Środowko hydrogeologiczne co to jest
Co to jest Środowisko hydrogeologiczne. Wyjaśnienie Ośrodek hydrogeologiczny wspólnie z zawartą w.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeologiczne Środowisko

Definicja ŚRODOWISKO HYDROGEOLOGICZNE: Środowisko hydrogeologiczne
→ Ośrodek hydrogeologiczny wspólnie z zawartą w nim wodą podziemną, której kierunek i szybkość przepływu są uzależnione od warunków hydrodynamicznych wewnętrznych i zewnętrznych względem tego ośrodka. Ś.h. obejmuje właściwości fizyczne budującego ośrodka hydrogeologicznego, właściwości fizykochemiczne wody wypełniającej → przestrzeń hydrogeologiczną i warunki hydrodynamiczne (wpływające na kierunek i szybkość przepływu tej wody).[AK].

Słownik Substancja Powierzchniowo Czynna Anionowa:
Znaczenie powierzchniowo czynna anionowa → Substancja powierzchniowo czynna, która ulegając jonizacji w roztworze wodnym tworzy ujemnie naładowane jony organiczne powodujące aktywność powierzchniową środowisko hydrogeologiczne.
Słownik Strefa Występowania Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych 1. Przestrzeń o ustalonych właściwościach i warunkach hydrogeologicznych, na przykład hydrodynamicznych, hydrogeochemicznych. Definicja s.w.w.p., w przeciwieństwie od obszaru środowisko hydrogeologiczne.
Słownik Strefowość Hydrogeologiczna:
Znaczenie hydrogeologiczna Definicja s.h. jest powiązane z przestrzenną zmiennością warunków hydrogeologicznych zarówno w pionie (→ piętrowość hydrogeologiczna), jak i w poziomie (→ regionalizacja środowisko hydrogeologiczne.
Słownik Strefa Potencjalnej Migracji Zanieczyszczeń:
Znaczenie migracji zanieczyszczeń Strefa potencjalnie zagrożona zanieczyszczeniem wód podziemnych z określonego ogniska zanieczyszczeń. W ocenach przybliżonych wyznaczają ją skrajne → linie prądu środowisko hydrogeologiczne.
Słownik System Kanalizacji:
Znaczenie kanalizacji Układ ( mechanizm) kanałów ściekowych i urządzeń pomocniczych, którymi przekazywane są ścieki i wody ze spływów powierzchniowych do oczyszczalni ścieków albo do odbiornika ścieków.[AM środowisko hydrogeologiczne.

Czym jest Środowisko hydrogeologiczne znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: