Sorbat; substancja sorbowana co to jest
Co to jest Sorbat; substancja sorbowana, faza sorbowana. Wyjaśnienie etap sorbowana Substancje.

Czy przydatne?

Co to jest Sorbat; substancja sorbowana, faza sorbowana

Definicja SORBAT; SUBSTANCJA SORBOWANA, FAZA SORBOWANA: Sorbat; substancja sorbowana, etap sorbowana
Substancje rozpuszczane w wodach podziemnych, mogące podlegać mechanizmom sorpcyjnym (→ sorpcja). Gdy zachodzi → adsorpcja, sorbaty są nazywane → adsorbatami i to definicja w razie wód podziemnych jest częściej stosowane. Adsorbatami są raczej kationy i cząsteczki obojętne, aniony w nieznacznym stopniu.[AM].

Słownik Stała Dyspersji Α:
Znaczenie Stała zdefiniowana poprzez → równanie dyspersji. S.d. α odpowiada w przybliżeniu rozmiarom niejednorodności ośrodka (warstwy wodonośnej), które powodują → dyspersję hydrodynamiczną. W ośrodku sorbat; substancja sorbowana, faza sorbowana.
Słownik Stopień Zagrożenia (Wód Podziemnych):
Znaczenie wód podziemnych) Względna (umowna) ocena możliwości przenikania substancji zanieczyszczających do warstw wodonośnych, wynikająca z budowy geologicznej i uwarunkowań hydrogeologicznych na drodze sorbat; substancja sorbowana, faza sorbowana.
Słownik Studnia Chłonna:
Znaczenie Studnia, do której woda jest wlewana albo zatłaczana bądź dla sztucznego wzbogacania zasobów warstwy wodonośnej, bądź dla przejęcia wód z odwodnień, których nie ma dokąd odprowadzić, bądź dla sorbat; substancja sorbowana, faza sorbowana.
Słownik Siła Jonowa Roztworu I:
Znaczenie roztworu I Połowa sumy iloczynów stężeń zawartych w roztworze jonów poprzez kwadraty ich ładunków elektrycznych: gdzie: c1, c2, cn– stężenia molowe wszystkich jonów w roztworze [ML–3], z1, z2, zn – sorbat; substancja sorbowana, faza sorbowana.
Słownik Siatka Dyskretyzacji:
Znaczenie Siatka dyskretyzacji Siatka zbudowana z → bloków obliczeniowych, na które jest podzielony zdyskretyzo-wany region filtracji. → Dyskretyzacja obszaru filtracji (przestrzeni).[MR sorbat; substancja sorbowana, faza sorbowana.

Czym jest Sorbat; substancja sorbowana znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: