Stan techniczny studzien co to jest
Co to jest Stan techniczny studzien. Wyjaśnienie Wartościowanie studzien z uwagi na ich stan.

Czy przydatne?

Co to jest Studzien Techniczny Stan

Definicja STAN TECHNICZNY STUDZIEN: Stan techniczny studzien
Wartościowanie studzien z uwagi na ich stan techniczny. Wg A. Wieczystego (1982) można po uproszczeniach wyróżnić trzy stopnie s.t.s.: dobry – studnie nowe, niezamulone, niezarośnięte, średni i niedobry – studnie stare, zamulone, zarośnięte, studnie nadmiernie eksploatowane przy sporych depresjach, studnie, gdzie zaobserwowano mechanizmy uszczelnienia filtru.[AK].

Słownik Sorbat; Substancja Sorbowana, Faza Sorbowana:
Znaczenie sorbowana, etap sorbowana Substancje rozpuszczane w wodach podziemnych, mogące podlegać mechanizmom sorpcyjnym (→ sorpcja). Gdy zachodzi → adsorpcja, sorbaty są nazywane → adsorbatami i to definicja stan techniczny studzien.
Słownik Sufozja:
Znaczenie sufozja Mechaniczne albo raczej mechaniczne wypłukiwanie cząstek mineralnych poprzez wody podziemne.[AK stan techniczny studzien.
Słownik Szkody Górnicze Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne Szkody górnicze powstałe wskutek zakłócenia warunków hydrogeologicznych poprzez działalność górniczą. Najczęściej spotykane s.g.h. to:– zaniki wody w studniach wskutek drenażu stan techniczny studzien.
Słownik Spiętrzenie Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Podniesienie zwierciadła wód podziemnych w wyniku wznoszenia tam (budowli piętrzących) na rzece albo poprzez podniesienie się poziomu wód powierzchniowych w momencie trwania wysokich stan techniczny studzien.
Słownik Schemat Obliczeniowy Studni:
Znaczenie studni Uproszczony szkic przekroju hydrogeologicznego przedstawiający położenie zwierciadła wody podziemnej albo linii ciśnień piezometrycznych przed i w momencie → pompowania badawczego i te stan techniczny studzien.

Czym jest Stan techniczny studzien znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: