Siła jonowa roztworu I co to jest
Co to jest Siła jonowa roztworu I. Wyjaśnienie sumy iloczynów stężeń zawartych w roztworze jonów.

Czy przydatne?

Co to jest Siła jonowa roztworu I

Definicja SIŁA JONOWA ROZTWORU I: Siła jonowa roztworu I
Połowa sumy iloczynów stężeń zawartych w roztworze jonów poprzez kwadraty ich ładunków elektrycznych: gdzie: c1, c2, cn– stężenia molowe wszystkich jonów w roztworze [ML–3], z1, z2, zn – ładunki (wartościowości) elektryczne tych jonów. Znajomość s.j.r. jest konieczna do ustalenia → współczynników aktywności poszczególnych jonów w roztworze. Wymiar: [1].[JD].

Słownik Środowisko Abiotyczne:
Znaczenie abiotyczne Ogół przedmiotów przyrodniczych (z wyjątkiem organizmów żywych) znajdujących się w stanie naturalnym albo przekształconych antropogenicznie (→ antropopresja). Ś.a. obejmuje skały, grunty siła jonowa roztworu i.
Słownik Stała Dyspersji Α:
Znaczenie Stała zdefiniowana poprzez → równanie dyspersji. S.d. α odpowiada w przybliżeniu rozmiarom niejednorodności ośrodka (warstwy wodonośnej), które powodują → dyspersję hydrodynamiczną. W ośrodku siła jonowa roztworu i.
Słownik Strefy Ochronne Źródeł I Ujęć Wody; Strefy Ochrony Ujęć:
Znaczenie źródeł i ujęć wody; strefy ochrony ujęć Region poddany zakazom, nakazom i ograniczeniom w dziedzinie użytkowania gruntów i korzystania z wody, obejmujący ujęcie wody, źródło albo jego część i grunty siła jonowa roztworu i.
Słownik Studnia Chłonna:
Znaczenie Studnia, do której woda jest wlewana albo zatłaczana bądź dla sztucznego wzbogacania zasobów warstwy wodonośnej, bądź dla przejęcia wód z odwodnień, których nie ma dokąd odprowadzić, bądź dla siła jonowa roztworu i.
Słownik Sczerpywanie Badawcze W Studni:
Znaczenie badawcze w studni Badanie polowe polegające na sczerpywaniu wody i obserwacji jej wzniosu w studni w celu ustalenia właściwości hydrogeologicznych. → Pompowanie badawcze, → Zalewanie badawcze, → siła jonowa roztworu i.

Czym jest Siła jonowa roztworu I znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: