Sczerpywanie badawcze w co to jest
Co to jest SCZERPYWANIE BADAWCZE W STUDNI. Wyjaśnienie studni Badanie polowe polegające na.

Czy przydatne?

Co to jest Sczerpywanie badawcze w studni

Definicja SCZERPYWANIE BADAWCZE W STUDNI: Sczerpywanie badawcze w studni
Badanie polowe polegające na sczerpywaniu wody i obserwacji jej wzniosu w studni w celu ustalenia właściwości hydrogeologicznych. → Pompowanie badawcze, → Zalewanie badawcze, → Wtłaczanie badawcze wody, →Próba chłonności.[AK].

Słownik Strefa Aeracji:
Znaczenie Region zawarty pomiędzy powierzchnią ziemi a strefą wzniosu kapilarnego. W spółka akcyjna pustki skalne wypełniają powietrze i woda, występująca w formie pary wodnej, wody związanej (→ woda sczerpywanie badawcze w studni co znaczy.
Słownik Studnia Odwadniająca Górnicza:
Znaczenie odwadniająca górnicza Otwór wykonany w górotworze z powierzchni terenu albo w spągu górniczego wyrobiska podziemnego z zainstalowanym w nim na stałe albo okresowo urządzeniem do pompowania wody w sczerpywanie badawcze w studni krzyżówka.
Słownik Struktura Systemu Krasowego:
Znaczenie mechanizmu krasowego S.s.k. jest określona organizacją dróg przepływu wód wewnątrz zbiornika wodonośnego, wynikającą z mechanizmów krasowych i ich ewolucją w momencie. Typy struktur krasowych są sczerpywanie badawcze w studni co to jest.
Słownik Stopień Zagrożenia (Wód Podziemnych):
Znaczenie wód podziemnych) Względna (umowna) ocena możliwości przenikania substancji zanieczyszczających do warstw wodonośnych, wynikająca z budowy geologicznej i uwarunkowań hydrogeologicznych na drodze sczerpywanie badawcze w studni słownik.
Słownik Sonda Do Pobierania Próbek (Wody):
Znaczenie próbek (wody) Rodzaj → próbnika albo część próbnika zanurzona w wodzie na określoną głębokość, do której wpływa (w sposób swobodny albo wymuszony) opróbowywana woda. → Próbka (wody podziemnej), → sczerpywanie badawcze w studni czym jest.

Czym jest Sczerpywanie badawcze w studni znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: