Stężenie roztworu co to jest
Co to jest Stężenie roztworu. Wyjaśnienie substancji rozpuszczonej w danej ilości rozpuszczalnika.

Czy przydatne?

Co to jest Roztworu Stężenie

Definicja STĘŻENIE ROZTWORU: Stężenie roztworu
Liczba substancji rozpuszczonej w danej ilości rozpuszczalnika. Wyróżniamy stężenie procentowe (s.p.), jest to liczbę jednostek masy (s.p. masowe), objętości (s.p. objętościowe) albo moli (s.p. molowe) substancji przypadających na 100 odpowiednich jednostek mieszaniny; stężenie równoważnikowe (normalność N), jest to liczbę gramorównoważników(vali) substancji rozpuszczonejw1dm3 roztworu (roztwór1-normalny danej substancji zawiera 1 jej val w1dm3); stężenie molarne (molarność roztworu, stężenie molowe – M), jest to liczbę moli (gramocząsteczek) substancjiw1dm3 roztworu; stężenie molalne (molalność – m), jest to liczbę moli substancji w 1 kg rozpuszczalnika.[JD].

Słownik Sozologia:
Znaczenie o kompleksowych zmianach zachodzących w środowisku przyrodniczym, w szczególności pod wpływem czynników postępu technicznego, i o sposobach ochrony przyrody i zapewnienia trwałości użytkowania jej stężenie roztworu.
Słownik Środowisko Antropogeniczne:
Znaczenie antropogeniczne Środowisko przekształcone w wyniku działalności człowieka (→ antropopresja). Odpowiednikiem są obszary górnicze, aglomeracje miejsko-przemysłowe, agrocenozy. → Środowisko naturalne stężenie roztworu.
Słownik Stożek Represji:
Znaczenie Stożek represji Stożek wznoszenia się zwierciadła wody podziemnej, tworzący się w wyniku wlewania czy wtłaczania wody do studni. Odwrotność →leja depresji. → Impresja (zwierciadła wody).[AK stężenie roztworu.
Słownik Stabilizacja Zwierciadła Wody:
Znaczenie zwierciadła wody 1. Mechanizm. Podnoszenie się zwierciadła wód podziemnych w studniach i otworach hydrogeologicznych powiązane z wyrównywaniem się ciśnienia. 2. Sukces. Określenie się poziomu stężenie roztworu.
Słownik Sztolnia Wodna:
Znaczenie Sztolnia wodna Wyrobisko korytarzowe lekko nachylone w kierunku ujścia, usytuowane na stoku, wykorzystywane do ujmowania wód podziemnych w celu zaopatrzenia albo → odwadniania metodą górniczym.[AK stężenie roztworu.

Czym jest Stężenie roztworu znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: