Siarkowodór H2 S; siarczek co to jest
Co to jest Siarkowodór H2 S; siarczek wodoru, sulfan. Wyjaśnienie wodoru, sulfan Łatwo.

Czy przydatne?

Co to jest Siarkowodór H2 S; siarczek wodoru, sulfan

Definicja SIARKOWODÓR H2 S; SIARCZEK WODORU, SULFAN: Siarkowodór H2 S; siarczek wodoru, sulfan
Łatwo rozpuszczalny w wodzie gaz o właściwościach toksycznych, występujący w wodach podziemnych w warunkach redukcyjnych. Wchodzi w reakcje chemiczne z wodą, nie mniej jednak dysocjacja jego przebiega na dwóch poziomach: H2 S ↔ H+ + HS – ↔ 2H+ + S2– .Ma charakterystyczny zapach zgniłych jaj wyczuwany przy stężeniach > 0,05 mg/dm3. To jest gaz pochodzenia biochemicznego, mineralnego albo antropogenicznego. W wodach pitnych s. nie powinien występować, niemniej może wykazywać właściwości lecznicze (ryc. 97). → Siarka.[AM] Ryc. 97. Współwystępowanie różnych form związków siarczkowych w zależności od pH (stężenie 10–3 mol/dm3).

Słownik Studnia Obudowana:
Znaczenie Studnia obudowana Studnia, gdzie zabezpieczono, obudowano (zarurowano) ściany. → Obudowa studni, →Studnia bez obudowy.[AK siarkowodór h2 s; siarczek wodoru, sulfan.
Słownik Środowisko Utleniające:
Znaczenie utleniające Środowisko wód naturalnych, gdzie warunki utleniająco-redukcyjne określone dzięki →potencjału redoks są charakteryzowane wartością tego potencjału Eh > 0,4 V dla wód kwaśnych, a wartością siarkowodór h2 s; siarczek wodoru, sulfan.
Słownik Składowisko Kontrolowane:
Znaczenie kontrolowane Z punktu widzenia hydrogeologicznego to jest składowisko odpadów zlokalizowane w takim miejscu i w taki sposób, by zapewnić min. imisję zanieczyszczeń do środowiska wód podziemnych siarkowodór h2 s; siarczek wodoru, sulfan.
Słownik Siarka S:
Znaczenie Pierwiastek niemetaliczny, biofilny, cyklicznie krążący w przyrodzie, występujący w wodach podziemnych na czterech stopniach utlenienia:jako S2– (na przykład siarkowodór, jony HS– i S2–), So (siarka siarkowodór h2 s; siarczek wodoru, sulfan.
Słownik Stabilność Iteracji:
Znaczenie Iteracja jest stabilna, gdy dowolne zwiększanie liczby → kroków iteracyjnych nie skutkuje wzrostu błędu iteracji w stopniu dyskwalifikującym wartość wyników obliczeń. →sposoby iteracyjne.[MR siarkowodór h2 s; siarczek wodoru, sulfan.

Czym jest Siarkowodór H2 S; siarczek znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: