Środowko utleniające co to jest
Co to jest Środowisko utleniające. Wyjaśnienie Środowisko wód naturalnych, gdzie warunki.

Czy przydatne?

Co to jest Utleniające Środowisko

Definicja ŚRODOWISKO UTLENIAJĄCE: Środowisko utleniające
Środowisko wód naturalnych, gdzie warunki utleniająco-redukcyjne określone dzięki →potencjału redoks są charakteryzowane wartością tego potencjału Eh > 0,4 V dla wód kwaśnych, a wartością Eh > 0,15 V dla wód zasadowych. Stosując skalę redoks, za ś.u. ogólnie są uznawane warunki, gdzie rH > 25. W ś.u. przebiegająintesywnie mechanizmy → biodegradacji substancji organicznej do pełnej jej → mineralizacji, → nitryfikacji, mechanizmy utleniania siarczków, jonów żelaza (Fe2+ do Fe3+) i utleniania innych metali. Generalnie ś.u. jest uznawane za korzystne dla przebiegu mechanizmów → samooczyszczania się wód podziemnych. → Strefa utleniająca, →Skala redoks, → Strefowość hydrogeochemiczna, → Środowisko redukcyjne.[AM].

Słownik Schoellera Wykres; Schoellera-Berkaloffa Wykres:
Znaczenie Schoellera-Berkaloffa wykres Graficzna sposób odwzorowywania chemizmu wód w układzie prostokątnych współrzędnych. Stężenia poszczególnych jonów, substancji organicznej, gazów nanosi się na pionowych środowisko utleniające.
Słownik Solanki Tarcz Kontynentalnych:
Znaczenie kontynentalnych Wysokostężone wody typu Cl–Na–Ca, stwierdzone między innymi na sporych głębokościach w utworach krystalicznych tarczy kanadyjskiej, tarczy fennoskandzkiej i in., a również w głębokim środowisko utleniające.
Słownik Średnica Studni D, D, Φ:
Znaczenie D, φ Podwojona odległość od osi studni do zewnętrznej powierzchni konstrukcji filtrującej filtru (na przykład siatki albo obsypki żwirowej). Wymiar: [L].Jednostki: m, cm, mm, cale.[TM środowisko utleniające.
Słownik Substancja Powierzchniowo Czynna Anionowa:
Znaczenie powierzchniowo czynna anionowa → Substancja powierzchniowo czynna, która ulegając jonizacji w roztworze wodnym tworzy ujemnie naładowane jony organiczne powodujące aktywność powierzchniową środowisko utleniające.
Słownik Szczukariewa Klasyfikacja (Chemiczna Wód):
Znaczenie regulacja (chemiczna wód) Oficjalna regulacja chemiczna wód wykorzystująca stężenia głównych anionów i kationów jako kryterium klasyfikacyjne. Opracowana w latach pięćdziesiątych XX w. w Związku środowisko utleniające.

Czym jest Środowisko utleniające znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: