Średnica miarodajna ziarna co to jest
Co to jest Średnica miarodajna ziarna de; ś. efektywna, ś. zastępcza. Wyjaśnienie ś. skuteczna, ś.

Czy przydatne?

Co to jest Średnica miarodajna ziarna de; ś. efektywna, ś. zastępcza

Definicja ŚREDNICA MIARODAJNA ZIARNA DE; Ś. EFEKTYWNA, Ś. ZASTĘPCZA: Średnica miarodajna ziarna de; ś. skuteczna, ś. zastępcza
Przyjmuje się najczęściej, iż to jest średnica ziarn kulistych skały fikcyjnej, doskonale jednorodnej, która wykazuje taką samą →» przepuszczalność jak skała rzeczywista i stawia taki sam opór przepływającej wodzie jak skała rzeczywista. Odczytuje się ją z → krzywej uziarnienia sumacyjnej. Definicja średnicy miarodajnej wprowadził A. Hazen, przyjmując, iż to jest średnica ziarn, które wspólnie z mniejszymi stanowią 10% ciężaru badanej próbki skały. W służących wzorach empirycznych, przy określaniu → współczynnika filtracji, średnica miarodajna poprzez różnych autorów jest różnie definiowana,jako d10, d20, d50... Ś.m.z. wykorzystuje się także przy określaniu → współczynnika nierównomierności uziarnienia. → Badanie granulometryczna. Wymiar: [L]. Jednostka: mm.[TB i DM].

Słownik Składniki Swoiste:
Znaczenie Definicja służące w → balneologii, dotyczy raczej wód słabo zmineralizowanych, charakteryzujących się zawartością składników, które występują w ilości większej od określonego minimum, stanowiącego średnica miarodajna ziarna de; ś. efektywna, ś. zastępcza.
Słownik Szkody Hydrogeologiczne:
Znaczenie Szkody hydrogeologiczne Uszkodzenie powierzchni i jej zabudowy powstające w wyniku zmiany warunków hydrogeologicznych, na przykład poprzez odwodnienie i powiązane z nim osiadania. → Sufozja.[AK średnica miarodajna ziarna de; ś. efektywna, ś. zastępcza.
Słownik Strefowość Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Zmienność chemizmu wód w profilu pionowym (→ strefowość hydrogeochemiczna pionowa), rzadziej w układzie poziomym (strefowość hydrogeochemiczna obszarowa). Definicja s.h. może się średnica miarodajna ziarna de; ś. efektywna, ś. zastępcza.
Słownik Studnia Zbiorcza:
Znaczenie Studnia, do której woda jest doprowadzana z całego albo z części ujęcia. Studnia centralna w studni promienistej, studnia, do której prowadzi → lewar ssący w zespole studzien (ryc.112).[AK] Ryc. 112 średnica miarodajna ziarna de; ś. efektywna, ś. zastępcza.
Słownik Strefa Wadyczno-Freatyczna:
Znaczenie Strefa wadyczno-freatyczna Strefa przejściowa pomiędzy → strefą wadyczną i → strefą freatyczną.[AR średnica miarodajna ziarna de; ś. efektywna, ś. zastępcza.

Czym jest Średnica miarodajna ziarna de znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: