Siatka filtracyjna co to jest
Co to jest Siatka filtracyjna (podkładowa). Wyjaśnienie podkładowa) Siatka wykonana z miedzi, stali.

Czy przydatne?

Co to jest Podkładowa Filtracyjna Siatka

Definicja SIATKA FILTRACYJNA (PODKŁADOWA): Siatka filtracyjna (podkładowa)
Siatka wykonana z miedzi, stali, mas plastycznych albo włókien sztucznych o różnym splocie, nakładana na nawój z drutu albo siatkę podkładową → filtru szkieletowego. → Filtr siatkowy. Por. BN-79/7598-13, BN-90/8755-05.[AK].

Słownik Środowisko Utleniające:
Znaczenie utleniające Środowisko wód naturalnych, gdzie warunki utleniająco-redukcyjne określone dzięki →potencjału redoks są charakteryzowane wartością tego potencjału Eh > 0,4 V dla wód kwaśnych, a wartością siatka filtracyjna (podkładowa).
Słownik Sorbat; Substancja Sorbowana, Faza Sorbowana:
Znaczenie sorbowana, etap sorbowana Substancje rozpuszczane w wodach podziemnych, mogące podlegać mechanizmom sorpcyjnym (→ sorpcja). Gdy zachodzi → adsorpcja, sorbaty są nazywane → adsorbatami i to definicja siatka filtracyjna (podkładowa).
Słownik System Hydrogeologiczny:
Znaczenie hydrogeologiczny Każdy przedmiot albo układ hydrogeologiczny zdefiniowany i opisany z pewnego punktu widzenia pod względem jego wewnętrznej struktury, zasad organizacji i/ albo działania. Przykłady siatka filtracyjna (podkładowa).
Słownik Sieć Opróbowania (Wód Podziemnych); Sieć Pobierania Próbek (Wody):
Znaczenie wód podziemnych); sieć pobierania próbek (wody) Ustalony przestrzenny układ punktów opróbowania używany najczęściej przy →monitoringu wód podziemnych albo przy jednorazowym, kontrolnym opróbowaniu siatka filtracyjna (podkładowa).
Słownik Schoellera Wykres; Schoellera-Berkaloffa Wykres:
Znaczenie Schoellera-Berkaloffa wykres Graficzna sposób odwzorowywania chemizmu wód w układzie prostokątnych współrzędnych. Stężenia poszczególnych jonów, substancji organicznej, gazów nanosi się na pionowych siatka filtracyjna (podkładowa).

Czym jest Siatka filtracyjna znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: