Stabilizacja zwierciadła co to jest
Co to jest Stabilizacja zwierciadła wody. Wyjaśnienie 1. Mechanizm. Podnoszenie się zwierciadła wód.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Zwierciadła Stabilizacja

Definicja STABILIZACJA ZWIERCIADŁA WODY: Stabilizacja zwierciadła wody
1. Mechanizm. Podnoszenie się zwierciadła wód podziemnych w studniach i otworach hydrogeologicznych powiązane z wyrównywaniem się ciśnienia. 2. Sukces. Określenie się poziomu zwierciadła w otworze pompowym albo obserwacyjnym po osiągnięciu stałej wydajności, także po zatłaczaniu, zalewaniu. → Pompowanie badawcze, → Cykl pompowania badawczego.[AK].

Słownik Studnia Obserwacyjna:
Znaczenie obserwacyjna Każda studnia wykorzystywana do obserwacji okresowych albo stacjonarnych (ciągłych) ustalonych charakterystyk wody podziemnej: stanów, temperatury, przewodności, innych właściwości stabilizacja zwierciadła wody.
Słownik Siatka Hydrauliczna; Siatka Hydrodynamiczna:
Znaczenie siatka hydrodynamiczna Siatka ortogonalna → linii prądu i → hydroizohips odtwarzająca strukturę hydrodynamiczną strumienia płaskiego, stanowiąca graficzny obraz rozwiązania równania Laplace'a albo stabilizacja zwierciadła wody.
Słownik Studnia Zupełna:
Znaczenie Studnia ujmująca warstwę wodonośną na całej jej miąższości albo całą miąższość strefy nasyconej, dla której → stopień ujęcia warstwy α = 1, jest to długość części roboczej filtru l jest równa stabilizacja zwierciadła wody.
Słownik Sulina Klasyfikacja (Chemiczna Wód):
Znaczenie chemiczna wód) regulacja chemiczna wód podziemnych opracowana w latach czterdziestych XX w. w Związku Radzieckim, używana do klasyfikacji wód silnie zmineralizowanych, otaczających złoża ropy stabilizacja zwierciadła wody.
Słownik Substancje Stałe Łatwo Opadające:
Znaczenie łatwo opadające Definicja stosowane najczęściej w chemii sanitarnej, w szczególności przy → uzdatnianiu wody. Znaczy część substancji stałych, występu jących początkowo w stanie zawieszonym, ale stabilizacja zwierciadła wody.

Czym jest Stabilizacja zwierciadła wody znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: