Stopień geotermiczny co to jest
Co to jest Stopień geotermiczny. Wyjaśnienie głębokości wewnątrz Ziemi poniżej → strefy termicznie.

Czy przydatne?

Co to jest Geotermiczny Stopień

Definicja STOPIEŃ GEOTERMICZNY: Stopień geotermiczny
Wzrost głębokości wewnątrz Ziemi poniżej → strefy termicznie neutralnej, któremu towarzyszy jednostkowy
wzrost temperatury. Jednostką miary s.g. jest liczba metrów na 1°C przyrostu temperatury. S.g. stanowi odwrotność → gradientu geotermicznego.[JD].

Słownik Stężenie; Koncentracja (Substancji Występujących W Wodzie):
Znaczenie koncentracja (substancji występujących w wodzie) Liczba określająca zawartość rozpuszczonego składnika w 1 dm3 wody. W starszych opracowaniach stężenia były wyrażane w relacji do objętości 1 litra stopień geotermiczny.
Słownik Strop Poziomu Wodonośnego:
Znaczenie wodonośnego Powierzchnia ograniczająca wodonosiec od góry, w obrębie wód swobodnych (→ zwierciadło wód podziemnych), w obrębie wód naporowych (→ poziom nieprzepuszczalny). →Spąg, podstawa poziomu stopień geotermiczny.
Słownik Szkielet Gleby; Szkielet Gruntu:
Znaczenie szkielet gruntu Znajdujące się w glebie (gruncie) w miarę trwałe i niepodlegające łatwo transportowi ziarna o wielkości ponadkoloidalnej, powstałe wskutek mechanizmów glebotwórczych (na przykład stopień geotermiczny.
Słownik Studnia Eksploatacyjna:
Znaczenie Studnia eksploatacyjna Studnia przeznaczona i przystosowana do trwałego poboru wody dla celów zaopatrzenia i nawodnień rolniczych.[AK stopień geotermiczny.
Słownik Stężenie Roztworu:
Znaczenie Liczba substancji rozpuszczonej w danej ilości rozpuszczalnika. Wyróżniamy stężenie procentowe (s.p.), jest to liczbę jednostek masy (s.p. masowe), objętości (s.p. objętościowe) albo moli (s.p stopień geotermiczny.

Czym jest Stopień geotermiczny znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: