Środowko utleniające co to jest
Co to jest Środowisko utleniające. Wyjaśnienie Środowisko wód naturalnych, gdzie warunki.

Czy przydatne?

Co to jest Utleniające Środowisko

Definicja ŚRODOWISKO UTLENIAJĄCE: Środowisko utleniające
Środowisko wód naturalnych, gdzie warunki utleniająco-redukcyjne określone dzięki →potencjału redoks są charakteryzowane wartością tego potencjału Eh > 0,4 V dla wód kwaśnych, a wartością Eh > 0,15 V dla wód zasadowych. Stosując skalę redoks, za ś.u. ogólnie są uznawane warunki, gdzie rH > 25. W ś.u. przebiegająintesywnie mechanizmy → biodegradacji substancji organicznej do pełnej jej → mineralizacji, → nitryfikacji, mechanizmy utleniania siarczków, jonów żelaza (Fe2+ do Fe3+) i utleniania innych metali. Generalnie ś.u. jest uznawane za korzystne dla przebiegu mechanizmów → samooczyszczania się wód podziemnych. → Strefa utleniająca, →Skala redoks, → Strefowość hydrogeochemiczna, → Środowisko redukcyjne.[AM].

Słownik Strata Prażenia; Strata Przy Prażeniu, Strata Podczas Prażenia:
Znaczenie utrata przy prażeniu, utrata w czasie prażenia Parametr jakości wody obliczany przy wykonywaniu analiz wody. Ustala różnicę pomiędzy → suchą pozostałością a pozostałością po prażeniu (spaleniu suchej środowisko utleniające.
Słownik Substancje Stałe Rozpuszczone:
Znaczenie rozpuszczone Definicja stosowane w chemii sanitarnej, w analityce wód. Oznaczenie przeprowadza się analogicznie jak przy → suchej pozostałości, przeprowadza sięje jednak w relacji do próbek środowisko utleniające.
Słownik Strefy (Obszary) Dynamiki Wód Podziemnych (W Czwartorzędzie Dużej Miąższości):
Znaczenie dynamiki wód podziemnych (w czwartorzędzie dużej miąższości) W obrębie wodonośnych utworów czwartorzędowych dużej miąższości wyróżnia się (Hannappel, Voigt, 1997) następujące s.d.w.p. (ryc. 103):– środowisko utleniające.
Słownik Szkody Hydrogeologiczne:
Znaczenie Szkody hydrogeologiczne Uszkodzenie powierzchni i jej zabudowy powstające w wyniku zmiany warunków hydrogeologicznych, na przykład poprzez odwodnienie i powiązane z nim osiadania. → Sufozja.[AK środowisko utleniające.
Słownik Substancje Łatwo Ulegające Biodegradacji:
Znaczenie ulegające biodegradacji Substancje występujące w wodzie, poddające się łatwo w przeciętnych warunkach naturalnej → biodegradacji. Definicja to dotyczy także metodyki oznaczeń laboratoryjnych środowisko utleniające.

Czym jest Środowisko utleniające znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: