Stagnacja wód podziemnych co to jest
Co to jest Stagnacja wód podziemnych. Wyjaśnienie Bezruch, brak ruchu albo bardzo powolny ruch wód.

Czy przydatne?

Co to jest Podziemnych Wód Stagnacja

Definicja STAGNACJA WÓD PODZIEMNYCH: Stagnacja wód podziemnych
Bezruch, brak ruchu albo bardzo powolny ruch wód podziemnych. → Stagnacja hydrogeochemiczna.[AK].

Słownik Spływ Powierzchniowy:
Znaczenie powierzchniowy Epizodyczne, grawitacyjne przemieszczanie się wody atmosferycznej po powierzchni terenu ku korytom cieków i zagłębieniom na powierzchni zlewni. Tworzy się wskutek nawalnych opadów stagnacja wód podziemnych.
Słownik Solność:
Znaczenie aktualnie stosowanej klasyfikacji hydrochemicznej → wód podziemnych, zaproponowanej poprzez Palmera, kluczowa w okolicy →zasadowości cecha tych wód. Wynika z połączenia w wodach podziemnych anionów stagnacja wód podziemnych.
Słownik Studnia Niezupełna:
Znaczenie Studnia ujmująca warstwę wodonośną nie na całej jej miąższości albo niecałą miąższość strefy nasycenia, dla której → stopień ujęcia warstwy α < 0,95 , jest to długość części roboczej filtru l jest stagnacja wód podziemnych.
Słownik Strefa Wadyczno-Freatyczna:
Znaczenie Strefa wadyczno-freatyczna Strefa przejściowa pomiędzy → strefą wadyczną i → strefą freatyczną.[AR stagnacja wód podziemnych.
Słownik System Hydrologiczny:
Znaczenie hydrologiczny Zlewnia hydrologiczna rozpatrywana z punktu widzenia współzależności w jej obrębie składników obiegu wody, jest to transformacji opadu atmosferycznego na różne rodzaje retencji i stagnacja wód podziemnych.

Czym jest Stagnacja wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: