Spąg podstawa poziomu co to jest
Co to jest Spąg, podstawa poziomu wodonośnego (wodonośca). Wyjaśnienie wodonośnego (wodonośca.

Czy przydatne?

Co to jest Spąg, podstawa poziomu wodonośnego (wodonośca)

Definicja SPĄG, PODSTAWA POZIOMU WODONOŚNEGO (WODONOŚCA): Spąg, podstawa poziomu wodonośnego (wodonośca)
Powierzchnia ograniczająca poziom wodonośny, wodonosiec od dołu. → Strop poziomu wodonośnego, → Warstwa wodonośna (ryc.123).[AK].

Słownik Solanki Basenów Sedymentacyjnych:
Znaczenie sedymentacyjnych Wody zmineralizowane typu Cl–Na, Cl–Na–Ca i Cl–Ca–Na występujące w skałach osadowych, przeważnie w strefach → stagnacji wód podziemnych (→ woda głębinowa). Mineralizacja s.b.s spąg, podstawa poziomu wodonośnego (wodonośca).
Słownik Stójka W Pompowaniu, Wierceniu:
Znaczenie wierceniu 1. Ustalenie na przerwę, moment zaprzestania →pompowania badawczego pomiędzy poszczególnymi → etapami pompowania w celu stabilizacji zwierciadła wody albo także z powodów technicznych. → spąg, podstawa poziomu wodonośnego (wodonośca).
Słownik Skład Bakteriologiczny Wody:
Znaczenie bakteriologiczny wody W podziemnych wodach naturalnych i zanieczyszczonych antropogenicznie żyją różne bakterie biorące aktywny udział w przemianach hydrogeochemicznych. Definicja s.b.w. jest służące spąg, podstawa poziomu wodonośnego (wodonośca).
Słownik Sozologia:
Znaczenie o kompleksowych zmianach zachodzących w środowisku przyrodniczym, w szczególności pod wpływem czynników postępu technicznego, i o sposobach ochrony przyrody i zapewnienia trwałości użytkowania jej spąg, podstawa poziomu wodonośnego (wodonośca).
Słownik Środowisko Antropogeniczne:
Znaczenie antropogeniczne Środowisko przekształcone w wyniku działalności człowieka (→ antropopresja). Odpowiednikiem są obszary górnicze, aglomeracje miejsko-przemysłowe, agrocenozy. → Środowisko naturalne spąg, podstawa poziomu wodonośnego (wodonośca).

Czym jest Spąg, podstawa poziomu znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: