Stała dyspersji α co to jest
Co to jest Stała dyspersji α. Wyjaśnienie zdefiniowana poprzez → równanie dyspersji. S.d. α.

Czy przydatne?

Co to jest Α Dyspersji Stała

Definicja STAŁA DYSPERSJI Α: Stała dyspersji α
Stała zdefiniowana poprzez → równanie dyspersji. S.d. α odpowiada w przybliżeniu rozmiarom niejednorodności ośrodka (warstwy wodonośnej), które powodują → dyspersję hydrodynamiczną. W ośrodku jednorodnym, na przykład w momencie badań próbki piasku w laboratorium, to jest rozmiar porównywalna z rozmiarem ziarn (mikrodyspersja). W skali regionalnej to jest wielkość makroniejednorodności (makrodyspersja). Stała α jest wartością rzeczywiście stałą dla konkretnego ośrodka i określonej skali badania. Rośnie stosunkowo wzrostu drogi migracji (sukces skali). Wyróżnia się s.d. podłużnej αL dla migracji zgodnej z kierunkiem ruchu wód podziemnych i s.d. poprzecznej αT dla migracji prostopadłej do tego kierunku. W przybliżeniu (ryc. 99): αT =0,05 do 0,2 αL Wymiar: α, αL, αT = [L]. Jednostka: m.[SW] Ryc. 99. Zależność stałej dyspersji podłużnej αL od długości drogi migracji x dla fluwioglacjalnych utworów żwirowo-piaszczystych (wg Behrens, Seiler, 1981).

Słownik Strefy (Obszary) Dynamiki Wód Podziemnych (W Czwartorzędzie Dużej Miąższości):
Znaczenie dynamiki wód podziemnych (w czwartorzędzie dużej miąższości) W obrębie wodonośnych utworów czwartorzędowych dużej miąższości wyróżnia się (Hannappel, Voigt, 1997) następujące s.d.w.p. (ryc. 103):– stała dyspersji α.
Słownik Stagnacja Wód Podziemnych:
Znaczenie Stagnacja wód podziemnych Bezruch, brak ruchu albo bardzo powolny ruch wód podziemnych. → Stagnacja hydrogeochemiczna.[AK stała dyspersji α.
Słownik Stężenie Letalne lc50:
Znaczenie Stężenie letalne LC50 Stężenie substancji toksycznej powodujące śmierć połowy ekipy populacji organizmów testowych. Definicja używane przy ocenach zanieczyszczenia wód substancjami toksycznymi.[AM stała dyspersji α.
Słownik Siarkowodór h2 S; Siarczek Wodoru, Sulfan:
Znaczenie siarczek wodoru, sulfan Łatwo rozpuszczalny w wodzie gaz o właściwościach toksycznych, występujący w wodach podziemnych w warunkach redukcyjnych. Wchodzi w reakcje chemiczne z wodą, nie mniej jednak stała dyspersji α.
Słownik Strefy Hydrogeologiczne W Krasie:
Znaczenie hydrogeologiczne w krasie W obszarach krasowych występują trzy strefy hydrogeologiczne leżące pod sobą. To są: →strefa wadyczna o grawitacyjnym spływie wody (infiltracja pionowa), odpowiadająca stała dyspersji α.

Czym jest Stała dyspersji α znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: