Skala redoks; skala rH skala co to jest
Co to jest Skala redoks; skala rH, skala redox. Wyjaśnienie redox Skala → potencjału redoks.

Czy przydatne?

Co to jest Skala redoks; skala rH, skala redox

Definicja SKALA REDOKS; SKALA RH, SKALA REDOX: Skala redoks; skala rH, skala redox
Skala → potencjału redoks opracowana poprzez Clarka. Jednostką s.r. jest: rH = (Eh + 0,06pH)/0,03 gdzie: Eh – potencjał utleniająco-redukcyjny wyrażony w woltach, pH – odczyn wody. S.r. obejmuje wartości od 0 do 42, nie mniej jednak przyjmuje się, iż przy wartości rH < 15 istnieją warunki redukcyjne, a przy rH > 25 mamy do czynienia z warunkami utleniającymi. S.r. jest używana przy określaniu warunków utleniająco-redukcyjnych wód podziemnych.[AM].

Słownik Strefa Wzniosu Kapilarnego:
Znaczenie Strefa wzniosu kapilarnego Strefa występująca nad → zwierciadłem wód podziemnych, gdzie występują → wody kapilarne. → Wznios kapilarny.[SK skala redoks; skala rh, skala redox.
Słownik Struktura Systemu Krasowego:
Znaczenie mechanizmu krasowego S.s.k. jest określona organizacją dróg przepływu wód wewnątrz zbiornika wodonośnego, wynikającą z mechanizmów krasowych i ich ewolucją w momencie. Typy struktur krasowych są skala redoks; skala rh, skala redox.
Słownik Sorbat; Substancja Sorbowana, Faza Sorbowana:
Znaczenie sorbowana, etap sorbowana Substancje rozpuszczane w wodach podziemnych, mogące podlegać mechanizmom sorpcyjnym (→ sorpcja). Gdy zachodzi → adsorpcja, sorbaty są nazywane → adsorbatami i to definicja skala redoks; skala rh, skala redox.
Słownik System Hydrologiczny:
Znaczenie hydrologiczny Zlewnia hydrologiczna rozpatrywana z punktu widzenia współzależności w jej obrębie składników obiegu wody, jest to transformacji opadu atmosferycznego na różne rodzaje retencji i skala redoks; skala rh, skala redox.
Słownik Struktura Hydrogeologiczna; Struktura Wodonośna:
Znaczenie hydrogeologiczna; struktura wodonośna Definicja w polskiej terminologii niejednoznaczne. W poezji światowej definiuje się s.h. jako jedną albo kilka sąsiadujących struktur geologicznych skala redoks; skala rh, skala redox.

Czym jest Skala redoks; skala rH, skala znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: