Stężenie roztworu co to jest
Co to jest Stężenie roztworu. Wyjaśnienie substancji rozpuszczonej w danej ilości rozpuszczalnika.

Czy przydatne?

Co to jest Roztworu Stężenie

Definicja STĘŻENIE ROZTWORU: Stężenie roztworu
Liczba substancji rozpuszczonej w danej ilości rozpuszczalnika. Wyróżniamy stężenie procentowe (s.p.), jest to liczbę jednostek masy (s.p. masowe), objętości (s.p. objętościowe) albo moli (s.p. molowe) substancji przypadających na 100 odpowiednich jednostek mieszaniny; stężenie równoważnikowe (normalność N), jest to liczbę gramorównoważników(vali) substancji rozpuszczonejw1dm3 roztworu (roztwór1-normalny danej substancji zawiera 1 jej val w1dm3); stężenie molarne (molarność roztworu, stężenie molowe – M), jest to liczbę moli (gramocząsteczek) substancjiw1dm3 roztworu; stężenie molalne (molalność – m), jest to liczbę moli substancji w 1 kg rozpuszczalnika.[JD].

Słownik Środowisko Antropogeniczne:
Znaczenie antropogeniczne Środowisko przekształcone w wyniku działalności człowieka (→ antropopresja). Odpowiednikiem są obszary górnicze, aglomeracje miejsko-przemysłowe, agrocenozy. → Środowisko naturalne stężenie roztworu.
Słownik Studnia Bez Obudowy; Studnia Bosa:
Znaczenie studnia bosa Studnia głębinowa w skałach litych (silnych). Obudowa ograniczona do odcinka przypowierzchniowego (rura obsadowa) (ryc. 106).[AK] Ryc. 106. Studnia bez obudowy w spękanych wapieniach stężenie roztworu.
Słownik Szkody Górnicze Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne Szkody górnicze powstałe wskutek zakłócenia warunków hydrogeologicznych poprzez działalność górniczą. Najczęściej spotykane s.g.h. to:– zaniki wody w studniach wskutek drenażu stężenie roztworu.
Słownik Substancja Powierzchniowo Czynna:
Znaczenie powierzchniowo czynna Związek chemiczny wykazujący aktywność powierzchniową, po rozpuszczeniu w wodzie obniża napięcie powierzchniowe. Wyróżniamy → s.p.c. anionowe, → s.p.c. kationowe i → s.p.c stężenie roztworu.
Słownik Substancja Zanieczyszczająca; Zanieczyszczenie, Substancja Skażająca:
Znaczenie zanieczyszczająca; zanieczyszczenie, substancja skażająca Substancja występująca w wodach wskutek działalności człowieka i wpływająca °radująco na ich naturalny skład. Efektem przenikania s.z. do wód stężenie roztworu.

Czym jest Stężenie roztworu znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: