Schoellera wykres co to jest
Co to jest SCHOELLERA WYKRES; SCHOELLERA-BERKALOFFA WYKRES. Wyjaśnienie Berkaloffa wykres Graficzna.

Czy przydatne?

Co to jest Schoellera wykres; Schoellera-Berkaloffa wykres

Definicja SCHOELLERA WYKRES; SCHOELLERA-BERKALOFFA WYKRES: Schoellera wykres; Schoellera-Berkaloffa wykres
Graficzna sposób odwzorowywania chemizmu wód w układzie prostokątnych współrzędnych. Stężenia poszczególnych jonów, substancji organicznej, gazów nanosi się na pionowych, pomocniczych osiach zgodnie ze skalą logarytmiczną. Naniesione wartości stężeń łączy się pomiędzy sobą linią łamaną odwzorowującą skład chemiczny wody. Na jednym S.w. można nanieść kilka analiz, co pozwala na wizualne ich porównywanie. To jest jedna z nielicznych metod graficznych umożliwiająca w pełni czytelne przedstawianie stężeń → mikroskładników i różnego typu składników specyficznych (ryc. 95). → Graficzne sposoby odwzorowania chemizmu wód[AM] Ryc. 95. Odwzorowanie składu chemicznego wód na wykresie Schoellera.

Słownik Strefa Utleniająca:
Znaczenie Strefa występowania w → wodach naturalnych → warunków utleniających. W wodach podziemnych najczęściej wraz ze → strefą aeracji obejmuje wody gruntowe (→ wody podziemne swobodne) i wody wgłębne (→ schoellera wykres; schoellera-berkaloffa wykres co znaczy.
Słownik Strefa Aeracji:
Znaczenie Region zawarty pomiędzy powierzchnią ziemi a strefą wzniosu kapilarnego. W spółka akcyjna pustki skalne wypełniają powietrze i woda, występująca w formie pary wodnej, wody związanej (→ woda schoellera wykres; schoellera-berkaloffa wykres krzyżówka.
Słownik Studnia Odwadniająca Górnicza:
Znaczenie odwadniająca górnicza Otwór wykonany w górotworze z powierzchni terenu albo w spągu górniczego wyrobiska podziemnego z zainstalowanym w nim na stałe albo okresowo urządzeniem do pompowania wody w schoellera wykres; schoellera-berkaloffa wykres co to jest.
Słownik Stężenie Jonów Wodorowych:
Znaczenie wodorowych S.j.w. nadaje wodzie określony odczyn (→odczyn wody) wyrażany w skali pH (→ wartość pH). W rozważaniach hydrogeochemicznych zamiast s.j.w. należy uwzględniać aktywność jonów hydroniowych schoellera wykres; schoellera-berkaloffa wykres słownik.
Słownik Strata Prażenia; Strata Przy Prażeniu, Strata Podczas Prażenia:
Znaczenie utrata przy prażeniu, utrata w czasie prażenia Parametr jakości wody obliczany przy wykonywaniu analiz wody. Ustala różnicę pomiędzy → suchą pozostałością a pozostałością po prażeniu (spaleniu suchej schoellera wykres; schoellera-berkaloffa wykres czym jest.

Czym jest Schoellera wykres; Schoellera znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: