Stabilizacja zwierciadła co to jest
Co to jest STABILIZACJA ZWIERCIADŁA WODY. Wyjaśnienie 1. Mechanizm. Podnoszenie się zwierciadła wód.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Zwierciadła Stabilizacja

Definicja STABILIZACJA ZWIERCIADŁA WODY: Stabilizacja zwierciadła wody
1. Mechanizm. Podnoszenie się zwierciadła wód podziemnych w studniach i otworach hydrogeologicznych powiązane z wyrównywaniem się ciśnienia. 2. Sukces. Określenie się poziomu zwierciadła w otworze pompowym albo obserwacyjnym po osiągnięciu stałej wydajności, także po zatłaczaniu, zalewaniu. → Pompowanie badawcze, → Cykl pompowania badawczego.[AK].

Słownik Sztolnia Wodna:
Znaczenie Sztolnia wodna Wyrobisko korytarzowe lekko nachylone w kierunku ujścia, usytuowane na stoku, wykorzystywane do ujmowania wód podziemnych w celu zaopatrzenia albo → odwadniania metodą górniczym.[AK stabilizacja zwierciadła wody co to jest.
Słownik Substancje Stałe Zawieszone; Zawiesiny Ogólne:
Znaczenie zawieszone; zawiesiny ogólne Substancje stałe łatwo usuwalne z wody poprzez przesączenie albo odwirowanie (w ustalonych warunkach). S.s.z. kolokwialnie zwane są zawiesinami (ryc. 113). → Substancje stabilizacja zwierciadła wody definicja.
Słownik Stożek Represji:
Znaczenie Stożek represji Stożek wznoszenia się zwierciadła wody podziemnej, tworzący się w wyniku wlewania czy wtłaczania wody do studni. Odwrotność →leja depresji. → Impresja (zwierciadła wody).[AK stabilizacja zwierciadła wody co znaczy.
Słownik Środowisko Antropogeniczne:
Znaczenie antropogeniczne Środowisko przekształcone w wyniku działalności człowieka (→ antropopresja). Odpowiednikiem są obszary górnicze, aglomeracje miejsko-przemysłowe, agrocenozy. → Środowisko naturalne stabilizacja zwierciadła wody słownik.
Słownik Studnia Filtrowa:
Znaczenie Studnia filtrowa → Studnia wiercona, gdzie założono → kolumnę filtrową, studnia wyposażona w → filtr studzienny synonim studni bezfiltrowej.[AK stabilizacja zwierciadła wody znaczenie.

Czym jest Stabilizacja zwierciadła wody znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: