Stała dyspersji α co to jest
Co to jest Stała dyspersji α. Wyjaśnienie zdefiniowana poprzez → równanie dyspersji. S.d. α.

Czy przydatne?

Co to jest Α Dyspersji Stała

Definicja STAŁA DYSPERSJI Α: Stała dyspersji α
Stała zdefiniowana poprzez → równanie dyspersji. S.d. α odpowiada w przybliżeniu rozmiarom niejednorodności ośrodka (warstwy wodonośnej), które powodują → dyspersję hydrodynamiczną. W ośrodku jednorodnym, na przykład w momencie badań próbki piasku w laboratorium, to jest rozmiar porównywalna z rozmiarem ziarn (mikrodyspersja). W skali regionalnej to jest wielkość makroniejednorodności (makrodyspersja). Stała α jest wartością rzeczywiście stałą dla konkretnego ośrodka i określonej skali badania. Rośnie stosunkowo wzrostu drogi migracji (sukces skali). Wyróżnia się s.d. podłużnej αL dla migracji zgodnej z kierunkiem ruchu wód podziemnych i s.d. poprzecznej αT dla migracji prostopadłej do tego kierunku. W przybliżeniu (ryc. 99): αT =0,05 do 0,2 αL Wymiar: α, αL, αT = [L]. Jednostka: m.[SW] Ryc. 99. Zależność stałej dyspersji podłużnej αL od długości drogi migracji x dla fluwioglacjalnych utworów żwirowo-piaszczystych (wg Behrens, Seiler, 1981).

Słownik System Hydrogeologiczny:
Znaczenie hydrogeologiczny Każdy przedmiot albo układ hydrogeologiczny zdefiniowany i opisany z pewnego punktu widzenia pod względem jego wewnętrznej struktury, zasad organizacji i/ albo działania. Przykłady stała dyspersji α.
Słownik Skażenie Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Zanieczyszczenie wody substancjami nie występującymi w niej w stanie naturalnym. Skutkuje ono gwałtowne obniżenie jakości wody. Do typowych należy zaliczyć skażenia:bakteryjne stała dyspersji α.
Słownik Środowisko Redukcyjne:
Znaczenie redukcyjne Środowisko wód naturalnych, gdzie warunki utleniająco-redukcyjne określone dzięki →potencjału redoks są charakteryzowane wartością tego potencjału Eh < 0,4 V dla wód kwaśnych, a Eh < 0,15 stała dyspersji α.
Słownik Stacja Hydrogeologiczna:
Znaczenie hydrogeologiczna Posterunek ze stałą obsadą osobową i odpowiednimi urządzeniami do dokonywania i przekazywania danych obserwacyjnych i pomiarowych. → Pkt. pomiarowy wód podziemnych, → Posterunek wód stała dyspersji α.
Słownik Studnia Odwadniająca Górnicza:
Znaczenie odwadniająca górnicza Otwór wykonany w górotworze z powierzchni terenu albo w spągu górniczego wyrobiska podziemnego z zainstalowanym w nim na stałe albo okresowo urządzeniem do pompowania wody w stała dyspersji α.

Czym jest Stała dyspersji α znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: