Sieć hydrauliczna w co to jest
Co to jest Sieć hydrauliczna w skrasowiałych skałach węglanowych. Wyjaśnienie skrasowiałych skałach.

Czy przydatne?

Co to jest Sieć hydrauliczna w skrasowiałych skałach węglanowych

Definicja SIEĆ HYDRAULICZNA W SKRASOWIAŁYCH SKAŁACH WĘGLANOWYCH: Sieć hydrauliczna w skrasowiałych skałach węglanowych
S.h. w skale jest systemem połączonych pustek, którymi przepływa i gdzie gromadzi się woda. S.h. w ośrodku skał węglanowych podległych mechanizmom → krasowienia charakteryzuje się potrójną → porowatością: porowatością masywu skalnego i porowatością szczelinową i krasową (Motyka i in., 1993). Wyróżnia się także dodatkowo porowatość form wypełnionych. Miarą cech hydrogeologicznych wymienionych porowatości są średnie wartości → współczynników: porowatości otwartej, filtracji i odsączalności. Porównanie relacji → przepuszczalności i pojemności hydraulicznej pomiędzy poszczególnymi elementami s.h. umożliwia wydzielenie zbiorników typu: krasowoszczelinowego, szczelinowo-krasowego i porowo-szczelinowo-krasowego. Struktura hydrauliczna opisywanych skał węglanowych jest dynamiczna i w momencie ulega zmianom.[AR].

Słownik Salmonella (Rodzaj Bakterii):
Znaczenie bakterii) Ekipa tlenowych i beztlenowych bakterii (rodziny Enterobacteriaceae) nietworzących przetrwalników, wywołujących infekcje jelitowe i zatrucia u ludzi i zwierząt. Mogą występować w sieć hydrauliczna w skrasowiałych skałach węglanowych.
Słownik Studnia Obudowana:
Znaczenie Studnia obudowana Studnia, gdzie zabezpieczono, obudowano (zarurowano) ściany. → Obudowa studni, →Studnia bez obudowy.[AK sieć hydrauliczna w skrasowiałych skałach węglanowych.
Słownik Solność:
Znaczenie aktualnie stosowanej klasyfikacji hydrochemicznej → wód podziemnych, zaproponowanej poprzez Palmera, kluczowa w okolicy →zasadowości cecha tych wód. Wynika z połączenia w wodach podziemnych anionów sieć hydrauliczna w skrasowiałych skałach węglanowych.
Słownik Strumień Cieplny Ziemi:
Znaczenie Ziemi Liczba ciepła przepływająca w jednostce czasu poprzez jednostkę powierzchni ziemi. W warunkach określonych gęstość strumienia cieplnego przepływającego poprzez skały przypowierzchniowe wynosi sieć hydrauliczna w skrasowiałych skałach węglanowych.
Słownik Substancja Powierzchniowo Czynna:
Znaczenie powierzchniowo czynna Związek chemiczny wykazujący aktywność powierzchniową, po rozpuszczeniu w wodzie obniża napięcie powierzchniowe. Wyróżniamy → s.p.c. anionowe, → s.p.c. kationowe i → s.p.c sieć hydrauliczna w skrasowiałych skałach węglanowych.

Czym jest Sieć hydrauliczna w znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: