Środowko hydrogeologiczne co to jest
Co to jest Środowisko hydrogeologiczne. Wyjaśnienie Ośrodek hydrogeologiczny wspólnie z zawartą w.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeologiczne Środowisko

Definicja ŚRODOWISKO HYDROGEOLOGICZNE: Środowisko hydrogeologiczne
→ Ośrodek hydrogeologiczny wspólnie z zawartą w nim wodą podziemną, której kierunek i szybkość przepływu są uzależnione od warunków hydrodynamicznych wewnętrznych i zewnętrznych względem tego ośrodka. Ś.h. obejmuje właściwości fizyczne budującego ośrodka hydrogeologicznego, właściwości fizykochemiczne wody wypełniającej → przestrzeń hydrogeologiczną i warunki hydrodynamiczne (wpływające na kierunek i szybkość przepływu tej wody).[AK].

Słownik Studnia Próżniowa:
Znaczenie Studnia odwadniająca wykonana w spągu wyrobiska podziemnego, wyposażona w specjalną głowicę albo tampon izolujący od ciśnienia atmosferycznego, wykorzystywana do wytworzenia w studni podciśnienia, a środowisko hydrogeologiczne.
Słownik Sucha Pozostałość; Pozostałość Po Odparowaniu:
Znaczenie pozostałość po odparowaniu Powszechnie używany w hydrogeologii, oznaczany laboratoryjnie, parametr jakości wody. S.p. odpowiada masie osadu pozostającego po odparowaniu 1 dm3 wody w temperaturze środowisko hydrogeologiczne.
Słownik Solanka:
Znaczenie mineralizacji ogólnej wynoszącej przynajmniej 35 g/dm3, której kluczowymi składnikami rozpuszczonymi są jony: chlorkowy Cl–, sodowy Na+ i wapniowy Ca2+. Niektórzy autorzy wyróżniają grupę mocnych środowisko hydrogeologiczne.
Słownik System Hydrologiczny:
Znaczenie hydrologiczny Zlewnia hydrologiczna rozpatrywana z punktu widzenia współzależności w jej obrębie składników obiegu wody, jest to transformacji opadu atmosferycznego na różne rodzaje retencji i środowisko hydrogeologiczne.
Słownik Stopień Geotermiczny:
Znaczenie geotermiczny Wzrost głębokości wewnątrz Ziemi poniżej → strefy termicznie neutralnej, któremu towarzyszy jednostkowy wzrost temperatury. Jednostką miary s.g. jest liczba metrów na 1°C przyrostu środowisko hydrogeologiczne.

Czym jest Środowisko hydrogeologiczne znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: