Środowko utleniające co to jest
Co to jest Środowisko utleniające. Wyjaśnienie Środowisko wód naturalnych, gdzie warunki.

Czy przydatne?

Co to jest Utleniające Środowisko

Środowisko utleniające
Środowisko wód naturalnych, gdzie warunki utleniająco-redukcyjne określone dzięki →potencjału redoks są charakteryzowane wartością tego potencjału Eh > 0,4 V dla wód kwaśnych, a wartością Eh > 0,15 V dla wód zasadowych. Stosując skalę redoks, za ś.u. ogólnie są uznawane warunki, gdzie rH > 25. W ś.u. przebiegająintesywnie mechanizmy → biodegradacji substancji organicznej do pełnej jej → mineralizacji, → nitryfikacji, mechanizmy utleniania siarczków, jonów żelaza (Fe2+ do Fe3+) i utleniania innych metali. Generalnie ś.u. jest uznawane za korzystne dla przebiegu mechanizmów → samooczyszczania się wód podziemnych. → Strefa utleniająca, →Skala redoks, → Strefowość hydrogeochemiczna, → Środowisko redukcyjne.[AM].

Czym jest Środowisko utleniające znaczenie w Słownik definicje S