Stopień geotermiczny co to jest
Co to jest Stopień geotermiczny. Wyjaśnienie głębokości wewnątrz Ziemi poniżej → strefy termicznie.

Czy przydatne?

Co to jest Geotermiczny Stopień

Definicja STOPIEŃ GEOTERMICZNY: Stopień geotermiczny
Wzrost głębokości wewnątrz Ziemi poniżej → strefy termicznie neutralnej, któremu towarzyszy jednostkowy
wzrost temperatury. Jednostką miary s.g. jest liczba metrów na 1°C przyrostu temperatury. S.g. stanowi odwrotność → gradientu geotermicznego.[JD].

Słownik Solność:
Znaczenie aktualnie stosowanej klasyfikacji hydrochemicznej → wód podziemnych, zaproponowanej poprzez Palmera, kluczowa w okolicy →zasadowości cecha tych wód. Wynika z połączenia w wodach podziemnych anionów stopień geotermiczny.
Słownik Spiętrzenie Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Podniesienie zwierciadła wód podziemnych w wyniku wznoszenia tam (budowli piętrzących) na rzece albo poprzez podniesienie się poziomu wód powierzchniowych w momencie trwania wysokich stopień geotermiczny.
Słownik Skład Jonowy Wód:
Znaczenie Chemizm wód określany wyłącznie zespołem występujących w wodzie anionów i kationów. Niekiedy uwzględniane są jedynie → jony kluczowe i wówczas s.j.w. może być przedstawiany w formie skróconych stopień geotermiczny.
Słownik Substancja Powierzchniowo Czynna Kationowa:
Znaczenie powierzchniowo czynna kationowa → Substancja powierzchniowo czynna, która ulegając jonizacji w roztworze wodnym tworzy dodatnio naładowane jony organiczne powodujące aktywność powierzchniową stopień geotermiczny.
Słownik System Krążenia Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Przestrzenny układ trumieni wód podziemnych w obrębie jednostki albo regionu hydrogeologicznego, traktowany jako całość, ograniczony ściśle zdefiniowanymi przestrzennie i stopień geotermiczny.

Czym jest Stopień geotermiczny znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: