Skala redoks; skala rH skala co to jest
Co to jest Skala redoks; skala rH, skala redox. Wyjaśnienie redox Skala → potencjału redoks.

Czy przydatne?

Co to jest Skala redoks; skala rH, skala redox

Definicja SKALA REDOKS; SKALA RH, SKALA REDOX: Skala redoks; skala rH, skala redox
Skala → potencjału redoks opracowana poprzez Clarka. Jednostką s.r. jest: rH = (Eh + 0,06pH)/0,03 gdzie: Eh – potencjał utleniająco-redukcyjny wyrażony w woltach, pH – odczyn wody. S.r. obejmuje wartości od 0 do 42, nie mniej jednak przyjmuje się, iż przy wartości rH < 15 istnieją warunki redukcyjne, a przy rH > 25 mamy do czynienia z warunkami utleniającymi. S.r. jest używana przy określaniu warunków utleniająco-redukcyjnych wód podziemnych.[AM].

Słownik Sczerpywanie Badawcze W Studni:
Znaczenie badawcze w studni Badanie polowe polegające na sczerpywaniu wody i obserwacji jej wzniosu w studni w celu ustalenia właściwości hydrogeologicznych. → Pompowanie badawcze, → Zalewanie badawcze, → skala redoks; skala rh, skala redox.
Słownik Szambo; Dół Gnilny:
Znaczenie Szambo; dół gnilny Podziemny, wodoszczelny zbiornik wykorzystywany do okresowego gromadzenia ścieków z obiektów niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej. → Mechanizm kanalizacji.[AM skala redoks; skala rh, skala redox.
Słownik Stężenie Letalne lc50:
Znaczenie Stężenie letalne LC50 Stężenie substancji toksycznej powodujące śmierć połowy ekipy populacji organizmów testowych. Definicja używane przy ocenach zanieczyszczenia wód substancjami toksycznymi.[AM skala redoks; skala rh, skala redox.
Słownik Strefa Saturacji:
Znaczenie Strefa występowania skał, gdzie wolne przestrzenie (pory, szczeliny, próżnie krasowe) wypełnione są kompletnie wodą. Górna powierzchnia tej strefy (→ zwierciadło wód podziemnych) graniczy ze → strefą skala redoks; skala rh, skala redox.
Słownik Studnia Kombinowana; Studnia Złożona (Szybowa I Wiercona):
Znaczenie studnia złożona (szybowa i wiercona) Studnia szybowa ujmująca płytki poziom wodonośny, połączona ze studnią wierconą ujmującą niższą część tego samego poziomu wodonośnego albo niższe poziomy skala redoks; skala rh, skala redox.

Czym jest Skala redoks; skala rH, skala znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: