Siarka S co to jest
Co to jest Siarka S. Wyjaśnienie niemetaliczny, biofilny, cyklicznie krążący w przyrodzie.

Czy przydatne?

Co to jest S Siarka

Definicja SIARKA S: Siarka S
Pierwiastek niemetaliczny, biofilny, cyklicznie krążący w przyrodzie, występujący w wodach podziemnych na czterech stopniach utlenienia:jako S2– (na przykład siarkowodór, jony HS– i S2–), So (siarka koloidalna), S4+ (((na przykład → jon siarczynowy), S6 + (((((na przykład → jon siarczanowy). W obiegu s. aktywnie uczestniczą liczne rodzaje bakterii, biorąc udział w → mineralizacji substancji organicznej, → desulfatyzacji, sulfatyzacji i tak dalej W wodach podziemnych s. może być pochodzenia geogenicznego (mineralnego, wulkanicznego i plutonicznego), organicznego, atmosferycznego, antropogenicznego (ryc. 96).[AM] Ryc. 96. Model współwystępowania różnych form siarki w wodach podziemnych w zależności od pH i Eh (temp. 25° C).

Słownik System Krążenia Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Przestrzenny układ trumieni wód podziemnych w obrębie jednostki albo regionu hydrogeologicznego, traktowany jako całość, ograniczony ściśle zdefiniowanymi przestrzennie i siarka s.
Słownik Strefowość Hydrogeologiczna:
Znaczenie hydrogeologiczna Definicja s.h. jest powiązane z przestrzenną zmiennością warunków hydrogeologicznych zarówno w pionie (→ piętrowość hydrogeologiczna), jak i w poziomie (→ regionalizacja siarka s.
Słownik Strefy (Obszary) Dynamiki Wód Podziemnych (W Czwartorzędzie Dużej Miąższości):
Znaczenie dynamiki wód podziemnych (w czwartorzędzie dużej miąższości) W obrębie wodonośnych utworów czwartorzędowych dużej miąższości wyróżnia się (Hannappel, Voigt, 1997) następujące s.d.w.p. (ryc. 103):– siarka s.
Słownik Solanki Basenów Sedymentacyjnych:
Znaczenie sedymentacyjnych Wody zmineralizowane typu Cl–Na, Cl–Na–Ca i Cl–Ca–Na występujące w skałach osadowych, przeważnie w strefach → stagnacji wód podziemnych (→ woda głębinowa). Mineralizacja s.b.s siarka s.
Słownik Skala Redoks; Skala RH, Skala Redox:
Znaczenie rH, skala redox Skala → potencjału redoks opracowana poprzez Clarka. Jednostką s.r. jest: rH = (Eh + 0,06pH)/0,03 gdzie: Eh – potencjał utleniająco-redukcyjny wyrażony w woltach, pH – odczyn wody. S siarka s.

Czym jest Siarka S znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: