Solność co to jest
Co to jest Solność. Wyjaśnienie stosowanej klasyfikacji hydrochemicznej → wód podziemnych.

Czy przydatne?

Co to jest Solność

Definicja SOLNOŚĆ: Solność
Wg rzadko aktualnie stosowanej klasyfikacji hydrochemicznej → wód podziemnych, zaproponowanej poprzez Palmera, kluczowa w okolicy →zasadowości cecha tych wód. Wynika z połączenia w wodach podziemnych anionów mocnych kwasów z kationami zasad silnych (Na+,K+,Li+) – s. pierwszego rzędu (S1), zasad słabych (Ca2+, Mg2+) – s. drugiego rzędu (S2) i zasad bardzo słabych (Fe2+, Mn2+) – s. trzeciego rzędu (S3). W wodach naturalnych znaczenie mają jedynie S1 i S2.[JD].

Słownik Strefa Przyotworowa; Strefa Przyfiltrowa:
Znaczenie strefa przyfiltrowa Strefa wokół studni na zewnątrz filtru, gdzie zaznacza się mocne wpływ pompowania i depresji. W jej obrębie mogą występować: wymywanie drobnych części skalnych i zjawiska → solność.
Słownik Skały Zbiornikowe:
Znaczenie Utwory geologiczne o dobrych właściwościach hydrogeologicznych umożliwiających gromadzenie i przepływ płynów i gazów. →Właściwości hydrogeologiczne skał, →Utwory hydrogeologiczne.[AR solność.
Słownik Studnia Wbijana; S. Wkręcana Płytka, S. Abisyńska, S. Nortonowska:
Znaczenie wkręcana płytka, s. abisyńska, s. nortonowska Studnia wykonana przeważnie ręcznie poprzez wbicie albo wkręcenie rury, której końcowy odcinek jest przystosowany do bocznego dopływu wody (perforacja solność.
Słownik Substancja Powierzchniowo Czynna:
Znaczenie powierzchniowo czynna Związek chemiczny wykazujący aktywność powierzchniową, po rozpuszczeniu w wodzie obniża napięcie powierzchniowe. Wyróżniamy → s.p.c. anionowe, → s.p.c. kationowe i → s.p.c solność.
Słownik Studnia Obserwacyjna:
Znaczenie obserwacyjna Każda studnia wykorzystywana do obserwacji okresowych albo stacjonarnych (ciągłych) ustalonych charakterystyk wody podziemnej: stanów, temperatury, przewodności, innych właściwości solność.

Czym jest Solność znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: