Schoellera wykres co to jest
Co to jest Schoellera wykres; Schoellera-Berkaloffa wykres. Wyjaśnienie Berkaloffa wykres Graficzna.

Czy przydatne?

Co to jest Schoellera wykres; Schoellera-Berkaloffa wykres

Definicja SCHOELLERA WYKRES; SCHOELLERA-BERKALOFFA WYKRES: Schoellera wykres; Schoellera-Berkaloffa wykres
Graficzna sposób odwzorowywania chemizmu wód w układzie prostokątnych współrzędnych. Stężenia poszczególnych jonów, substancji organicznej, gazów nanosi się na pionowych, pomocniczych osiach zgodnie ze skalą logarytmiczną. Naniesione wartości stężeń łączy się pomiędzy sobą linią łamaną odwzorowującą skład chemiczny wody. Na jednym S.w. można nanieść kilka analiz, co pozwala na wizualne ich porównywanie. To jest jedna z nielicznych metod graficznych umożliwiająca w pełni czytelne przedstawianie stężeń → mikroskładników i różnego typu składników specyficznych (ryc. 95). → Graficzne sposoby odwzorowania chemizmu wód[AM] Ryc. 95. Odwzorowanie składu chemicznego wód na wykresie Schoellera.

Słownik Siatka Dyskretyzacji:
Znaczenie Siatka dyskretyzacji Siatka zbudowana z → bloków obliczeniowych, na które jest podzielony zdyskretyzo-wany region filtracji. → Dyskretyzacja obszaru filtracji (przestrzeni).[MR schoellera wykres; schoellera-berkaloffa wykres.
Słownik Stopień Ujęcia Warstwy Α:
Znaczenie warstwy α Relacja długości części roboczej filtru studni l do miąższości (m albo h) ujętej warstwy wodonośnej: α = l/m dla warstwy o zwierciadle napiętym, α = l/h dla warstwy o zwierciadle swobodnym schoellera wykres; schoellera-berkaloffa wykres.
Słownik Stabilizacja Zwierciadła Wody:
Znaczenie zwierciadła wody 1. Mechanizm. Podnoszenie się zwierciadła wód podziemnych w studniach i otworach hydrogeologicznych powiązane z wyrównywaniem się ciśnienia. 2. Sukces. Określenie się poziomu schoellera wykres; schoellera-berkaloffa wykres.
Słownik Szkody Hydrogeologiczne:
Znaczenie Szkody hydrogeologiczne Uszkodzenie powierzchni i jej zabudowy powstające w wyniku zmiany warunków hydrogeologicznych, na przykład poprzez odwodnienie i powiązane z nim osiadania. → Sufozja.[AK schoellera wykres; schoellera-berkaloffa wykres.
Słownik Studnia Odwadniająca:
Znaczenie odwadniająca Studnia przeznaczona i przystosowana do odbioru wody w celu obniżenia zwierciadła wody dla odwodnienia górniczego, budowlanego, rolniczego. → Odwadnianie kopalni, →Odwadnianie obiektów schoellera wykres; schoellera-berkaloffa wykres.

Czym jest Schoellera wykres; Schoellera znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: