Skala redoks; skala rH skala co to jest
Co to jest Skala redoks; skala rH, skala redox. Wyjaśnienie redox Skala → potencjału redoks.

Czy przydatne?

Co to jest Skala redoks; skala rH, skala redox

Definicja SKALA REDOKS; SKALA RH, SKALA REDOX: Skala redoks; skala rH, skala redox
Skala → potencjału redoks opracowana poprzez Clarka. Jednostką s.r. jest: rH = (Eh + 0,06pH)/0,03 gdzie: Eh – potencjał utleniająco-redukcyjny wyrażony w woltach, pH – odczyn wody. S.r. obejmuje wartości od 0 do 42, nie mniej jednak przyjmuje się, iż przy wartości rH < 15 istnieją warunki redukcyjne, a przy rH > 25 mamy do czynienia z warunkami utleniającymi. S.r. jest używana przy określaniu warunków utleniająco-redukcyjnych wód podziemnych.[AM].

Słownik Subregion Hydrogeologiczny:
Znaczenie hydrogeologiczny Jednostka hydrogeologiczna niższego rzędu od regionu w podziale regionalnym Polski Paczyńskiego (1995). → Regionalizacja hydrogeologiczna (ryc. 86), → Subzbiornik wód podziemnych, → skala redoks; skala rh, skala redox.
Słownik Stężenie Roztworu:
Znaczenie Liczba substancji rozpuszczonej w danej ilości rozpuszczalnika. Wyróżniamy stężenie procentowe (s.p.), jest to liczbę jednostek masy (s.p. masowe), objętości (s.p. objętościowe) albo moli (s.p skala redoks; skala rh, skala redox.
Słownik Szambo; Dół Gnilny:
Znaczenie Szambo; dół gnilny Podziemny, wodoszczelny zbiornik wykorzystywany do okresowego gromadzenia ścieków z obiektów niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej. → Mechanizm kanalizacji.[AM skala redoks; skala rh, skala redox.
Słownik Stan Techniczny Studzien:
Znaczenie studzien Wartościowanie studzien z uwagi na ich stan techniczny. Wg A. Wieczystego (1982) można po uproszczeniach wyróżnić trzy stopnie s.t.s.: dobry – studnie nowe, niezamulone, niezarośnięte skala redoks; skala rh, skala redox.
Słownik Siatka Hydrauliczna; Siatka Hydrodynamiczna:
Znaczenie siatka hydrodynamiczna Siatka ortogonalna → linii prądu i → hydroizohips odtwarzająca strukturę hydrodynamiczną strumienia płaskiego, stanowiąca graficzny obraz rozwiązania równania Laplace'a albo skala redoks; skala rh, skala redox.

Czym jest Skala redoks; skala rH, skala znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: