Środowko hydrogeologiczne co to jest
Co to jest Środowisko hydrogeologiczne. Wyjaśnienie Ośrodek hydrogeologiczny wspólnie z zawartą w.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeologiczne Środowisko

Definicja ŚRODOWISKO HYDROGEOLOGICZNE: Środowisko hydrogeologiczne
→ Ośrodek hydrogeologiczny wspólnie z zawartą w nim wodą podziemną, której kierunek i szybkość przepływu są uzależnione od warunków hydrodynamicznych wewnętrznych i zewnętrznych względem tego ośrodka. Ś.h. obejmuje właściwości fizyczne budującego ośrodka hydrogeologicznego, właściwości fizykochemiczne wody wypełniającej → przestrzeń hydrogeologiczną i warunki hydrodynamiczne (wpływające na kierunek i szybkość przepływu tej wody).[AK].

Słownik Substancje Nierozpuszczalne:
Znaczenie nierozpuszczalne Kolokwialnie: substancje nie wchodzące w reakcje z wodą i nie rozpuszczające się. Ściśle naukowo: substancje w kontakcie z wodą przechodzące do → roztworu wodnego w ilościach środowisko hydrogeologiczne.
Słownik System Wodonośny:
Znaczenie 1. Zespół poziomów wodonośnych znajdujących się w → kontakcie hydraulicznym, ograniczony ściśle zdefiniowanymi przestrzennie i dynamicznie granicami. 2. Odpowiednik terminu → formacja wodonośna. [TM środowisko hydrogeologiczne.
Słownik Ściek:
Znaczenie płynna, stała albo gazowa i energia (zrzucane wody podgrzane, tak zwany chłodnicze), wprowadzana do wód albo do gruntu. Zależnie od pochodzenia wyróżnia się ś.: bytowo-gospodarcze, przemysłowe i środowisko hydrogeologiczne.
Słownik Studnia Niezupełna:
Znaczenie Studnia ujmująca warstwę wodonośną nie na całej jej miąższości albo niecałą miąższość strefy nasycenia, dla której → stopień ujęcia warstwy α < 0,95 , jest to długość części roboczej filtru l jest środowisko hydrogeologiczne.
Słownik Sorbat; Substancja Sorbowana, Faza Sorbowana:
Znaczenie sorbowana, etap sorbowana Substancje rozpuszczane w wodach podziemnych, mogące podlegać mechanizmom sorpcyjnym (→ sorpcja). Gdy zachodzi → adsorpcja, sorbaty są nazywane → adsorbatami i to definicja środowisko hydrogeologiczne.

Czym jest Środowisko hydrogeologiczne znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: