Schemat warstwy jednorodnej co to jest
Co to jest Schemat warstwy jednorodnej; (o zwierciadle napiętym). Wyjaśnienie zwierciadle napiętym.

Czy przydatne?

Co to jest Schemat warstwy jednorodnej; (o zwierciadle napiętym)

Definicja SCHEMAT WARSTWY JEDNORODNEJ; (O ZWIERCIADLE NAPIĘTYM): Model warstwy jednorodnej; (o zwierciadle napiętym)
Schemat ( model) jednorodnej warstwy wodonośnej (k = const), poziomej i o stałej miąższości (m = const).[TM].

Słownik Strefa Termicznie Neutralna:
Znaczenie neutralna Strefa głębokościowa, gdzie temperatura jest zbliżona do średniej rocznej temperatury powietrza w danym punkcie i nie podlega wahaniom rocznym. Poniżej s.t.n. wzrost temperatury wraz ze schemat warstwy jednorodnej; (o zwierciadle napiętym).
Słownik Substancja Obca (W Wodzie):
Znaczenie wodzie) Substancja, której występowanie w wodzie podziemnej nie jest powiązane z naturalnymi czynnikami kształtującymi chemizm wód w ich cyklu krążenia przyrodniczego. Definicja z reguły dotyczy schemat warstwy jednorodnej; (o zwierciadle napiętym).
Słownik Studnia Bezfiltrowa; Studnia Bez Filtru:
Znaczenie studnia bez filtru Studnia wykonana w spękanych utworach zwięzłych bez kolumny filtrowej albo w skałach luźnych w warunkach wód naporowych w obrębie → wodonośca niewielkiej miąższości (ryc. 105). W schemat warstwy jednorodnej; (o zwierciadle napiętym).
Słownik Strefowość Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Zmienność chemizmu wód w profilu pionowym (→ strefowość hydrogeochemiczna pionowa), rzadziej w układzie poziomym (strefowość hydrogeochemiczna obszarowa). Definicja s.h. może się schemat warstwy jednorodnej; (o zwierciadle napiętym).
Słownik Szczukariewa Klasyfikacja (Chemiczna Wód):
Znaczenie regulacja (chemiczna wód) Oficjalna regulacja chemiczna wód wykorzystująca stężenia głównych anionów i kationów jako kryterium klasyfikacyjne. Opracowana w latach pięćdziesiątych XX w. w Związku schemat warstwy jednorodnej; (o zwierciadle napiętym).

Czym jest Schemat warstwy jednorodnej znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: