Schoellera wykres co to jest
Co to jest Schoellera wykres; Schoellera-Berkaloffa wykres. Wyjaśnienie Berkaloffa wykres Graficzna.

Czy przydatne?

Co to jest Schoellera wykres; Schoellera-Berkaloffa wykres

Definicja SCHOELLERA WYKRES; SCHOELLERA-BERKALOFFA WYKRES: Schoellera wykres; Schoellera-Berkaloffa wykres
Graficzna sposób odwzorowywania chemizmu wód w układzie prostokątnych współrzędnych. Stężenia poszczególnych jonów, substancji organicznej, gazów nanosi się na pionowych, pomocniczych osiach zgodnie ze skalą logarytmiczną. Naniesione wartości stężeń łączy się pomiędzy sobą linią łamaną odwzorowującą skład chemiczny wody. Na jednym S.w. można nanieść kilka analiz, co pozwala na wizualne ich porównywanie. To jest jedna z nielicznych metod graficznych umożliwiająca w pełni czytelne przedstawianie stężeń → mikroskładników i różnego typu składników specyficznych (ryc. 95). → Graficzne sposoby odwzorowania chemizmu wód[AM] Ryc. 95. Odwzorowanie składu chemicznego wód na wykresie Schoellera.

Słownik Szczawa:
Znaczenie lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 1000 mg/dm3 wolnego dwutlenku węgla. → Woda kwasowęglowa. 2. Tradycyjne ludowe ustalenie wody, która dzięki zawartości dwutlenku węgla odznacza się schoellera wykres; schoellera-berkaloffa wykres.
Słownik Stężenie Letalne lc50:
Znaczenie Stężenie letalne LC50 Stężenie substancji toksycznej powodujące śmierć połowy ekipy populacji organizmów testowych. Definicja używane przy ocenach zanieczyszczenia wód substancjami toksycznymi.[AM schoellera wykres; schoellera-berkaloffa wykres.
Słownik Strumień Cieplny Ziemi:
Znaczenie Ziemi Liczba ciepła przepływająca w jednostce czasu poprzez jednostkę powierzchni ziemi. W warunkach określonych gęstość strumienia cieplnego przepływającego poprzez skały przypowierzchniowe wynosi schoellera wykres; schoellera-berkaloffa wykres.
Słownik Stan Zwierciadła Wód Podziemnych:
Znaczenie Stan zwierciadła wód podziemnych Położenie zwierciadła wód podziemnych w relacji do określonego poziomu odniesienia. →Krzywa stanów wód podziemnych.[SK schoellera wykres; schoellera-berkaloffa wykres.
Słownik Studnia Niezupełna:
Znaczenie Studnia ujmująca warstwę wodonośną nie na całej jej miąższości albo niecałą miąższość strefy nasycenia, dla której → stopień ujęcia warstwy α < 0,95 , jest to długość części roboczej filtru l jest schoellera wykres; schoellera-berkaloffa wykres.

Czym jest Schoellera wykres; Schoellera znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: