Skład chemiczny wód; chemizm co to jest
Co to jest Skład chemiczny wód; chemizm wód. Wyjaśnienie wód Skład rozpuszczonych (zdysocjowanych i.

Czy przydatne?

Co to jest Skład chemiczny wód; chemizm wód

Definicja SKŁAD CHEMICZNY WÓD; CHEMIZM WÓD: Skład chemiczny wód; chemizm wód
Skład rozpuszczonych (zdysocjowanych i niezdysocjowanych) substancji występujących w wodzie (gazów, minerałów, substancji organicznej i tak dalej), a nie samej wody jako związku chemicznego. S.ch.w. decyduje o → właściwościach (chemicznych, fizycznych i organoleptycznych) wody. Niekiedy jest przedstawiany w formie zapisu uwzględniającego jedynie →skład jonowy wód albo nawet wyłącznie → jony kluczowe (występujące w wodach).[AM].

Słownik Sorbat; Substancja Sorbowana, Faza Sorbowana:
Znaczenie sorbowana, etap sorbowana Substancje rozpuszczane w wodach podziemnych, mogące podlegać mechanizmom sorpcyjnym (→ sorpcja). Gdy zachodzi → adsorpcja, sorbaty są nazywane → adsorbatami i to definicja skład chemiczny wód; chemizm wód.
Słownik Stójka W Pompowaniu, Wierceniu:
Znaczenie wierceniu 1. Ustalenie na przerwę, moment zaprzestania →pompowania badawczego pomiędzy poszczególnymi → etapami pompowania w celu stabilizacji zwierciadła wody albo także z powodów technicznych. → skład chemiczny wód; chemizm wód.
Słownik Strefowość Hydrogeochemiczna Pionowa:
Znaczenie hydrogeochemiczna pionowa Zmienność chemizmu wód podziemnych w pionie uwarunkowana raczej ograniczeniem wspólnie z głębokością ruchliwości wód, szybkości i intensywności zamiany wód infiltracyjnych skład chemiczny wód; chemizm wód.
Słownik Strefa Stagnacji Hydrogeologicznej:
Znaczenie hydrogeologicznej Region, gdzie woda podziemna znajduje się w bezruchu przez wzgląd na brakiem zasilania i drenażu. → Zasilanie wód podziemnych, →Drenaż wód podziemnych, → Stagnacja wód podziemnych skład chemiczny wód; chemizm wód.
Słownik Substancja Zanieczyszczająca; Zanieczyszczenie, Substancja Skażająca:
Znaczenie zanieczyszczająca; zanieczyszczenie, substancja skażająca Substancja występująca w wodach wskutek działalności człowieka i wpływająca °radująco na ich naturalny skład. Efektem przenikania s.z. do wód skład chemiczny wód; chemizm wód.

Czym jest Skład chemiczny wód; chemizm znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: