Siatka filtracyjna co to jest
Co to jest Siatka filtracyjna (podkładowa). Wyjaśnienie podkładowa) Siatka wykonana z miedzi, stali.

Czy przydatne?

Co to jest Podkładowa Filtracyjna Siatka

Definicja SIATKA FILTRACYJNA (PODKŁADOWA): Siatka filtracyjna (podkładowa)
Siatka wykonana z miedzi, stali, mas plastycznych albo włókien sztucznych o różnym splocie, nakładana na nawój z drutu albo siatkę podkładową → filtru szkieletowego. → Filtr siatkowy. Por. BN-79/7598-13, BN-90/8755-05.[AK].

Słownik Studnia Zupełna:
Znaczenie Studnia ujmująca warstwę wodonośną na całej jej miąższości albo całą miąższość strefy nasyconej, dla której → stopień ujęcia warstwy α = 1, jest to długość części roboczej filtru l jest równa siatka filtracyjna (podkładowa).
Słownik Strata Prażenia; Strata Przy Prażeniu, Strata Podczas Prażenia:
Znaczenie utrata przy prażeniu, utrata w czasie prażenia Parametr jakości wody obliczany przy wykonywaniu analiz wody. Ustala różnicę pomiędzy → suchą pozostałością a pozostałością po prażeniu (spaleniu suchej siatka filtracyjna (podkładowa).
Słownik Struktura Systemu Krasowego:
Znaczenie mechanizmu krasowego S.s.k. jest określona organizacją dróg przepływu wód wewnątrz zbiornika wodonośnego, wynikającą z mechanizmów krasowych i ich ewolucją w momencie. Typy struktur krasowych są siatka filtracyjna (podkładowa).
Słownik Solanka:
Znaczenie mineralizacji ogólnej wynoszącej przynajmniej 35 g/dm3, której kluczowymi składnikami rozpuszczonymi są jony: chlorkowy Cl–, sodowy Na+ i wapniowy Ca2+. Niektórzy autorzy wyróżniają grupę mocnych siatka filtracyjna (podkładowa).
Słownik Solanki Basenów Sedymentacyjnych:
Znaczenie sedymentacyjnych Wody zmineralizowane typu Cl–Na, Cl–Na–Ca i Cl–Ca–Na występujące w skałach osadowych, przeważnie w strefach → stagnacji wód podziemnych (→ woda głębinowa). Mineralizacja s.b.s siatka filtracyjna (podkładowa).

Czym jest Siatka filtracyjna znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: