Stójka w pompowaniu co to jest
Co to jest Stójka w pompowaniu, wierceniu. Wyjaśnienie wierceniu 1. Ustalenie na przerwę, moment.

Czy przydatne?

Co to jest Stójka w pompowaniu, wierceniu

Definicja STÓJKA W POMPOWANIU, WIERCENIU: Stójka w pompowaniu, wierceniu
1. Ustalenie na przerwę, moment zaprzestania →pompowania badawczego pomiędzy poszczególnymi → etapami pompowania w celu stabilizacji zwierciadła wody albo także z powodów technicznych. → Cykl pompowania badawczego. 2. Przerwa w → wierceniu hydrogeologicznym spowodowana powodami technicznymi albo organizacyjnymi.[AK].

Słownik Szczawa:
Znaczenie lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 1000 mg/dm3 wolnego dwutlenku węgla. → Woda kwasowęglowa. 2. Tradycyjne ludowe ustalenie wody, która dzięki zawartości dwutlenku węgla odznacza się stójka w pompowaniu, wierceniu.
Słownik Strefa Aktywnego Dopływu Do Studni; Strefa Dopływu Wody Do Studni:
Znaczenie dopływu do studni; strefa dopływu wody do studni W razie otworu hydrogeologicznego niedogłębionego ta część poziomu wodonośnego, którą należy w obliczeniach traktować jako decydującą o wielkości stójka w pompowaniu, wierceniu.
Słownik Substancje Nierozpuszczalne:
Znaczenie nierozpuszczalne Kolokwialnie: substancje nie wchodzące w reakcje z wodą i nie rozpuszczające się. Ściśle naukowo: substancje w kontakcie z wodą przechodzące do → roztworu wodnego w ilościach stójka w pompowaniu, wierceniu.
Słownik Strefa Aeracji:
Znaczenie Region zawarty pomiędzy powierzchnią ziemi a strefą wzniosu kapilarnego. W spółka akcyjna pustki skalne wypełniają powietrze i woda, występująca w formie pary wodnej, wody związanej (→ woda stójka w pompowaniu, wierceniu.
Słownik Schemat Jawny (Explicite):
Znaczenie explicite) Aproksymacja różnicowa równania → filtracji nieustalonej polegająca na obliczaniu wartości ilorazu różnicowego ΔH/Δt w punkcie startowym → kroku czasowego. Równanie różnicowe ma postać stójka w pompowaniu, wierceniu.

Czym jest Stójka w pompowaniu, wierceniu znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: