Smak wody co to jest
Co to jest Smak wody. Wyjaśnienie organoleptyczna oznaczana jedynie w razie pewności, iż badana.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Smak

Definicja SMAK WODY: Smak wody
Właściwość organoleptyczna oznaczana jedynie w razie pewności, iż badana woda nie jest zanieczyszczona. Wyróżniamy 4 fundamentalne rodzaje s., wywoływane najczęściej poprzez określone substancje rozpuszczone w wodzie (tab. 5). Tabela 5. Rodzaje smaku Inne uboczne odczucia smakowe są nazywane → posmakiem (np: posmak metaliczny, alkaliczny, fenolowy, mdły, rybi i tak dalej). Odczucia smakowe mają zazwyczaj charakter indywidualny, a intensywność ich wzrasta wspólnie z niewielkim podwyższeniem temperatury. Intensywność s. ustala się w sześciostopniowej skali: 0 – brak s.1 – s. bardzo słaby 2 – s. słaby 3 – s. wyraźny 4 – s. mocny 5 – s. bardzo mocny Zarówno s., jak i posmak odczuwa się przy różnym poziomie stężeń poszczególnych substancji. Występowanie s. ogranicza przydatność wody do celów konsumpcyjnych.[AM].

Słownik Strefa Epikrasu:
Znaczenie Strefa występująca w stropie → strefy wadycznej (aeracji) w skałach węglanowych i siarczanowych, gdzie występuje szczególne nasilenie mechanizmów krasowienia i zeszczelinowania górotworu. Umożliwia smak wody.
Słownik Sonda Do Pobierania Próbek (Wody):
Znaczenie próbek (wody) Rodzaj → próbnika albo część próbnika zanurzona w wodzie na określoną głębokość, do której wpływa (w sposób swobodny albo wymuszony) opróbowywana woda. → Próbka (wody podziemnej), → smak wody.
Słownik Schemat Warstwy Jednorodnej; (O Zwierciadle Napiętym):
Znaczenie Model warstwy jednorodnej; (o zwierciadle napiętym) Schemat ( model) jednorodnej warstwy wodonośnej (k = const), poziomej i o stałej miąższości (m = const).[TM smak wody.
Słownik Strefy Ochronne Źródeł I Ujęć Wody; Strefy Ochrony Ujęć:
Znaczenie źródeł i ujęć wody; strefy ochrony ujęć Region poddany zakazom, nakazom i ograniczeniom w dziedzinie użytkowania gruntów i korzystania z wody, obejmujący ujęcie wody, źródło albo jego część i grunty smak wody.
Słownik Substancja Powierzchniowo Czynna Anionowa:
Znaczenie powierzchniowo czynna anionowa → Substancja powierzchniowo czynna, która ulegając jonizacji w roztworze wodnym tworzy ujemnie naładowane jony organiczne powodujące aktywność powierzchniową smak wody.

Czym jest Smak wody znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: