sorpcja co to jest
Co to jest sorpcja. Wyjaśnienie podstawowych → mechanizmów hydrogeochemicznych zachodzących.

Czy przydatne?

Co to jest Sorpcja

Definicja SORPCJA: sorpcja
Ogólna nazwa ekipy podstawowych → mechanizmów hydrogeochemicznych zachodzących powszechnie w → wodach naturalnych, w tym w wodach podziemnych. Polegają one na gromadzeniu na powierzchni → sorbentów (występujących w fazie stałej albo koloidalnej) cząsteczek → sorbatów (substancji rozpuszczonych) i na uwalnianiu uprzednio zasorbowanych cząsteczek. Pierwszy mechanizm to → adsorpcja, drugi → desorpcja. → Zamiana jonowa.[AM].

Słownik Samooczyszczanie Się Wód Podziemnych:
Znaczenie się wód podziemnych Zespół naturalnych i współdziałających mechanizmów fizycznych, chemicznych, biologicznych i mikrobiologicznych zachodzących w czasie przepływu zanieczyszczonych wód podziemnych sorpcja.
Słownik Studnia Odwadniająca:
Znaczenie odwadniająca Studnia przeznaczona i przystosowana do odbioru wody w celu obniżenia zwierciadła wody dla odwodnienia górniczego, budowlanego, rolniczego. → Odwadnianie kopalni, →Odwadnianie obiektów sorpcja.
Słownik Studnia Obudowana:
Znaczenie Studnia obudowana Studnia, gdzie zabezpieczono, obudowano (zarurowano) ściany. → Obudowa studni, →Studnia bez obudowy.[AK sorpcja.
Słownik Stagnacja Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Stan równowagi hydrogeochemicznej współdziałania wód podziemnych, gazów i ośrodka skalnego, teoretycznie możliwy do osiągnięcia na znaczących głębokościach, w strefie stagnacji sorpcja.
Słownik Schoellera Wykres; Schoellera-Berkaloffa Wykres:
Znaczenie Schoellera-Berkaloffa wykres Graficzna sposób odwzorowywania chemizmu wód w układzie prostokątnych współrzędnych. Stężenia poszczególnych jonów, substancji organicznej, gazów nanosi się na pionowych sorpcja.

Czym jest sorpcja znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: