Spąg podstawa poziomu co to jest
Co to jest Spąg, podstawa poziomu wodonośnego (wodonośca). Wyjaśnienie wodonośnego (wodonośca.

Czy przydatne?

Co to jest Spąg, podstawa poziomu wodonośnego (wodonośca)

Definicja SPĄG, PODSTAWA POZIOMU WODONOŚNEGO (WODONOŚCA): Spąg, podstawa poziomu wodonośnego (wodonośca)
Powierzchnia ograniczająca poziom wodonośny, wodonosiec od dołu. → Strop poziomu wodonośnego, → Warstwa wodonośna (ryc.123).[AK].

Słownik Studnia Zupełna:
Znaczenie Studnia ujmująca warstwę wodonośną na całej jej miąższości albo całą miąższość strefy nasyconej, dla której → stopień ujęcia warstwy α = 1, jest to długość części roboczej filtru l jest równa spąg, podstawa poziomu wodonośnego (wodonośca).
Słownik Strefa Hipergeniczna:
Znaczenie hipergeniczna Strefa występowania wód słodkich o mineralizacji do 1 g/dm3. To jest strefa aktywnej wy miany wód, intensywnego drenażu i zasilania. Obejmuje młode, współczesne w sensie geologicznym spąg, podstawa poziomu wodonośnego (wodonośca).
Słownik Sieć Hydrauliczna W Skrasowiałych Skałach Węglanowych:
Znaczenie skrasowiałych skałach węglanowych S.h. w skale jest systemem połączonych pustek, którymi przepływa i gdzie gromadzi się woda. S.h. w ośrodku skał węglanowych podległych mechanizmom → krasowienia spąg, podstawa poziomu wodonośnego (wodonośca).
Słownik Strefa Wzniosu Kapilarnego:
Znaczenie Strefa wzniosu kapilarnego Strefa występująca nad → zwierciadłem wód podziemnych, gdzie występują → wody kapilarne. → Wznios kapilarny.[SK spąg, podstawa poziomu wodonośnego (wodonośca).
Słownik Skład Chemiczny Wód; Chemizm Wód:
Znaczenie chemizm wód Skład rozpuszczonych (zdysocjowanych i niezdysocjowanych) substancji występujących w wodzie (gazów, minerałów, substancji organicznej i tak dalej), a nie samej wody jako związku spąg, podstawa poziomu wodonośnego (wodonośca).

Czym jest Spąg, podstawa poziomu znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: