Siarkowodór H2 S; siarczek co to jest
Co to jest Siarkowodór H2 S; siarczek wodoru, sulfan. Wyjaśnienie wodoru, sulfan Łatwo.

Czy przydatne?

Co to jest Siarkowodór H2 S; siarczek wodoru, sulfan

Definicja SIARKOWODÓR H2 S; SIARCZEK WODORU, SULFAN: Siarkowodór H2 S; siarczek wodoru, sulfan
Łatwo rozpuszczalny w wodzie gaz o właściwościach toksycznych, występujący w wodach podziemnych w warunkach redukcyjnych. Wchodzi w reakcje chemiczne z wodą, nie mniej jednak dysocjacja jego przebiega na dwóch poziomach: H2 S ↔ H+ + HS – ↔ 2H+ + S2– .Ma charakterystyczny zapach zgniłych jaj wyczuwany przy stężeniach > 0,05 mg/dm3. To jest gaz pochodzenia biochemicznego, mineralnego albo antropogenicznego. W wodach pitnych s. nie powinien występować, niemniej może wykazywać właściwości lecznicze (ryc. 97). → Siarka.[AM] Ryc. 97. Współwystępowanie różnych form związków siarczkowych w zależności od pH (stężenie 10–3 mol/dm3).

Słownik Stożek Represji:
Znaczenie Stożek represji Stożek wznoszenia się zwierciadła wody podziemnej, tworzący się w wyniku wlewania czy wtłaczania wody do studni. Odwrotność →leja depresji. → Impresja (zwierciadła wody).[AK siarkowodór h2 s; siarczek wodoru, sulfan.
Słownik Substancja Rozpuszczona:
Znaczenie Substancja rozpuszczona Substancja występująca w wodzie i tworząca z nią jednorodną mieszaninę. → Zawiesina, →Roztwór… → Rozpuszczanie, → Rozpuszczalność.[AM siarkowodór h2 s; siarczek wodoru, sulfan.
Słownik Strumień Infiltracyjny QW,W:
Znaczenie infiltracyjny QW,W Koszt strumienia QW w ośrodku nienasyconym, najczęściej w kierunku pionowym, wskutek infiltracji opadów atmosferycznych. W razie odniesienia do jednostkowej powierzchni wyraża siarkowodór h2 s; siarczek wodoru, sulfan.
Słownik Studnia Kombinowana; Studnia Złożona (Szybowa I Wiercona):
Znaczenie studnia złożona (szybowa i wiercona) Studnia szybowa ujmująca płytki poziom wodonośny, połączona ze studnią wierconą ujmującą niższą część tego samego poziomu wodonośnego albo niższe poziomy siarkowodór h2 s; siarczek wodoru, sulfan.
Słownik Środowisko Abiotyczne:
Znaczenie abiotyczne Ogół przedmiotów przyrodniczych (z wyjątkiem organizmów żywych) znajdujących się w stanie naturalnym albo przekształconych antropogenicznie (→ antropopresja). Ś.a. obejmuje skały, grunty siarkowodór h2 s; siarczek wodoru, sulfan.

Czym jest Siarkowodór H2 S; siarczek znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: