Stężenie; koncentracja co to jest
Co to jest Stężenie; koncentracja (substancji występujących w wodzie). Wyjaśnienie substancji.

Czy przydatne?

Co to jest Stężenie; koncentracja (substancji występujących w wodzie)

Definicja STĘŻENIE; KONCENTRACJA (SUBSTANCJI WYSTĘPUJĄCYCH W WODZIE): Stężenie; koncentracja (substancji występujących w wodzie)
Liczba określająca zawartość rozpuszczonego składnika w 1 dm3 wody. W starszych opracowaniach stężenia były wyrażane w relacji do objętości 1 litra, co w razie wód słodkich jest równoznaczne z objętością 1 dm3. Aktualnie zawartość składników wód podziemnych najczęściej jest wyrażana w mg/dm3, mval/dm3 albo w jednostkach pochodnych. S. są podawane w odniesieniu do poszczególnych jonów albo pierwiastków, z reguły są także przeliczane na fundamentalną formę występowania danego pierwiastka w wodzie. → Iloczyn jonowy wody.[AM].

Słownik Substancja Mineralna:
Znaczenie mineralna 1. Substancja pochodzenia mineralnego. Definicja regularnie przeciwstawiane → substancji organicznej. 2. Substancja występująca w specjacjach nieorganicznych, bez względu na genezę, na stężenie; koncentracja (substancji występujących w wodzie).
Słownik Stagnacja Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Stan równowagi hydrogeochemicznej współdziałania wód podziemnych, gazów i ośrodka skalnego, teoretycznie możliwy do osiągnięcia na znaczących głębokościach, w strefie stagnacji stężenie; koncentracja (substancji występujących w wodzie).
Słownik Sulina Klasyfikacja (Chemiczna Wód):
Znaczenie chemiczna wód) regulacja chemiczna wód podziemnych opracowana w latach czterdziestych XX w. w Związku Radzieckim, używana do klasyfikacji wód silnie zmineralizowanych, otaczających złoża ropy stężenie; koncentracja (substancji występujących w wodzie).
Słownik Studnia Fikcyjna; Studnia Pozorna:
Znaczenie studnia pozorna W → metodzie odbić zwierciadlanych obraz studni rzeczywistej powstały jako odbicie względem granicy warstwy wodonośnej. Uwzględnienie pracy s.f. pozwala symulować pracę studni stężenie; koncentracja (substancji występujących w wodzie).
Słownik Strefy (Obszary) Dynamiki Wód Podziemnych (W Czwartorzędzie Dużej Miąższości):
Znaczenie dynamiki wód podziemnych (w czwartorzędzie dużej miąższości) W obrębie wodonośnych utworów czwartorzędowych dużej miąższości wyróżnia się (Hannappel, Voigt, 1997) następujące s.d.w.p. (ryc. 103):– stężenie; koncentracja (substancji występujących w wodzie).

Czym jest Stężenie; koncentracja znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: