Siła jonowa roztworu I co to jest
Co to jest Siła jonowa roztworu I. Wyjaśnienie sumy iloczynów stężeń zawartych w roztworze jonów.

Czy przydatne?

Co to jest Siła jonowa roztworu I

Definicja SIŁA JONOWA ROZTWORU I: Siła jonowa roztworu I
Połowa sumy iloczynów stężeń zawartych w roztworze jonów poprzez kwadraty ich ładunków elektrycznych: gdzie: c1, c2, cn– stężenia molowe wszystkich jonów w roztworze [ML–3], z1, z2, zn – ładunki (wartościowości) elektryczne tych jonów. Znajomość s.j.r. jest konieczna do ustalenia → współczynników aktywności poszczególnych jonów w roztworze. Wymiar: [1].[JD].

Słownik Strefa Występowania Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych 1. Przestrzeń o ustalonych właściwościach i warunkach hydrogeologicznych, na przykład hydrodynamicznych, hydrogeochemicznych. Definicja s.w.w.p., w przeciwieństwie od obszaru siła jonowa roztworu i.
Słownik Studnia Odwadniająca Górnicza:
Znaczenie odwadniająca górnicza Otwór wykonany w górotworze z powierzchni terenu albo w spągu górniczego wyrobiska podziemnego z zainstalowanym w nim na stałe albo okresowo urządzeniem do pompowania wody w siła jonowa roztworu i.
Słownik Spiętrzenie Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Podniesienie zwierciadła wód podziemnych w wyniku wznoszenia tam (budowli piętrzących) na rzece albo poprzez podniesienie się poziomu wód powierzchniowych w momencie trwania wysokich siła jonowa roztworu i.
Słownik Substancja Powierzchniowo Czynna:
Znaczenie powierzchniowo czynna Związek chemiczny wykazujący aktywność powierzchniową, po rozpuszczeniu w wodzie obniża napięcie powierzchniowe. Wyróżniamy → s.p.c. anionowe, → s.p.c. kationowe i → s.p.c siła jonowa roztworu i.
Słownik Skład Jonowy Wód:
Znaczenie Chemizm wód określany wyłącznie zespołem występujących w wodzie anionów i kationów. Niekiedy uwzględniane są jedynie → jony kluczowe i wówczas s.j.w. może być przedstawiany w formie skróconych siła jonowa roztworu i.

Czym jest Siła jonowa roztworu I znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: