Stała dyspersji α co to jest
Co to jest STAŁA DYSPERSJI Α. Wyjaśnienie zdefiniowana poprzez → równanie dyspersji. S.d. α.

Czy przydatne?

Co to jest Α Dyspersji Stała

Definicja STAŁA DYSPERSJI Α: Stała dyspersji α
Stała zdefiniowana poprzez → równanie dyspersji. S.d. α odpowiada w przybliżeniu rozmiarom niejednorodności ośrodka (warstwy wodonośnej), które powodują → dyspersję hydrodynamiczną. W ośrodku jednorodnym, na przykład w momencie badań próbki piasku w laboratorium, to jest rozmiar porównywalna z rozmiarem ziarn (mikrodyspersja). W skali regionalnej to jest wielkość makroniejednorodności (makrodyspersja). Stała α jest wartością rzeczywiście stałą dla konkretnego ośrodka i określonej skali badania. Rośnie stosunkowo wzrostu drogi migracji (sukces skali). Wyróżnia się s.d. podłużnej αL dla migracji zgodnej z kierunkiem ruchu wód podziemnych i s.d. poprzecznej αT dla migracji prostopadłej do tego kierunku. W przybliżeniu (ryc. 99): αT =0,05 do 0,2 αL Wymiar: α, αL, αT = [L]. Jednostka: m.[SW] Ryc. 99. Zależność stałej dyspersji podłużnej αL od długości drogi migracji x dla fluwioglacjalnych utworów żwirowo-piaszczystych (wg Behrens, Seiler, 1981).

Słownik Substancja Powierzchniowo Czynna Kationowa:
Znaczenie powierzchniowo czynna kationowa → Substancja powierzchniowo czynna, która ulegając jonizacji w roztworze wodnym tworzy dodatnio naładowane jony organiczne powodujące aktywność powierzchniową stała dyspersji α co znaczy.
Słownik Studnia Odwadniająca:
Znaczenie odwadniająca Studnia przeznaczona i przystosowana do odbioru wody w celu obniżenia zwierciadła wody dla odwodnienia górniczego, budowlanego, rolniczego. → Odwadnianie kopalni, →Odwadnianie obiektów stała dyspersji α krzyżówka.
Słownik Sorpcja:
Znaczenie nazwa ekipy podstawowych → mechanizmów hydrogeochemicznych zachodzących powszechnie w → wodach naturalnych, w tym w wodach podziemnych. Polegają one na gromadzeniu na powierzchni → sorbentów stała dyspersji α co to jest.
Słownik Strefy (Obszary) Dynamiki Wód Podziemnych (W Czwartorzędzie Dużej Miąższości):
Znaczenie dynamiki wód podziemnych (w czwartorzędzie dużej miąższości) W obrębie wodonośnych utworów czwartorzędowych dużej miąższości wyróżnia się (Hannappel, Voigt, 1997) następujące s.d.w.p. (ryc. 103):– stała dyspersji α słownik.
Słownik Stójka W Pompowaniu, Wierceniu:
Znaczenie wierceniu 1. Ustalenie na przerwę, moment zaprzestania →pompowania badawczego pomiędzy poszczególnymi → etapami pompowania w celu stabilizacji zwierciadła wody albo także z powodów technicznych. → stała dyspersji α czym jest.

Czym jest Stała dyspersji α znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: