Skala redoks; skala rH skala co to jest
Co to jest Skala redoks; skala rH, skala redox. Wyjaśnienie redox Skala → potencjału redoks.

Czy przydatne?

Co to jest Skala redoks; skala rH, skala redox

Definicja SKALA REDOKS; SKALA RH, SKALA REDOX: Skala redoks; skala rH, skala redox
Skala → potencjału redoks opracowana poprzez Clarka. Jednostką s.r. jest: rH = (Eh + 0,06pH)/0,03 gdzie: Eh – potencjał utleniająco-redukcyjny wyrażony w woltach, pH – odczyn wody. S.r. obejmuje wartości od 0 do 42, nie mniej jednak przyjmuje się, iż przy wartości rH < 15 istnieją warunki redukcyjne, a przy rH > 25 mamy do czynienia z warunkami utleniającymi. S.r. jest używana przy określaniu warunków utleniająco-redukcyjnych wód podziemnych.[AM].

Słownik Studnia Zupełna:
Znaczenie Studnia ujmująca warstwę wodonośną na całej jej miąższości albo całą miąższość strefy nasyconej, dla której → stopień ujęcia warstwy α = 1, jest to długość części roboczej filtru l jest równa skala redoks; skala rh, skala redox.
Słownik Strefowość Hydrogeologiczna:
Znaczenie hydrogeologiczna Definicja s.h. jest powiązane z przestrzenną zmiennością warunków hydrogeologicznych zarówno w pionie (→ piętrowość hydrogeologiczna), jak i w poziomie (→ regionalizacja skala redoks; skala rh, skala redox.
Słownik Stójka W Pompowaniu, Wierceniu:
Znaczenie wierceniu 1. Ustalenie na przerwę, moment zaprzestania →pompowania badawczego pomiędzy poszczególnymi → etapami pompowania w celu stabilizacji zwierciadła wody albo także z powodów technicznych. → skala redoks; skala rh, skala redox.
Słownik Substancja Powierzchniowo Czynna Niejonowa:
Znaczenie powierzchniowo czynna niejonowa → Substancja powierzchniowo czynna obniżająca napięcie powierzchniowe przy występowaniu w wodzie, lecz niewytwarzająca jonów przy rozpuszczaniu. → Substancja skala redoks; skala rh, skala redox.
Słownik Słup Wody W Otworze Hydrogeologicznym:
Znaczenie hydrogeologicznym Słup wody mierzony od dna studni do zwierciadła wód podziemnych (wody swobodne) albo do linii ciśnień piezometrycznych (wody naporowe). → Posterunek wód podziemnych (gruntowych skala redoks; skala rh, skala redox.

Czym jest Skala redoks; skala rH, skala znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: