Stopień zagrożenia (wód co to jest
Co to jest Stopień zagrożenia (wód podziemnych). Wyjaśnienie podziemnych) Względna (umowna) ocena.

Czy przydatne?

Co to jest Stopień zagrożenia (wód podziemnych)

Definicja STOPIEŃ ZAGROŻENIA (WÓD PODZIEMNYCH): Stopień zagrożenia (wód podziemnych)
Względna (umowna) ocena możliwości przenikania substancji zanieczyszczających do warstw wodonośnych, wynikająca z budowy geologicznej i uwarunkowań hydrogeologicznych na drodze migracji od ogniska zanieczyszczeń do punktu odbioru wody (bazy drenażu). Szczególnie zagrożonymi są odsłonięte wodonośne skały szczelinowe, szczelinowo-krasowe i szczelinowo-porowe, najmniej izolowane od powierzchni warstwy wodonośne zasilane drogą pośrednią (wody naporowe). Specyficzne zagrożenia występują w strukturach dolinnych i pradolinnych, których wody podziemne pozostają w kontakcie z zanieczyszczonymi wodami powierzchniowymi. Miarą s.z. jest czas przenikania zanieczyszczeń poprzez strefę aeracji i utwory izolujące i czas ich przepływu w warstwie wodonośnej.[AS].

Słownik System Wodonośny:
Znaczenie 1. Zespół poziomów wodonośnych znajdujących się w → kontakcie hydraulicznym, ograniczony ściśle zdefiniowanymi przestrzennie i dynamicznie granicami. 2. Odpowiednik terminu → formacja wodonośna. [TM stopień zagrożenia (wód podziemnych).
Słownik Substancja Obca (W Wodzie):
Znaczenie wodzie) Substancja, której występowanie w wodzie podziemnej nie jest powiązane z naturalnymi czynnikami kształtującymi chemizm wód w ich cyklu krążenia przyrodniczego. Definicja z reguły dotyczy stopień zagrożenia (wód podziemnych).
Słownik Strefa Epikrasu:
Znaczenie Strefa występująca w stropie → strefy wadycznej (aeracji) w skałach węglanowych i siarczanowych, gdzie występuje szczególne nasilenie mechanizmów krasowienia i zeszczelinowania górotworu. Umożliwia stopień zagrożenia (wód podziemnych).
Słownik Stabilność Iteracji:
Znaczenie Iteracja jest stabilna, gdy dowolne zwiększanie liczby → kroków iteracyjnych nie skutkuje wzrostu błędu iteracji w stopniu dyskwalifikującym wartość wyników obliczeń. →sposoby iteracyjne.[MR stopień zagrożenia (wód podziemnych).
Słownik Sczerpywanie Badawcze W Studni:
Znaczenie badawcze w studni Badanie polowe polegające na sczerpywaniu wody i obserwacji jej wzniosu w studni w celu ustalenia właściwości hydrogeologicznych. → Pompowanie badawcze, → Zalewanie badawcze, → stopień zagrożenia (wód podziemnych).

Czym jest Stopień zagrożenia (wód znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: