Stan zwierciadła wód co to jest
Co to jest Stan zwierciadła wód podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych Położenie zwierciadła wód.

Czy przydatne?

Co to jest Stan zwierciadła wód podziemnych

Definicja STAN ZWIERCIADŁA WÓD PODZIEMNYCH: Stan zwierciadła wód podziemnych
Położenie zwierciadła wód podziemnych w relacji do określonego poziomu odniesienia. →Krzywa stanów wód podziemnych.[SK].

Słownik Studnia Niedoskonała; Studnia Niedoskonała Hydraulicznie:
Znaczenie niedoskonała; studnia niedoskonała hydraulicznie Studnia, gdzie w momencie jej pracy (pompowania albo zalewania czy zatłaczania przy studni chłonnej) powstają dodatkowe utraty hydrauliczne, w stan zwierciadła wód podziemnych.
Słownik Skrzynia Przelewowa:
Znaczenie Skrzynia przelewowa Skrzynia w kształcie prostopadłościanu wykorzystywana do pomiaru natężenia przepływu wody (ze źródła, studni pompowej, z samowypływu) z zastawką i → przelewem pomiarowym.[AK stan zwierciadła wód podziemnych.
Słownik Sieć Hydrauliczna W Skrasowiałych Skałach Węglanowych:
Znaczenie skrasowiałych skałach węglanowych S.h. w skale jest systemem połączonych pustek, którymi przepływa i gdzie gromadzi się woda. S.h. w ośrodku skał węglanowych podległych mechanizmom → krasowienia stan zwierciadła wód podziemnych.
Słownik Strefa Stagnacji Hydrogeologicznej:
Znaczenie hydrogeologicznej Region, gdzie woda podziemna znajduje się w bezruchu przez wzgląd na brakiem zasilania i drenażu. → Zasilanie wód podziemnych, →Drenaż wód podziemnych, → Stagnacja wód podziemnych stan zwierciadła wód podziemnych.
Słownik Strefy Ochronne Źródeł I Ujęć Wody; Strefy Ochrony Ujęć:
Znaczenie źródeł i ujęć wody; strefy ochrony ujęć Region poddany zakazom, nakazom i ograniczeniom w dziedzinie użytkowania gruntów i korzystania z wody, obejmujący ujęcie wody, źródło albo jego część i grunty stan zwierciadła wód podziemnych.

Czym jest Stan zwierciadła wód znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: