Skład chemiczny wód; chemizm co to jest
Co to jest Skład chemiczny wód; chemizm wód. Wyjaśnienie wód Skład rozpuszczonych (zdysocjowanych i.

Czy przydatne?

Co to jest Skład chemiczny wód; chemizm wód

Definicja SKŁAD CHEMICZNY WÓD; CHEMIZM WÓD: Skład chemiczny wód; chemizm wód
Skład rozpuszczonych (zdysocjowanych i niezdysocjowanych) substancji występujących w wodzie (gazów, minerałów, substancji organicznej i tak dalej), a nie samej wody jako związku chemicznego. S.ch.w. decyduje o → właściwościach (chemicznych, fizycznych i organoleptycznych) wody. Niekiedy jest przedstawiany w formie zapisu uwzględniającego jedynie →skład jonowy wód albo nawet wyłącznie → jony kluczowe (występujące w wodach).[AM].

Słownik Studnia Wiercona:
Znaczenie Studnia wiercona Studnia wykonana jedną z metod wiertniczych z obudową studzienną całkowitą albo częściową, średnica przeważnie mniejsza od 0,5 m.[AK skład chemiczny wód; chemizm wód.
Słownik Studnia Kombinowana; Studnia Złożona (Szybowa I Wiercona):
Znaczenie studnia złożona (szybowa i wiercona) Studnia szybowa ujmująca płytki poziom wodonośny, połączona ze studnią wierconą ujmującą niższą część tego samego poziomu wodonośnego albo niższe poziomy skład chemiczny wód; chemizm wód.
Słownik Sprawność Hydrauliczna Filtru:
Znaczenie hydrauliczna filtru Jednostkowy dopływ do studni przy określonej depresji i przy określonej prędkości wlotowej, uzależniony w ustalonych warunkach hydrogeologicznych od rodzaju i konstrukcji filtru skład chemiczny wód; chemizm wód.
Słownik Studnia Bez Obudowy; Studnia Bosa:
Znaczenie studnia bosa Studnia głębinowa w skałach litych (silnych). Obudowa ograniczona do odcinka przypowierzchniowego (rura obsadowa) (ryc. 106).[AK] Ryc. 106. Studnia bez obudowy w spękanych wapieniach skład chemiczny wód; chemizm wód.
Słownik Stan Zwierciadła Wód Podziemnych:
Znaczenie Stan zwierciadła wód podziemnych Położenie zwierciadła wód podziemnych w relacji do określonego poziomu odniesienia. →Krzywa stanów wód podziemnych.[SK skład chemiczny wód; chemizm wód.

Czym jest Skład chemiczny wód; chemizm znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: