Schoellera wykres co to jest
Co to jest Schoellera wykres; Schoellera-Berkaloffa wykres. Wyjaśnienie Berkaloffa wykres Graficzna.

Czy przydatne?

Co to jest Schoellera wykres; Schoellera-Berkaloffa wykres

Definicja SCHOELLERA WYKRES; SCHOELLERA-BERKALOFFA WYKRES: Schoellera wykres; Schoellera-Berkaloffa wykres
Graficzna sposób odwzorowywania chemizmu wód w układzie prostokątnych współrzędnych. Stężenia poszczególnych jonów, substancji organicznej, gazów nanosi się na pionowych, pomocniczych osiach zgodnie ze skalą logarytmiczną. Naniesione wartości stężeń łączy się pomiędzy sobą linią łamaną odwzorowującą skład chemiczny wody. Na jednym S.w. można nanieść kilka analiz, co pozwala na wizualne ich porównywanie. To jest jedna z nielicznych metod graficznych umożliwiająca w pełni czytelne przedstawianie stężeń → mikroskładników i różnego typu składników specyficznych (ryc. 95). → Graficzne sposoby odwzorowania chemizmu wód[AM] Ryc. 95. Odwzorowanie składu chemicznego wód na wykresie Schoellera.

Słownik System Wodonośny:
Znaczenie 1. Zespół poziomów wodonośnych znajdujących się w → kontakcie hydraulicznym, ograniczony ściśle zdefiniowanymi przestrzennie i dynamicznie granicami. 2. Odpowiednik terminu → formacja wodonośna. [TM schoellera wykres; schoellera-berkaloffa wykres.
Słownik Studnia Wbijana; S. Wkręcana Płytka, S. Abisyńska, S. Nortonowska:
Znaczenie wkręcana płytka, s. abisyńska, s. nortonowska Studnia wykonana przeważnie ręcznie poprzez wbicie albo wkręcenie rury, której końcowy odcinek jest przystosowany do bocznego dopływu wody (perforacja schoellera wykres; schoellera-berkaloffa wykres.
Słownik Siatka Dyskretyzacji:
Znaczenie Siatka dyskretyzacji Siatka zbudowana z → bloków obliczeniowych, na które jest podzielony zdyskretyzo-wany region filtracji. → Dyskretyzacja obszaru filtracji (przestrzeni).[MR schoellera wykres; schoellera-berkaloffa wykres.
Słownik Stężenie Roztworu:
Znaczenie Liczba substancji rozpuszczonej w danej ilości rozpuszczalnika. Wyróżniamy stężenie procentowe (s.p.), jest to liczbę jednostek masy (s.p. masowe), objętości (s.p. objętościowe) albo moli (s.p schoellera wykres; schoellera-berkaloffa wykres.
Słownik Substancje Stałe Łatwo Opadające:
Znaczenie łatwo opadające Definicja stosowane najczęściej w chemii sanitarnej, w szczególności przy → uzdatnianiu wody. Znaczy część substancji stałych, występu jących początkowo w stanie zawieszonym, ale schoellera wykres; schoellera-berkaloffa wykres.

Czym jest Schoellera wykres; Schoellera znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: