Sonda do pobierania próbek co to jest
Co to jest Sonda do pobierania próbek (wody). Wyjaśnienie wody) Rodzaj → próbnika albo część.

Czy przydatne?

Co to jest Sonda do pobierania próbek (wody)

Definicja SONDA DO POBIERANIA PRÓBEK (WODY): Sonda do pobierania próbek (wody)
Rodzaj → próbnika albo część próbnika zanurzona w wodzie na określoną głębokość, do której wpływa (w sposób swobodny albo wymuszony) opróbowywana woda. → Próbka (wody podziemnej), → Pobieranie próbek (wody).[AM].

Słownik Stała Rozpadu (Zaniku) Kr:
Znaczenie zaniku) kr S.r. kr znaczy objętość substancji ulegającej rozpadowi na jednostkę objętości i na jednostkę czasu; charakteryzuje kinetykę reakcji pierwszego rzędu opisującą dobrze rozpad sonda do pobierania próbek (wody).
Słownik Składniki Swoiste:
Znaczenie Definicja służące w → balneologii, dotyczy raczej wód słabo zmineralizowanych, charakteryzujących się zawartością składników, które występują w ilości większej od określonego minimum, stanowiącego sonda do pobierania próbek (wody).
Słownik Schemat Obliczeniowy Studni:
Znaczenie studni Uproszczony szkic przekroju hydrogeologicznego przedstawiający położenie zwierciadła wody podziemnej albo linii ciśnień piezometrycznych przed i w momencie → pompowania badawczego i te sonda do pobierania próbek (wody).
Słownik Słup Wody W Otworze Hydrogeologicznym:
Znaczenie hydrogeologicznym Słup wody mierzony od dna studni do zwierciadła wód podziemnych (wody swobodne) albo do linii ciśnień piezometrycznych (wody naporowe). → Posterunek wód podziemnych (gruntowych sonda do pobierania próbek (wody).
Słownik Suma Składników Stałych; Całkowita Zawartość Substancji Stałych:
Znaczenie stałych; całkowita zawartość substancji stałych Parametr jakości wód rozumiany jako suma → substancji stałych rozpuszczonych i substancji stałych występujących w wodzie w formie → zawiesin.[AM sonda do pobierania próbek (wody).

Czym jest Sonda do pobierania próbek znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: