Sonda do pobierania próbek co to jest
Co to jest Sonda do pobierania próbek (wody). Wyjaśnienie wody) Rodzaj → próbnika albo część.

Czy przydatne?

Co to jest Sonda do pobierania próbek (wody)

Definicja SONDA DO POBIERANIA PRÓBEK (WODY): Sonda do pobierania próbek (wody)
Rodzaj → próbnika albo część próbnika zanurzona w wodzie na określoną głębokość, do której wpływa (w sposób swobodny albo wymuszony) opróbowywana woda. → Próbka (wody podziemnej), → Pobieranie próbek (wody).[AM].

Słownik Strefa Potencjalnej Migracji Zanieczyszczeń:
Znaczenie migracji zanieczyszczeń Strefa potencjalnie zagrożona zanieczyszczeniem wód podziemnych z określonego ogniska zanieczyszczeń. W ocenach przybliżonych wyznaczają ją skrajne → linie prądu sonda do pobierania próbek (wody).
Słownik Strata Prażenia; Strata Przy Prażeniu, Strata Podczas Prażenia:
Znaczenie utrata przy prażeniu, utrata w czasie prażenia Parametr jakości wody obliczany przy wykonywaniu analiz wody. Ustala różnicę pomiędzy → suchą pozostałością a pozostałością po prażeniu (spaleniu suchej sonda do pobierania próbek (wody).
Słownik Stagnacja Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Stan równowagi hydrogeochemicznej współdziałania wód podziemnych, gazów i ośrodka skalnego, teoretycznie możliwy do osiągnięcia na znaczących głębokościach, w strefie stagnacji sonda do pobierania próbek (wody).
Słownik Substancje Nierozpuszczalne:
Znaczenie nierozpuszczalne Kolokwialnie: substancje nie wchodzące w reakcje z wodą i nie rozpuszczające się. Ściśle naukowo: substancje w kontakcie z wodą przechodzące do → roztworu wodnego w ilościach sonda do pobierania próbek (wody).
Słownik Studnia Odwadniająca Górnicza:
Znaczenie odwadniająca górnicza Otwór wykonany w górotworze z powierzchni terenu albo w spągu górniczego wyrobiska podziemnego z zainstalowanym w nim na stałe albo okresowo urządzeniem do pompowania wody w sonda do pobierania próbek (wody).

Czym jest Sonda do pobierania próbek znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: