Stopień ujęcia warstwy α co to jest
Co to jest Stopień ujęcia warstwy α. Wyjaśnienie Relacja długości części roboczej filtru studni l.

Czy przydatne?

Co to jest Stopień ujęcia warstwy α

Definicja STOPIEŃ UJĘCIA WARSTWY Α: Stopień ujęcia warstwy α
Relacja długości części roboczej filtru studni l do miąższości (m albo h) ujętej warstwy wodonośnej: α = l/m dla warstwy o zwierciadle napiętym, α = l/h dla warstwy o zwierciadle swobodnym. Wymiar: [1].[TM].

Słownik Strefa Saturacji:
Znaczenie Strefa występowania skał, gdzie wolne przestrzenie (pory, szczeliny, próżnie krasowe) wypełnione są kompletnie wodą. Górna powierzchnia tej strefy (→ zwierciadło wód podziemnych) graniczy ze → strefą stopień ujęcia warstwy α.
Słownik Średnica Studni D, D, Φ:
Znaczenie D, φ Podwojona odległość od osi studni do zewnętrznej powierzchni konstrukcji filtrującej filtru (na przykład siatki albo obsypki żwirowej). Wymiar: [L].Jednostki: m, cm, mm, cale.[TM stopień ujęcia warstwy α.
Słownik Szczawa:
Znaczenie lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 1000 mg/dm3 wolnego dwutlenku węgla. → Woda kwasowęglowa. 2. Tradycyjne ludowe ustalenie wody, która dzięki zawartości dwutlenku węgla odznacza się stopień ujęcia warstwy α.
Słownik Sufozja:
Znaczenie sufozja Mechaniczne albo raczej mechaniczne wypłukiwanie cząstek mineralnych poprzez wody podziemne.[AK stopień ujęcia warstwy α.
Słownik Studnia Obserwacyjna:
Znaczenie obserwacyjna Każda studnia wykorzystywana do obserwacji okresowych albo stacjonarnych (ciągłych) ustalonych charakterystyk wody podziemnej: stanów, temperatury, przewodności, innych właściwości stopień ujęcia warstwy α.

Czym jest Stopień ujęcia warstwy α znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: