Sieć kontrolno-pomiarowa wód co to jest
Co to jest Sieć kontrolno-pomiarowa wód podziemnych; ,monitoring wód podziemnych. Wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Sieć kontrolno-pomiarowa wód podziemnych; ,monitoring wód podziemnych

Definicja SIEĆ KONTROLNO-POMIAROWA WÓD PODZIEMNYCH; ,MONITORING WÓD PODZIEMNYCH: Sieć kontrolno-pomiarowa wód podziemnych; ,monitoring wód podziemnych
Sieć otworów hydrogeologicznych, gdzie są dokonywane systematyczne pomiary zmian położenia zwierciadła wód podziemnych i badania jakości. Może mieć charakter stały albo okresowy (zadaniowy, celowy). →Monitoring wód podziemnych.[AS].

Słownik Stan Techniczny Studzien:
Znaczenie studzien Wartościowanie studzien z uwagi na ich stan techniczny. Wg A. Wieczystego (1982) można po uproszczeniach wyróżnić trzy stopnie s.t.s.: dobry – studnie nowe, niezamulone, niezarośnięte sieć kontrolno-pomiarowa wód podziemnych; ,monitoring wód podziemnych.
Słownik Substancje Stałe Łatwo Opadające:
Znaczenie łatwo opadające Definicja stosowane najczęściej w chemii sanitarnej, w szczególności przy → uzdatnianiu wody. Znaczy część substancji stałych, występu jących początkowo w stanie zawieszonym, ale sieć kontrolno-pomiarowa wód podziemnych; ,monitoring wód podziemnych.
Słownik Schemat Jawny (Explicite):
Znaczenie explicite) Aproksymacja różnicowa równania → filtracji nieustalonej polegająca na obliczaniu wartości ilorazu różnicowego ΔH/Δt w punkcie startowym → kroku czasowego. Równanie różnicowe ma postać sieć kontrolno-pomiarowa wód podziemnych; ,monitoring wód podziemnych.
Słownik Strefy (Obszary) Dynamiki Wód Podziemnych (W Czwartorzędzie Dużej Miąższości):
Znaczenie dynamiki wód podziemnych (w czwartorzędzie dużej miąższości) W obrębie wodonośnych utworów czwartorzędowych dużej miąższości wyróżnia się (Hannappel, Voigt, 1997) następujące s.d.w.p. (ryc. 103):– sieć kontrolno-pomiarowa wód podziemnych; ,monitoring wód podziemnych.
Słownik Spąg, Podstawa Poziomu Wodonośnego (Wodonośca):
Znaczenie Spąg, podstawa poziomu wodonośnego (wodonośca) Powierzchnia ograniczająca poziom wodonośny, wodonosiec od dołu. → Strop poziomu wodonośnego, → Warstwa wodonośna (ryc.123).[AK sieć kontrolno-pomiarowa wód podziemnych; ,monitoring wód podziemnych.

Czym jest Sieć kontrolno-pomiarowa wód znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: