Smak wody co to jest
Co to jest Smak wody. Wyjaśnienie organoleptyczna oznaczana jedynie w razie pewności, iż badana.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Smak

Definicja SMAK WODY: Smak wody
Właściwość organoleptyczna oznaczana jedynie w razie pewności, iż badana woda nie jest zanieczyszczona. Wyróżniamy 4 fundamentalne rodzaje s., wywoływane najczęściej poprzez określone substancje rozpuszczone w wodzie (tab. 5). Tabela 5. Rodzaje smaku Inne uboczne odczucia smakowe są nazywane → posmakiem (np: posmak metaliczny, alkaliczny, fenolowy, mdły, rybi i tak dalej). Odczucia smakowe mają zazwyczaj charakter indywidualny, a intensywność ich wzrasta wspólnie z niewielkim podwyższeniem temperatury. Intensywność s. ustala się w sześciostopniowej skali: 0 – brak s.1 – s. bardzo słaby 2 – s. słaby 3 – s. wyraźny 4 – s. mocny 5 – s. bardzo mocny Zarówno s., jak i posmak odczuwa się przy różnym poziomie stężeń poszczególnych substancji. Występowanie s. ogranicza przydatność wody do celów konsumpcyjnych.[AM].

Słownik Spąg, Podstawa Poziomu Wodonośnego (Wodonośca):
Znaczenie Spąg, podstawa poziomu wodonośnego (wodonośca) Powierzchnia ograniczająca poziom wodonośny, wodonosiec od dołu. → Strop poziomu wodonośnego, → Warstwa wodonośna (ryc.123).[AK smak wody.
Słownik Substancje Stałe Rozpuszczone:
Znaczenie rozpuszczone Definicja stosowane w chemii sanitarnej, w analityce wód. Oznaczenie przeprowadza się analogicznie jak przy → suchej pozostałości, przeprowadza sięje jednak w relacji do próbek smak wody.
Słownik Strata Prażenia; Strata Przy Prażeniu, Strata Podczas Prażenia:
Znaczenie utrata przy prażeniu, utrata w czasie prażenia Parametr jakości wody obliczany przy wykonywaniu analiz wody. Ustala różnicę pomiędzy → suchą pozostałością a pozostałością po prażeniu (spaleniu suchej smak wody.
Słownik Strefa Utleniająca:
Znaczenie Strefa występowania w → wodach naturalnych → warunków utleniających. W wodach podziemnych najczęściej wraz ze → strefą aeracji obejmuje wody gruntowe (→ wody podziemne swobodne) i wody wgłębne (→ smak wody.
Słownik Sieć Hydrauliczna W Skrasowiałych Skałach Węglanowych:
Znaczenie skrasowiałych skałach węglanowych S.h. w skale jest systemem połączonych pustek, którymi przepływa i gdzie gromadzi się woda. S.h. w ośrodku skał węglanowych podległych mechanizmom → krasowienia smak wody.

Czym jest Smak wody znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: