Solanki basenów co to jest
Co to jest Solanki basenów sedymentacyjnych. Wyjaśnienie sedymentacyjnych Wody zmineralizowane typu.

Czy przydatne?

Co to jest Sedymentacyjnych Basenów Solanki

Definicja SOLANKI BASENÓW SEDYMENTACYJNYCH: Solanki basenów sedymentacyjnych
Wody zmineralizowane typu Cl–Na, Cl–Na–Ca i Cl–Ca–Na występujące w skałach osadowych, przeważnie w strefach → stagnacji wód podziemnych (→ woda głębinowa). Mineralizacja s.b.s. rośnie zazwyczaj z głębokością (→gradient hydrogeochemiczny, → gradient mineralizacji), aczkolwiek zdarzają się przypadki odwrotne (→ inwersja hydrogeochemiczna). Geneza s.b.s. jest sporna. Uważane są za: →wody reliktowe morskie albo jeziorne, → ługi resztkowe basenów solonośnych, wytwór ługowania złóż soli albo mieszaniny wód o różnej genezie z wodami infiltracyjnymi. W każdym z tych przypadków przeszły one znaczące przeobrażenia składu chemicznego w relacji do wody pierwotnej (reakcje ze → skałami zbiornikowymi, → adsorpcja, → desorpcja, powstawanie nowych minerałów, rozpuszczanie, zredukowanie siarczanów i in.). Szczególną odmianą s.b.s. są solanki towarzyszące złożom bituminów. Zawierają regularnie znaczące ilości jonów →biofilnych pierwiastków (J, Br, B, Li) i →związków organicznych. Przeważa pogląd, iż to są wody pochodzenia morskiego wzbogacone w ww. składniki wskutek kontaktu ze złożami bituminów.[JD].

Słownik Synergizm; Efekt Synergetyczny:
Znaczenie synergetyczny Zdarzenie współdziałania (współwystępowania) wielu mechanizmów potęgujących zakres i tempo przeobrażenia (zmiany) w środowisku. Może przybierać różne formy, na przykład: na poziomie solanki basenów sedymentacyjnych.
Słownik Skrzynia Przelewowa:
Znaczenie Skrzynia przelewowa Skrzynia w kształcie prostopadłościanu wykorzystywana do pomiaru natężenia przepływu wody (ze źródła, studni pompowej, z samowypływu) z zastawką i → przelewem pomiarowym.[AK solanki basenów sedymentacyjnych.
Słownik Strefy Ochronne Źródeł I Ujęć Wody; Strefy Ochrony Ujęć:
Znaczenie źródeł i ujęć wody; strefy ochrony ujęć Region poddany zakazom, nakazom i ograniczeniom w dziedzinie użytkowania gruntów i korzystania z wody, obejmujący ujęcie wody, źródło albo jego część i grunty solanki basenów sedymentacyjnych.
Słownik Sorbat; Substancja Sorbowana, Faza Sorbowana:
Znaczenie sorbowana, etap sorbowana Substancje rozpuszczane w wodach podziemnych, mogące podlegać mechanizmom sorpcyjnym (→ sorpcja). Gdy zachodzi → adsorpcja, sorbaty są nazywane → adsorbatami i to definicja solanki basenów sedymentacyjnych.
Słownik Stężenie Roztworu:
Znaczenie Liczba substancji rozpuszczonej w danej ilości rozpuszczalnika. Wyróżniamy stężenie procentowe (s.p.), jest to liczbę jednostek masy (s.p. masowe), objętości (s.p. objętościowe) albo moli (s.p solanki basenów sedymentacyjnych.

Czym jest Solanki basenów znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: