Środowko hydrogeologiczne co to jest
Co to jest Środowisko hydrogeologiczne. Wyjaśnienie Ośrodek hydrogeologiczny wspólnie z zawartą w.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeologiczne Środowisko

Definicja ŚRODOWISKO HYDROGEOLOGICZNE: Środowisko hydrogeologiczne
→ Ośrodek hydrogeologiczny wspólnie z zawartą w nim wodą podziemną, której kierunek i szybkość przepływu są uzależnione od warunków hydrodynamicznych wewnętrznych i zewnętrznych względem tego ośrodka. Ś.h. obejmuje właściwości fizyczne budującego ośrodka hydrogeologicznego, właściwości fizykochemiczne wody wypełniającej → przestrzeń hydrogeologiczną i warunki hydrodynamiczne (wpływające na kierunek i szybkość przepływu tej wody).[AK].

Słownik Strefa Wadyczno-Freatyczna:
Znaczenie Strefa wadyczno-freatyczna Strefa przejściowa pomiędzy → strefą wadyczną i → strefą freatyczną.[AR środowisko hydrogeologiczne.
Słownik Sztolnia Wodna:
Znaczenie Sztolnia wodna Wyrobisko korytarzowe lekko nachylone w kierunku ujścia, usytuowane na stoku, wykorzystywane do ujmowania wód podziemnych w celu zaopatrzenia albo → odwadniania metodą górniczym.[AK środowisko hydrogeologiczne.
Słownik Szczelinowatość:
Znaczenie Właściwość utworów skalnych wynikająca z obecności w nich (w warunkach naturalnych) sieci spękań i szczelin. Szczelinę charakteryzuje mierzalny wyznacznik rozwarcie. Genetycznie wyróżniamy szczeliny środowisko hydrogeologiczne.
Słownik Strefa Przepływu Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Region w obrębie struktury hydrogeologicznej leżący pomiędzy strefą zasilania a strefą drenażu. → Strefy (obszary) dynamiki wód podziemnych (czwartorzędzie dużej miąższości).[AK środowisko hydrogeologiczne.
Słownik Schoellera Wykres; Schoellera-Berkaloffa Wykres:
Znaczenie Schoellera-Berkaloffa wykres Graficzna sposób odwzorowywania chemizmu wód w układzie prostokątnych współrzędnych. Stężenia poszczególnych jonów, substancji organicznej, gazów nanosi się na pionowych środowisko hydrogeologiczne.

Czym jest Środowisko hydrogeologiczne znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: