Stan zwierciadła wód co to jest
Co to jest Stan zwierciadła wód podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych Położenie zwierciadła wód.

Czy przydatne?

Co to jest Stan zwierciadła wód podziemnych

Definicja STAN ZWIERCIADŁA WÓD PODZIEMNYCH: Stan zwierciadła wód podziemnych
Położenie zwierciadła wód podziemnych w relacji do określonego poziomu odniesienia. →Krzywa stanów wód podziemnych.[SK].

Słownik Studnia Odwadniająca:
Znaczenie odwadniająca Studnia przeznaczona i przystosowana do odbioru wody w celu obniżenia zwierciadła wody dla odwodnienia górniczego, budowlanego, rolniczego. → Odwadnianie kopalni, →Odwadnianie obiektów stan zwierciadła wód podziemnych.
Słownik Stan Techniczny Studzien:
Znaczenie studzien Wartościowanie studzien z uwagi na ich stan techniczny. Wg A. Wieczystego (1982) można po uproszczeniach wyróżnić trzy stopnie s.t.s.: dobry – studnie nowe, niezamulone, niezarośnięte stan zwierciadła wód podziemnych.
Słownik Stiffa Wykres:
Znaczenie Graficzny sposób odwzorowania chemizmu wód w profilach pionowych opracowany w stanach zjednoczonych ameryki w połowie XX w. Na pionowej osi wyskalowanej w metrach wedle głębokością otworu, w stan zwierciadła wód podziemnych.
Słownik Stała Rozpadu (Zaniku) Kr:
Znaczenie zaniku) kr S.r. kr znaczy objętość substancji ulegającej rozpadowi na jednostkę objętości i na jednostkę czasu; charakteryzuje kinetykę reakcji pierwszego rzędu opisującą dobrze rozpad stan zwierciadła wód podziemnych.
Słownik Strefy Ochronne Źródeł I Ujęć Wody; Strefy Ochrony Ujęć:
Znaczenie źródeł i ujęć wody; strefy ochrony ujęć Region poddany zakazom, nakazom i ograniczeniom w dziedzinie użytkowania gruntów i korzystania z wody, obejmujący ujęcie wody, źródło albo jego część i grunty stan zwierciadła wód podziemnych.

Czym jest Stan zwierciadła wód znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: