Stężenie; koncentracja co to jest
Co to jest Stężenie; koncentracja (substancji występujących w wodzie). Wyjaśnienie substancji.

Czy przydatne?

Co to jest Stężenie; koncentracja (substancji występujących w wodzie)

Definicja STĘŻENIE; KONCENTRACJA (SUBSTANCJI WYSTĘPUJĄCYCH W WODZIE): Stężenie; koncentracja (substancji występujących w wodzie)
Liczba określająca zawartość rozpuszczonego składnika w 1 dm3 wody. W starszych opracowaniach stężenia były wyrażane w relacji do objętości 1 litra, co w razie wód słodkich jest równoznaczne z objętością 1 dm3. Aktualnie zawartość składników wód podziemnych najczęściej jest wyrażana w mg/dm3, mval/dm3 albo w jednostkach pochodnych. S. są podawane w odniesieniu do poszczególnych jonów albo pierwiastków, z reguły są także przeliczane na fundamentalną formę występowania danego pierwiastka w wodzie. → Iloczyn jonowy wody.[AM].

Słownik Sczerpywanie Badawcze W Studni:
Znaczenie badawcze w studni Badanie polowe polegające na sczerpywaniu wody i obserwacji jej wzniosu w studni w celu ustalenia właściwości hydrogeologicznych. → Pompowanie badawcze, → Zalewanie badawcze, → stężenie; koncentracja (substancji występujących w wodzie).
Słownik Substancja Powierzchniowo Czynna Anionowa:
Znaczenie powierzchniowo czynna anionowa → Substancja powierzchniowo czynna, która ulegając jonizacji w roztworze wodnym tworzy ujemnie naładowane jony organiczne powodujące aktywność powierzchniową stężenie; koncentracja (substancji występujących w wodzie).
Słownik Studnia Chłonna:
Znaczenie Studnia, do której woda jest wlewana albo zatłaczana bądź dla sztucznego wzbogacania zasobów warstwy wodonośnej, bądź dla przejęcia wód z odwodnień, których nie ma dokąd odprowadzić, bądź dla stężenie; koncentracja (substancji występujących w wodzie).
Słownik Studnia Bezfiltrowa; Studnia Bez Filtru:
Znaczenie studnia bez filtru Studnia wykonana w spękanych utworach zwięzłych bez kolumny filtrowej albo w skałach luźnych w warunkach wód naporowych w obrębie → wodonośca niewielkiej miąższości (ryc. 105). W stężenie; koncentracja (substancji występujących w wodzie).
Słownik Szczukariewa Klasyfikacja (Chemiczna Wód):
Znaczenie regulacja (chemiczna wód) Oficjalna regulacja chemiczna wód wykorzystująca stężenia głównych anionów i kationów jako kryterium klasyfikacyjne. Opracowana w latach pięćdziesiątych XX w. w Związku stężenie; koncentracja (substancji występujących w wodzie).

Czym jest Stężenie; koncentracja znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: