Skład chemiczny wód; chemizm co to jest
Co to jest Skład chemiczny wód; chemizm wód. Wyjaśnienie wód Skład rozpuszczonych (zdysocjowanych i.

Czy przydatne?

Co to jest Skład chemiczny wód; chemizm wód

Definicja SKŁAD CHEMICZNY WÓD; CHEMIZM WÓD: Skład chemiczny wód; chemizm wód
Skład rozpuszczonych (zdysocjowanych i niezdysocjowanych) substancji występujących w wodzie (gazów, minerałów, substancji organicznej i tak dalej), a nie samej wody jako związku chemicznego. S.ch.w. decyduje o → właściwościach (chemicznych, fizycznych i organoleptycznych) wody. Niekiedy jest przedstawiany w formie zapisu uwzględniającego jedynie →skład jonowy wód albo nawet wyłącznie → jony kluczowe (występujące w wodach).[AM].

Słownik Substancja Obca (W Wodzie):
Znaczenie wodzie) Substancja, której występowanie w wodzie podziemnej nie jest powiązane z naturalnymi czynnikami kształtującymi chemizm wód w ich cyklu krążenia przyrodniczego. Definicja z reguły dotyczy skład chemiczny wód; chemizm wód.
Słownik Szczelinowatość:
Znaczenie Właściwość utworów skalnych wynikająca z obecności w nich (w warunkach naturalnych) sieci spękań i szczelin. Szczelinę charakteryzuje mierzalny wyznacznik rozwarcie. Genetycznie wyróżniamy szczeliny skład chemiczny wód; chemizm wód.
Słownik Szkielet Gleby; Szkielet Gruntu:
Znaczenie szkielet gruntu Znajdujące się w glebie (gruncie) w miarę trwałe i niepodlegające łatwo transportowi ziarna o wielkości ponadkoloidalnej, powstałe wskutek mechanizmów glebotwórczych (na przykład skład chemiczny wód; chemizm wód.
Słownik Substancje Nierozpuszczalne:
Znaczenie nierozpuszczalne Kolokwialnie: substancje nie wchodzące w reakcje z wodą i nie rozpuszczające się. Ściśle naukowo: substancje w kontakcie z wodą przechodzące do → roztworu wodnego w ilościach skład chemiczny wód; chemizm wód.
Słownik Substancja Zanieczyszczająca; Zanieczyszczenie, Substancja Skażająca:
Znaczenie zanieczyszczająca; zanieczyszczenie, substancja skażająca Substancja występująca w wodach wskutek działalności człowieka i wpływająca °radująco na ich naturalny skład. Efektem przenikania s.z. do wód skład chemiczny wód; chemizm wód.

Czym jest Skład chemiczny wód; chemizm znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: