Schemat obliczeniowy studni co to jest
Co to jest Schemat obliczeniowy studni. Wyjaśnienie Uproszczony szkic przekroju hydrogeologicznego.

Czy przydatne?

Co to jest Studni Obliczeniowy Schemat

Definicja SCHEMAT OBLICZENIOWY STUDNI: Model obliczeniowy studni
Uproszczony szkic przekroju hydrogeologicznego przedstawiający położenie zwierciadła wody podziemnej albo linii ciśnień piezometrycznych przed i w momencie → pompowania badawczego i te przedmioty warunków hydrogeologicznych i konstrukcji → węzła hydrogeologicznego wspólnie z ich wymiarami, które są konieczne do wykonania obliczeń współczynników filtracji. Por. BN-71/8950-08.[AK].

Słownik Studnia Zupełna:
Znaczenie Studnia ujmująca warstwę wodonośną na całej jej miąższości albo całą miąższość strefy nasyconej, dla której → stopień ujęcia warstwy α = 1, jest to długość części roboczej filtru l jest równa schemat obliczeniowy studni.
Słownik Stan Zwierciadła Wód Podziemnych:
Znaczenie Stan zwierciadła wód podziemnych Położenie zwierciadła wód podziemnych w relacji do określonego poziomu odniesienia. →Krzywa stanów wód podziemnych.[SK schemat obliczeniowy studni.
Słownik Solanka:
Znaczenie mineralizacji ogólnej wynoszącej przynajmniej 35 g/dm3, której kluczowymi składnikami rozpuszczonymi są jony: chlorkowy Cl–, sodowy Na+ i wapniowy Ca2+. Niektórzy autorzy wyróżniają grupę mocnych schemat obliczeniowy studni.
Słownik Substancja Szkodliwa (Występująca W Wodzie):
Znaczenie szkodliwa (występująca w wodzie) Substancja, której występowanie albo wysokie stężenie w wodzie jest niepożądane, raczej z racji na zdrowie człowieka. → Substancja zanieczyszczająca, → Substancja schemat obliczeniowy studni.
Słownik Substancja Powierzchniowo Czynna Anionowa:
Znaczenie powierzchniowo czynna anionowa → Substancja powierzchniowo czynna, która ulegając jonizacji w roztworze wodnym tworzy ujemnie naładowane jony organiczne powodujące aktywność powierzchniową schemat obliczeniowy studni.

Czym jest Schemat obliczeniowy studni znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: