Solność co to jest
Co to jest Solność. Wyjaśnienie stosowanej klasyfikacji hydrochemicznej → wód podziemnych.

Czy przydatne?

Co to jest Solność

Solność
Wg rzadko aktualnie stosowanej klasyfikacji hydrochemicznej → wód podziemnych, zaproponowanej poprzez Palmera, kluczowa w okolicy →zasadowości cecha tych wód. Wynika z połączenia w wodach podziemnych anionów mocnych kwasów z kationami zasad silnych (Na+,K+,Li+) – s. pierwszego rzędu (S1), zasad słabych (Ca2+, Mg2+) – s. drugiego rzędu (S2) i zasad bardzo słabych (Fe2+, Mn2+) – s. trzeciego rzędu (S3). W wodach naturalnych znaczenie mają jedynie S1 i S2.[JD].

Czym jest Solność znaczenie w Słownik definicje S