Sorbat; substancja sorbowana co to jest
Co to jest Sorbat; substancja sorbowana, faza sorbowana. Wyjaśnienie etap sorbowana Substancje.

Czy przydatne?

Co to jest Sorbat; substancja sorbowana, faza sorbowana

Sorbat; substancja sorbowana, etap sorbowana
Substancje rozpuszczane w wodach podziemnych, mogące podlegać mechanizmom sorpcyjnym (→ sorpcja). Gdy zachodzi → adsorpcja, sorbaty są nazywane → adsorbatami i to definicja w razie wód podziemnych jest częściej stosowane. Adsorbatami są raczej kationy i cząsteczki obojętne, aniony w nieznacznym stopniu.[AM].

Czym jest Sorbat; substancja sorbowana znaczenie w Słownik definicje S