Sieć hydrauliczna w co to jest
Co to jest Sieć hydrauliczna w skrasowiałych skałach węglanowych. Wyjaśnienie skrasowiałych skałach.

Czy przydatne?

Co to jest Sieć hydrauliczna w skrasowiałych skałach węglanowych

Sieć hydrauliczna w skrasowiałych skałach węglanowych
S.h. w skale jest systemem połączonych pustek, którymi przepływa i gdzie gromadzi się woda. S.h. w ośrodku skał węglanowych podległych mechanizmom → krasowienia charakteryzuje się potrójną → porowatością: porowatością masywu skalnego i porowatością szczelinową i krasową (Motyka i in., 1993). Wyróżnia się także dodatkowo porowatość form wypełnionych. Miarą cech hydrogeologicznych wymienionych porowatości są średnie wartości → współczynników: porowatości otwartej, filtracji i odsączalności. Porównanie relacji → przepuszczalności i pojemności hydraulicznej pomiędzy poszczególnymi elementami s.h. umożliwia wydzielenie zbiorników typu: krasowoszczelinowego, szczelinowo-krasowego i porowo-szczelinowo-krasowego. Struktura hydrauliczna opisywanych skał węglanowych jest dynamiczna i w momencie ulega zmianom.[AR].

Czym jest Sieć hydrauliczna w znaczenie w Słownik definicje S