Solanki basenów co to jest
Co to jest Solanki basenów sedymentacyjnych. Wyjaśnienie sedymentacyjnych Wody zmineralizowane typu.

Czy przydatne?

Co to jest Sedymentacyjnych Basenów Solanki

Definicja SOLANKI BASENÓW SEDYMENTACYJNYCH: Solanki basenów sedymentacyjnych
Wody zmineralizowane typu Cl–Na, Cl–Na–Ca i Cl–Ca–Na występujące w skałach osadowych, przeważnie w strefach → stagnacji wód podziemnych (→ woda głębinowa). Mineralizacja s.b.s. rośnie zazwyczaj z głębokością (→gradient hydrogeochemiczny, → gradient mineralizacji), aczkolwiek zdarzają się przypadki odwrotne (→ inwersja hydrogeochemiczna). Geneza s.b.s. jest sporna. Uważane są za: →wody reliktowe morskie albo jeziorne, → ługi resztkowe basenów solonośnych, wytwór ługowania złóż soli albo mieszaniny wód o różnej genezie z wodami infiltracyjnymi. W każdym z tych przypadków przeszły one znaczące przeobrażenia składu chemicznego w relacji do wody pierwotnej (reakcje ze → skałami zbiornikowymi, → adsorpcja, → desorpcja, powstawanie nowych minerałów, rozpuszczanie, zredukowanie siarczanów i in.). Szczególną odmianą s.b.s. są solanki towarzyszące złożom bituminów. Zawierają regularnie znaczące ilości jonów →biofilnych pierwiastków (J, Br, B, Li) i →związków organicznych. Przeważa pogląd, iż to są wody pochodzenia morskiego wzbogacone w ww. składniki wskutek kontaktu ze złożami bituminów.[JD].

Słownik Substancja Szkodliwa (Występująca W Wodzie):
Znaczenie szkodliwa (występująca w wodzie) Substancja, której występowanie albo wysokie stężenie w wodzie jest niepożądane, raczej z racji na zdrowie człowieka. → Substancja zanieczyszczająca, → Substancja solanki basenów sedymentacyjnych.
Słownik Studnia Odwadniająca:
Znaczenie odwadniająca Studnia przeznaczona i przystosowana do odbioru wody w celu obniżenia zwierciadła wody dla odwodnienia górniczego, budowlanego, rolniczego. → Odwadnianie kopalni, →Odwadnianie obiektów solanki basenów sedymentacyjnych.
Słownik Studnia Zupełna:
Znaczenie Studnia ujmująca warstwę wodonośną na całej jej miąższości albo całą miąższość strefy nasyconej, dla której → stopień ujęcia warstwy α = 1, jest to długość części roboczej filtru l jest równa solanki basenów sedymentacyjnych.
Słownik Szczukariewa Klasyfikacja (Chemiczna Wód):
Znaczenie regulacja (chemiczna wód) Oficjalna regulacja chemiczna wód wykorzystująca stężenia głównych anionów i kationów jako kryterium klasyfikacyjne. Opracowana w latach pięćdziesiątych XX w. w Związku solanki basenów sedymentacyjnych.
Słownik Studnia Kombinowana; Studnia Złożona (Szybowa I Wiercona):
Znaczenie studnia złożona (szybowa i wiercona) Studnia szybowa ujmująca płytki poziom wodonośny, połączona ze studnią wierconą ujmującą niższą część tego samego poziomu wodonośnego albo niższe poziomy solanki basenów sedymentacyjnych.

Czym jest Solanki basenów znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: