podziemnych) Względna (umowna) ocena możliwości przenikania substancji zanieczyszczających do warstw wodonośnych, wynikająca z budowy geologicznej i uwarunkowań hydrogeologicznych na drodze schemat obliczeniowy studni.

Czym jest Schemat obliczeniowy studni znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: