Stabilizacja zwierciadła co to jest
Co to jest Stabilizacja zwierciadła wody. Wyjaśnienie 1. Mechanizm. Podnoszenie się zwierciadła wód.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Zwierciadła Stabilizacja

Definicja STABILIZACJA ZWIERCIADŁA WODY: Stabilizacja zwierciadła wody
1. Mechanizm. Podnoszenie się zwierciadła wód podziemnych w studniach i otworach hydrogeologicznych powiązane z wyrównywaniem się ciśnienia. 2. Sukces. Określenie się poziomu zwierciadła w otworze pompowym albo obserwacyjnym po osiągnięciu stałej wydajności, także po zatłaczaniu, zalewaniu. → Pompowanie badawcze, → Cykl pompowania badawczego.[AK].

Słownik Strefa Saturacji:
Znaczenie Strefa występowania skał, gdzie wolne przestrzenie (pory, szczeliny, próżnie krasowe) wypełnione są kompletnie wodą. Górna powierzchnia tej strefy (→ zwierciadło wód podziemnych) graniczy ze → strefą stabilizacja zwierciadła wody.
Słownik Solanka:
Znaczenie mineralizacji ogólnej wynoszącej przynajmniej 35 g/dm3, której kluczowymi składnikami rozpuszczonymi są jony: chlorkowy Cl–, sodowy Na+ i wapniowy Ca2+. Niektórzy autorzy wyróżniają grupę mocnych stabilizacja zwierciadła wody.
Słownik Skład Bakteriologiczny Wody:
Znaczenie bakteriologiczny wody W podziemnych wodach naturalnych i zanieczyszczonych antropogenicznie żyją różne bakterie biorące aktywny udział w przemianach hydrogeochemicznych. Definicja s.b.w. jest służące stabilizacja zwierciadła wody.
Słownik Stabilność Iteracji:
Znaczenie Iteracja jest stabilna, gdy dowolne zwiększanie liczby → kroków iteracyjnych nie skutkuje wzrostu błędu iteracji w stopniu dyskwalifikującym wartość wyników obliczeń. →sposoby iteracyjne.[MR stabilizacja zwierciadła wody.
Słownik Szambo; Dół Gnilny:
Znaczenie Szambo; dół gnilny Podziemny, wodoszczelny zbiornik wykorzystywany do okresowego gromadzenia ścieków z obiektów niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej. → Mechanizm kanalizacji.[AM stabilizacja zwierciadła wody.

Czym jest Stabilizacja zwierciadła wody znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: