Stała dyspersji α co to jest
Co to jest Stała dyspersji α. Wyjaśnienie zdefiniowana poprzez → równanie dyspersji. S.d. α.

Czy przydatne?

Co to jest Α Dyspersji Stała

Stała dyspersji α
Stała zdefiniowana poprzez → równanie dyspersji. S.d. α odpowiada w przybliżeniu rozmiarom niejednorodności ośrodka (warstwy wodonośnej), które powodują → dyspersję hydrodynamiczną. W ośrodku jednorodnym, na przykład w momencie badań próbki piasku w laboratorium, to jest rozmiar porównywalna z rozmiarem ziarn (mikrodyspersja). W skali regionalnej to jest wielkość makroniejednorodności (makrodyspersja). Stała α jest wartością rzeczywiście stałą dla konkretnego ośrodka i określonej skali badania. Rośnie stosunkowo wzrostu drogi migracji (sukces skali). Wyróżnia się s.d. podłużnej αL dla migracji zgodnej z kierunkiem ruchu wód podziemnych i s.d. poprzecznej αT dla migracji prostopadłej do tego kierunku. W przybliżeniu (ryc. 99): αT =0,05 do 0,2 αL Wymiar: α, αL, αT = [L]. Jednostka: m.[SW] Ryc. 99. Zależność stałej dyspersji podłużnej αL od długości drogi migracji x dla fluwioglacjalnych utworów żwirowo-piaszczystych (wg Behrens, Seiler, 1981).

Czym jest Stała dyspersji α znaczenie w Słownik definicje S