Stójka w pompowaniu co to jest
Co to jest Stójka w pompowaniu, wierceniu. Wyjaśnienie wierceniu 1. Ustalenie na przerwę, moment.

Czy przydatne?

Co to jest Stójka w pompowaniu, wierceniu

Definicja STÓJKA W POMPOWANIU, WIERCENIU: Stójka w pompowaniu, wierceniu
1. Ustalenie na przerwę, moment zaprzestania →pompowania badawczego pomiędzy poszczególnymi → etapami pompowania w celu stabilizacji zwierciadła wody albo także z powodów technicznych. → Cykl pompowania badawczego. 2. Przerwa w → wierceniu hydrogeologicznym spowodowana powodami technicznymi albo organizacyjnymi.[AK].

Słownik Spiętrzenie Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Podniesienie zwierciadła wód podziemnych w wyniku wznoszenia tam (budowli piętrzących) na rzece albo poprzez podniesienie się poziomu wód powierzchniowych w momencie trwania wysokich stójka w pompowaniu, wierceniu.
Słownik Środowisko Utleniające:
Znaczenie utleniające Środowisko wód naturalnych, gdzie warunki utleniająco-redukcyjne określone dzięki →potencjału redoks są charakteryzowane wartością tego potencjału Eh > 0,4 V dla wód kwaśnych, a wartością stójka w pompowaniu, wierceniu.
Słownik Studnia Kombinowana; Studnia Złożona (Szybowa I Wiercona):
Znaczenie studnia złożona (szybowa i wiercona) Studnia szybowa ujmująca płytki poziom wodonośny, połączona ze studnią wierconą ujmującą niższą część tego samego poziomu wodonośnego albo niższe poziomy stójka w pompowaniu, wierceniu.
Słownik Solanki Tarcz Kontynentalnych:
Znaczenie kontynentalnych Wysokostężone wody typu Cl–Na–Ca, stwierdzone między innymi na sporych głębokościach w utworach krystalicznych tarczy kanadyjskiej, tarczy fennoskandzkiej i in., a również w głębokim stójka w pompowaniu, wierceniu.
Słownik Struktura Hydrogeologiczna; Struktura Wodonośna:
Znaczenie hydrogeologiczna; struktura wodonośna Definicja w polskiej terminologii niejednoznaczne. W poezji światowej definiuje się s.h. jako jedną albo kilka sąsiadujących struktur geologicznych stójka w pompowaniu, wierceniu.

Czym jest Stójka w pompowaniu, wierceniu znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: