Sieć hydrauliczna w co to jest
Co to jest Sieć hydrauliczna w skrasowiałych skałach węglanowych. Wyjaśnienie skrasowiałych skałach.

Czy przydatne?

Co to jest Sieć hydrauliczna w skrasowiałych skałach węglanowych

Definicja SIEĆ HYDRAULICZNA W SKRASOWIAŁYCH SKAŁACH WĘGLANOWYCH: Sieć hydrauliczna w skrasowiałych skałach węglanowych
S.h. w skale jest systemem połączonych pustek, którymi przepływa i gdzie gromadzi się woda. S.h. w ośrodku skał węglanowych podległych mechanizmom → krasowienia charakteryzuje się potrójną → porowatością: porowatością masywu skalnego i porowatością szczelinową i krasową (Motyka i in., 1993). Wyróżnia się także dodatkowo porowatość form wypełnionych. Miarą cech hydrogeologicznych wymienionych porowatości są średnie wartości → współczynników: porowatości otwartej, filtracji i odsączalności. Porównanie relacji → przepuszczalności i pojemności hydraulicznej pomiędzy poszczególnymi elementami s.h. umożliwia wydzielenie zbiorników typu: krasowoszczelinowego, szczelinowo-krasowego i porowo-szczelinowo-krasowego. Struktura hydrauliczna opisywanych skał węglanowych jest dynamiczna i w momencie ulega zmianom.[AR].

Słownik Sorbent;Substancja Sorbująca:
Znaczenie sorbująca Ogólna nazwa etapy stałej albo zawieszonej (w wodach podziemnych ośrodka skalnego i zawiesin) mogącej uczestniczyć w procesach sorpcyjnych (→ sorpcja). Gdy te mechanizmy mają miejsce, używa sieć hydrauliczna w skrasowiałych skałach węglanowych.
Słownik Siatka Filtracyjna (Podkładowa):
Znaczenie podkładowa) Siatka wykonana z miedzi, stali, mas plastycznych albo włókien sztucznych o różnym splocie, nakładana na nawój z drutu albo siatkę podkładową → filtru szkieletowego. → Filtr siatkowy sieć hydrauliczna w skrasowiałych skałach węglanowych.
Słownik Studnia Wielkośrednicowa:
Znaczenie wielkośrednicowa Studnia o sporych rozmiarach horyzontalnych (w poziomie), realizowana w celu uzyskania sporych wydajności i długotrwałości działania (ryc. 111). → Starzenie (się) studni.[AK] Ryc sieć hydrauliczna w skrasowiałych skałach węglanowych.
Słownik Studnia Wiercona:
Znaczenie Studnia wiercona Studnia wykonana jedną z metod wiertniczych z obudową studzienną całkowitą albo częściową, średnica przeważnie mniejsza od 0,5 m.[AK sieć hydrauliczna w skrasowiałych skałach węglanowych.
Słownik Studnia Eksploatacyjna:
Znaczenie Studnia eksploatacyjna Studnia przeznaczona i przystosowana do trwałego poboru wody dla celów zaopatrzenia i nawodnień rolniczych.[AK sieć hydrauliczna w skrasowiałych skałach węglanowych.

Czym jest Sieć hydrauliczna w znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: