Sieć hydrauliczna w co to jest
Co to jest Sieć hydrauliczna w skrasowiałych skałach węglanowych. Wyjaśnienie skrasowiałych skałach.

Czy przydatne?

Co to jest Sieć hydrauliczna w skrasowiałych skałach węglanowych

Definicja SIEĆ HYDRAULICZNA W SKRASOWIAŁYCH SKAŁACH WĘGLANOWYCH: Sieć hydrauliczna w skrasowiałych skałach węglanowych
S.h. w skale jest systemem połączonych pustek, którymi przepływa i gdzie gromadzi się woda. S.h. w ośrodku skał węglanowych podległych mechanizmom → krasowienia charakteryzuje się potrójną → porowatością: porowatością masywu skalnego i porowatością szczelinową i krasową (Motyka i in., 1993). Wyróżnia się także dodatkowo porowatość form wypełnionych. Miarą cech hydrogeologicznych wymienionych porowatości są średnie wartości → współczynników: porowatości otwartej, filtracji i odsączalności. Porównanie relacji → przepuszczalności i pojemności hydraulicznej pomiędzy poszczególnymi elementami s.h. umożliwia wydzielenie zbiorników typu: krasowoszczelinowego, szczelinowo-krasowego i porowo-szczelinowo-krasowego. Struktura hydrauliczna opisywanych skał węglanowych jest dynamiczna i w momencie ulega zmianom.[AR].

Słownik Strefa Aktywnego Dopływu Do Studni; Strefa Dopływu Wody Do Studni:
Znaczenie dopływu do studni; strefa dopływu wody do studni W razie otworu hydrogeologicznego niedogłębionego ta część poziomu wodonośnego, którą należy w obliczeniach traktować jako decydującą o wielkości sieć hydrauliczna w skrasowiałych skałach węglanowych.
Słownik Stacja Hydrogeologiczna:
Znaczenie hydrogeologiczna Posterunek ze stałą obsadą osobową i odpowiednimi urządzeniami do dokonywania i przekazywania danych obserwacyjnych i pomiarowych. → Pkt. pomiarowy wód podziemnych, → Posterunek wód sieć hydrauliczna w skrasowiałych skałach węglanowych.
Słownik Substancja Rozpuszczona:
Znaczenie Substancja rozpuszczona Substancja występująca w wodzie i tworząca z nią jednorodną mieszaninę. → Zawiesina, →Roztwór… → Rozpuszczanie, → Rozpuszczalność.[AM sieć hydrauliczna w skrasowiałych skałach węglanowych.
Słownik Stabilizacja Zwierciadła Wody:
Znaczenie zwierciadła wody 1. Mechanizm. Podnoszenie się zwierciadła wód podziemnych w studniach i otworach hydrogeologicznych powiązane z wyrównywaniem się ciśnienia. 2. Sukces. Określenie się poziomu sieć hydrauliczna w skrasowiałych skałach węglanowych.
Słownik Sieć Opróbowania (Wód Podziemnych); Sieć Pobierania Próbek (Wody):
Znaczenie wód podziemnych); sieć pobierania próbek (wody) Ustalony przestrzenny układ punktów opróbowania używany najczęściej przy →monitoringu wód podziemnych albo przy jednorazowym, kontrolnym opróbowaniu sieć hydrauliczna w skrasowiałych skałach węglanowych.

Czym jest Sieć hydrauliczna w znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: