Stała rozpadu (zaniku) kr co to jest
Co to jest Stała rozpadu (zaniku) kr. Wyjaśnienie kr znaczy objętość substancji ulegającej.

Czy przydatne?

Co to jest Stała rozpadu (zaniku) kr

Definicja STAŁA ROZPADU (ZANIKU) KR: Stała rozpadu (zaniku) kr
S.r. kr znaczy objętość substancji ulegającej rozpadowi na jednostkę objętości i na jednostkę czasu; charakteryzuje kinetykę reakcji pierwszego rzędu opisującą dobrze rozpad promieniotwórczy, rozkład szeregu zanieczyszczeń organicznych na drodze fizykochemicznej i z udziałem organizmów żywych (biodegradacja), także obumieranie (zanik) bakterii chorobotwórczych i wirusów w wodach podziemnych. Z drugim fundamentalnym wyznacznikiem rozpadu, jakim jest czas połowicznego zaniku (półrozpadu) T1/2 (→ moment półtrwania), istnieje związek (ryc. 100): T1/2 = (ln2)/kr Wymiar: [T–1]. → Parametry rozpadu i biodegradacji zanieczyszczeń, → Promieniotwórcza przemiana.[SW] Ryc. 100. Stała zaniku kr i czas 99,9% eliminacji wybranych bakterii i wirusów w wodach podziemnych (wg Matthess i in., 1985) czas 99,9% eliminacji t9,99 = 9,97T1/2.

Słownik Stiffa Wykres:
Znaczenie Graficzny sposób odwzorowania chemizmu wód w profilach pionowych opracowany w stanach zjednoczonych ameryki w połowie XX w. Na pionowej osi wyskalowanej w metrach wedle głębokością otworu, w stała rozpadu (zaniku) kr.
Słownik Salmonella (Rodzaj Bakterii):
Znaczenie bakterii) Ekipa tlenowych i beztlenowych bakterii (rodziny Enterobacteriaceae) nietworzących przetrwalników, wywołujących infekcje jelitowe i zatrucia u ludzi i zwierząt. Mogą występować w stała rozpadu (zaniku) kr.
Słownik Strefa Stagnacji Hydrogeologicznej:
Znaczenie hydrogeologicznej Region, gdzie woda podziemna znajduje się w bezruchu przez wzgląd na brakiem zasilania i drenażu. → Zasilanie wód podziemnych, →Drenaż wód podziemnych, → Stagnacja wód podziemnych stała rozpadu (zaniku) kr.
Słownik Strefa Aktywnego Dopływu Do Studni; Strefa Dopływu Wody Do Studni:
Znaczenie dopływu do studni; strefa dopływu wody do studni W razie otworu hydrogeologicznego niedogłębionego ta część poziomu wodonośnego, którą należy w obliczeniach traktować jako decydującą o wielkości stała rozpadu (zaniku) kr.
Słownik Substancja Zanieczyszczająca; Zanieczyszczenie, Substancja Skażająca:
Znaczenie zanieczyszczająca; zanieczyszczenie, substancja skażająca Substancja występująca w wodach wskutek działalności człowieka i wpływająca °radująco na ich naturalny skład. Efektem przenikania s.z. do wód stała rozpadu (zaniku) kr.

Czym jest Stała rozpadu (zaniku) kr znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: