Średnica miarodajna ziarna co to jest
Co to jest Średnica miarodajna ziarna de; ś. efektywna, ś. zastępcza. Wyjaśnienie ś. skuteczna, ś.

Czy przydatne?

Co to jest Średnica miarodajna ziarna de; ś. efektywna, ś. zastępcza

Definicja ŚREDNICA MIARODAJNA ZIARNA DE; Ś. EFEKTYWNA, Ś. ZASTĘPCZA: Średnica miarodajna ziarna de; ś. skuteczna, ś. zastępcza
Przyjmuje się najczęściej, iż to jest średnica ziarn kulistych skały fikcyjnej, doskonale jednorodnej, która wykazuje taką samą →» przepuszczalność jak skała rzeczywista i stawia taki sam opór przepływającej wodzie jak skała rzeczywista. Odczytuje się ją z → krzywej uziarnienia sumacyjnej. Definicja średnicy miarodajnej wprowadził A. Hazen, przyjmując, iż to jest średnica ziarn, które wspólnie z mniejszymi stanowią 10% ciężaru badanej próbki skały. W służących wzorach empirycznych, przy określaniu → współczynnika filtracji, średnica miarodajna poprzez różnych autorów jest różnie definiowana,jako d10, d20, d50... Ś.m.z. wykorzystuje się także przy określaniu → współczynnika nierównomierności uziarnienia. → Badanie granulometryczna. Wymiar: [L]. Jednostka: mm.[TB i DM].

Słownik Studnia Szybowa; Studnia Kopana:
Znaczenie studnia kopana Studnia kopana, na ogół wielkośrednicowa (średnica większa od 0,75 m, regularnie 1,5 – 2,0 m), pracująca poprzez dno z → zasypką (na dnie studni) filtrującą, gruboziarnistą (ryc. 110 średnica miarodajna ziarna de; ś. efektywna, ś. zastępcza.
Słownik Studnia Obudowana:
Znaczenie Studnia obudowana Studnia, gdzie zabezpieczono, obudowano (zarurowano) ściany. → Obudowa studni, →Studnia bez obudowy.[AK średnica miarodajna ziarna de; ś. efektywna, ś. zastępcza.
Słownik Szkody Hydrogeologiczne:
Znaczenie Szkody hydrogeologiczne Uszkodzenie powierzchni i jej zabudowy powstające w wyniku zmiany warunków hydrogeologicznych, na przykład poprzez odwodnienie i powiązane z nim osiadania. → Sufozja.[AK średnica miarodajna ziarna de; ś. efektywna, ś. zastępcza.
Słownik Spąg, Podstawa Poziomu Wodonośnego (Wodonośca):
Znaczenie Spąg, podstawa poziomu wodonośnego (wodonośca) Powierzchnia ograniczająca poziom wodonośny, wodonosiec od dołu. → Strop poziomu wodonośnego, → Warstwa wodonośna (ryc.123).[AK średnica miarodajna ziarna de; ś. efektywna, ś. zastępcza.
Słownik System Hydrologiczny:
Znaczenie hydrologiczny Zlewnia hydrologiczna rozpatrywana z punktu widzenia współzależności w jej obrębie składników obiegu wody, jest to transformacji opadu atmosferycznego na różne rodzaje retencji i średnica miarodajna ziarna de; ś. efektywna, ś. zastępcza.

Czym jest Średnica miarodajna ziarna de znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: