Solanki tarcz co to jest
Co to jest Solanki tarcz kontynentalnych. Wyjaśnienie Wysokostężone wody typu Cl–Na–Ca, stwierdzone.

Czy przydatne?

Co to jest Kontynentalnych Tarcz Solanki

Definicja SOLANKI TARCZ KONTYNENTALNYCH: Solanki tarcz kontynentalnych
Wysokostężone wody typu Cl–Na–Ca, stwierdzone między innymi na sporych głębokościach w utworach krystalicznych tarczy kanadyjskiej, tarczy fennoskandzkiej i in., a również w głębokim wierceniu KTB w Niemczech. Wg istniejących hipotez mogą to być bardzo stare wody (morskie i/albo infiltracyjne), które w warunkach stagnacji (→ stagnacja wód podziemnych) osiągnęły równowagę chemiczną z pierwotnymi krzemianami. Zasolenie s.t.k. może w części pochodzić z inkluzji ciekłych zawartych w skałach krystalicznych i uruchomionych w strefach dyslokacji.[JD].

Słownik Substancja Obca (W Wodzie):
Znaczenie wodzie) Substancja, której występowanie w wodzie podziemnej nie jest powiązane z naturalnymi czynnikami kształtującymi chemizm wód w ich cyklu krążenia przyrodniczego. Definicja z reguły dotyczy solanki tarcz kontynentalnych.
Słownik Studnia Zupełna:
Znaczenie Studnia ujmująca warstwę wodonośną na całej jej miąższości albo całą miąższość strefy nasyconej, dla której → stopień ujęcia warstwy α = 1, jest to długość części roboczej filtru l jest równa solanki tarcz kontynentalnych.
Słownik Sieć Opróbowania (Wód Podziemnych); Sieć Pobierania Próbek (Wody):
Znaczenie wód podziemnych); sieć pobierania próbek (wody) Ustalony przestrzenny układ punktów opróbowania używany najczęściej przy →monitoringu wód podziemnych albo przy jednorazowym, kontrolnym opróbowaniu solanki tarcz kontynentalnych.
Słownik Strefa Przyotworowa; Strefa Przyfiltrowa:
Znaczenie strefa przyfiltrowa Strefa wokół studni na zewnątrz filtru, gdzie zaznacza się mocne wpływ pompowania i depresji. W jej obrębie mogą występować: wymywanie drobnych części skalnych i zjawiska → solanki tarcz kontynentalnych.
Słownik Substancje Stałe Rozpuszczone:
Znaczenie rozpuszczone Definicja stosowane w chemii sanitarnej, w analityce wód. Oznaczenie przeprowadza się analogicznie jak przy → suchej pozostałości, przeprowadza sięje jednak w relacji do próbek solanki tarcz kontynentalnych.

Czym jest Solanki tarcz kontynentalnych znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: