Stężenie; koncentracja co to jest
Co to jest Stężenie; koncentracja (substancji występujących w wodzie). Wyjaśnienie substancji.

Czy przydatne?

Co to jest Stężenie; koncentracja (substancji występujących w wodzie)

Definicja STĘŻENIE; KONCENTRACJA (SUBSTANCJI WYSTĘPUJĄCYCH W WODZIE): Stężenie; koncentracja (substancji występujących w wodzie)
Liczba określająca zawartość rozpuszczonego składnika w 1 dm3 wody. W starszych opracowaniach stężenia były wyrażane w relacji do objętości 1 litra, co w razie wód słodkich jest równoznaczne z objętością 1 dm3. Aktualnie zawartość składników wód podziemnych najczęściej jest wyrażana w mg/dm3, mval/dm3 albo w jednostkach pochodnych. S. są podawane w odniesieniu do poszczególnych jonów albo pierwiastków, z reguły są także przeliczane na fundamentalną formę występowania danego pierwiastka w wodzie. → Iloczyn jonowy wody.[AM].

Słownik Siatka Dyskretyzacji:
Znaczenie Siatka dyskretyzacji Siatka zbudowana z → bloków obliczeniowych, na które jest podzielony zdyskretyzo-wany region filtracji. → Dyskretyzacja obszaru filtracji (przestrzeni).[MR stężenie; koncentracja (substancji występujących w wodzie).
Słownik Stopień Zagrożenia (Wód Podziemnych):
Znaczenie wód podziemnych) Względna (umowna) ocena możliwości przenikania substancji zanieczyszczających do warstw wodonośnych, wynikająca z budowy geologicznej i uwarunkowań hydrogeologicznych na drodze stężenie; koncentracja (substancji występujących w wodzie).
Słownik Szczukariewa Klasyfikacja (Chemiczna Wód):
Znaczenie regulacja (chemiczna wód) Oficjalna regulacja chemiczna wód wykorzystująca stężenia głównych anionów i kationów jako kryterium klasyfikacyjne. Opracowana w latach pięćdziesiątych XX w. w Związku stężenie; koncentracja (substancji występujących w wodzie).
Słownik Schemat Obliczeniowy Studni:
Znaczenie studni Uproszczony szkic przekroju hydrogeologicznego przedstawiający położenie zwierciadła wody podziemnej albo linii ciśnień piezometrycznych przed i w momencie → pompowania badawczego i te stężenie; koncentracja (substancji występujących w wodzie).
Słownik Strefa Stagnacji Hydrogeologicznej:
Znaczenie hydrogeologicznej Region, gdzie woda podziemna znajduje się w bezruchu przez wzgląd na brakiem zasilania i drenażu. → Zasilanie wód podziemnych, →Drenaż wód podziemnych, → Stagnacja wód podziemnych stężenie; koncentracja (substancji występujących w wodzie).

Czym jest Stężenie; koncentracja znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: