Siarka S co to jest
Co to jest Siarka S. Wyjaśnienie niemetaliczny, biofilny, cyklicznie krążący w przyrodzie.

Czy przydatne?

Co to jest S Siarka

Definicja SIARKA S: Siarka S
Pierwiastek niemetaliczny, biofilny, cyklicznie krążący w przyrodzie, występujący w wodach podziemnych na czterech stopniach utlenienia:jako S2– (na przykład siarkowodór, jony HS– i S2–), So (siarka koloidalna), S4+ (((na przykład → jon siarczynowy), S6 + (((((na przykład → jon siarczanowy). W obiegu s. aktywnie uczestniczą liczne rodzaje bakterii, biorąc udział w → mineralizacji substancji organicznej, → desulfatyzacji, sulfatyzacji i tak dalej W wodach podziemnych s. może być pochodzenia geogenicznego (mineralnego, wulkanicznego i plutonicznego), organicznego, atmosferycznego, antropogenicznego (ryc. 96).[AM] Ryc. 96. Model współwystępowania różnych form siarki w wodach podziemnych w zależności od pH i Eh (temp. 25° C).

Słownik Szkielet Gleby; Szkielet Gruntu:
Znaczenie szkielet gruntu Znajdujące się w glebie (gruncie) w miarę trwałe i niepodlegające łatwo transportowi ziarna o wielkości ponadkoloidalnej, powstałe wskutek mechanizmów glebotwórczych (na przykład siarka s.
Słownik Substancja Trująca:
Znaczenie Substancja, której występowanie w wodzie jest nie tylko niepożądane ze względów zdrowotnych, ale obecność jej w → wodzie pitnej wywołuje uszczerbek zdrowia człowieka, w tym także zatrucie organizmu siarka s.
Słownik Strumień Cieplny Ziemi:
Znaczenie Ziemi Liczba ciepła przepływająca w jednostce czasu poprzez jednostkę powierzchni ziemi. W warunkach określonych gęstość strumienia cieplnego przepływającego poprzez skały przypowierzchniowe wynosi siarka s.
Słownik Studnia Bez Obudowy; Studnia Bosa:
Znaczenie studnia bosa Studnia głębinowa w skałach litych (silnych). Obudowa ograniczona do odcinka przypowierzchniowego (rura obsadowa) (ryc. 106).[AK] Ryc. 106. Studnia bez obudowy w spękanych wapieniach siarka s.
Słownik Studnia Doskonała; Studnia Doskonała Hydraulicznie:
Znaczenie studnia doskonała hydraulicznie Studnia o takim stanie filtru, który gwarantuje, iż w momencie jej pracy (pompowania albo odbioru wody poprzez studnię chłonną) nie powstają na filtrze dodatkowe siarka s.

Czym jest Siarka S znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: