Stężenie roztworu co to jest
Co to jest Stężenie roztworu. Wyjaśnienie substancji rozpuszczonej w danej ilości rozpuszczalnika.

Czy przydatne?

Co to jest Roztworu Stężenie

Definicja STĘŻENIE ROZTWORU: Stężenie roztworu
Liczba substancji rozpuszczonej w danej ilości rozpuszczalnika. Wyróżniamy stężenie procentowe (s.p.), jest to liczbę jednostek masy (s.p. masowe), objętości (s.p. objętościowe) albo moli (s.p. molowe) substancji przypadających na 100 odpowiednich jednostek mieszaniny; stężenie równoważnikowe (normalność N), jest to liczbę gramorównoważników(vali) substancji rozpuszczonejw1dm3 roztworu (roztwór1-normalny danej substancji zawiera 1 jej val w1dm3); stężenie molarne (molarność roztworu, stężenie molowe – M), jest to liczbę moli (gramocząsteczek) substancjiw1dm3 roztworu; stężenie molalne (molalność – m), jest to liczbę moli substancji w 1 kg rozpuszczalnika.[JD].

Słownik Szczelinowanie Skał Strefy Przyotworowej:
Znaczenie strefy przyotworowej Zabieg techniczny realizowany w otworach badawczych, złożowych i studniach, mający na celu powiększenie przepuszczalności warstwy wodonośnej poprzez utworzenie wokół odwiertu stężenie roztworu.
Słownik Symulacja:
Znaczenie mechanizmów fizycznych zachodzących w interesującym nas układzie (na przykład filtracji wód podziemnych w warstwie wodonośnej), zwanym oryginałem, przez obserwację zachowania się innego, specjalnie w stężenie roztworu.
Słownik Schemat Warstwy Jednorodnej; (O Zwierciadle Napiętym):
Znaczenie Model warstwy jednorodnej; (o zwierciadle napiętym) Schemat ( model) jednorodnej warstwy wodonośnej (k = const), poziomej i o stałej miąższości (m = const).[TM stężenie roztworu.
Słownik Spływ Powierzchniowy:
Znaczenie powierzchniowy Epizodyczne, grawitacyjne przemieszczanie się wody atmosferycznej po powierzchni terenu ku korytom cieków i zagłębieniom na powierzchni zlewni. Tworzy się wskutek nawalnych opadów stężenie roztworu.
Słownik Stacja Hydrogeologiczna:
Znaczenie hydrogeologiczna Posterunek ze stałą obsadą osobową i odpowiednimi urządzeniami do dokonywania i przekazywania danych obserwacyjnych i pomiarowych. → Pkt. pomiarowy wód podziemnych, → Posterunek wód stężenie roztworu.

Czym jest Stężenie roztworu znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: