Składniki swote co to jest
Co to jest Składniki swoiste. Wyjaśnienie służące w → balneologii, dotyczy raczej wód słabo.

Czy przydatne?

Co to jest Swoiste Składniki

Definicja SKŁADNIKI SWOISTE: Składniki swoiste
Definicja służące w → balneologii, dotyczy raczej wód słabo zmineralizowanych, charakteryzujących się zawartością składników, które występują w ilości większej od określonego minimum, stanowiącego uznany poprzez medycynę dolny próg oddziaływania leczniczego (→ współczynniki farmakodynamiczne). Sporą trudność w ich wyznaczaniu stanowi interakcyjne wpływ wszystkich zawartych w wodzie → makroskładników i → mikroskładników. → Woda swoista.[TB i DM].

Słownik Studnia Doskonała; Studnia Doskonała Hydraulicznie:
Znaczenie studnia doskonała hydraulicznie Studnia o takim stanie filtru, który gwarantuje, iż w momencie jej pracy (pompowania albo odbioru wody poprzez studnię chłonną) nie powstają na filtrze dodatkowe składniki swoiste.
Słownik Strefa Wadyczna:
Znaczenie Strefa pomiędzy powierzchnią terenu a swobodnym zwierciadłem wód podziemnych tylko częściowo nasycona wodą, sięgająca do najwyższego poziomu wód podziemnych. Strefa przepływu pionowego. Nazwa służąca składniki swoiste.
Słownik Strefy Ochronne Źródeł I Ujęć Wody; Strefy Ochrony Ujęć:
Znaczenie źródeł i ujęć wody; strefy ochrony ujęć Region poddany zakazom, nakazom i ograniczeniom w dziedzinie użytkowania gruntów i korzystania z wody, obejmujący ujęcie wody, źródło albo jego część i grunty składniki swoiste.
Słownik Substancja Organiczna:
Znaczenie organiczna Ogólne definicja obejmujące zespół różnego typu, rodzaju i genezy związków organicznych zarówno rozpuszczalnych, jak i nierozpuszczalnych w wodzie. S.o. wywiera wielki wpływ na warunki składniki swoiste.
Słownik Środowisko Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne → Ośrodek hydrogeologiczny wspólnie z zawartą w nim wodą podziemną, której kierunek i szybkość przepływu są uzależnione od warunków hydrodynamicznych wewnętrznych i zewnętrznych składniki swoiste.

Czym jest Składniki swoiste znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: