Sorbat; substancja sorbowana co to jest
Co to jest Sorbat; substancja sorbowana, faza sorbowana. Wyjaśnienie etap sorbowana Substancje.

Czy przydatne?

Co to jest Sorbat; substancja sorbowana, faza sorbowana

Definicja SORBAT; SUBSTANCJA SORBOWANA, FAZA SORBOWANA: Sorbat; substancja sorbowana, etap sorbowana
Substancje rozpuszczane w wodach podziemnych, mogące podlegać mechanizmom sorpcyjnym (→ sorpcja). Gdy zachodzi → adsorpcja, sorbaty są nazywane → adsorbatami i to definicja w razie wód podziemnych jest częściej stosowane. Adsorbatami są raczej kationy i cząsteczki obojętne, aniony w nieznacznym stopniu.[AM].

Słownik Strefowość Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Zmienność chemizmu wód w profilu pionowym (→ strefowość hydrogeochemiczna pionowa), rzadziej w układzie poziomym (strefowość hydrogeochemiczna obszarowa). Definicja s.h. może się sorbat; substancja sorbowana, faza sorbowana.
Słownik Stężenie; Koncentracja (Substancji Występujących W Wodzie):
Znaczenie koncentracja (substancji występujących w wodzie) Liczba określająca zawartość rozpuszczonego składnika w 1 dm3 wody. W starszych opracowaniach stężenia były wyrażane w relacji do objętości 1 litra sorbat; substancja sorbowana, faza sorbowana.
Słownik Siatka Hydrauliczna; Siatka Hydrodynamiczna:
Znaczenie siatka hydrodynamiczna Siatka ortogonalna → linii prądu i → hydroizohips odtwarzająca strukturę hydrodynamiczną strumienia płaskiego, stanowiąca graficzny obraz rozwiązania równania Laplace'a albo sorbat; substancja sorbowana, faza sorbowana.
Słownik Siła Jonowa Roztworu I:
Znaczenie roztworu I Połowa sumy iloczynów stężeń zawartych w roztworze jonów poprzez kwadraty ich ładunków elektrycznych: gdzie: c1, c2, cn– stężenia molowe wszystkich jonów w roztworze [ML–3], z1, z2, zn – sorbat; substancja sorbowana, faza sorbowana.
Słownik Sczerpywanie Badawcze W Studni:
Znaczenie badawcze w studni Badanie polowe polegające na sczerpywaniu wody i obserwacji jej wzniosu w studni w celu ustalenia właściwości hydrogeologicznych. → Pompowanie badawcze, → Zalewanie badawcze, → sorbat; substancja sorbowana, faza sorbowana.

Czym jest Sorbat; substancja sorbowana znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: