Stopień zagrożenia (wód co to jest
Co to jest Stopień zagrożenia (wód podziemnych). Wyjaśnienie podziemnych) Względna (umowna) ocena.

Czy przydatne?

Co to jest Stopień zagrożenia (wód podziemnych)

Definicja STOPIEŃ ZAGROŻENIA (WÓD PODZIEMNYCH): Stopień zagrożenia (wód podziemnych)
Względna (umowna) ocena możliwości przenikania substancji zanieczyszczających do warstw wodonośnych, wynikająca z budowy geologicznej i uwarunkowań hydrogeologicznych na drodze migracji od ogniska zanieczyszczeń do punktu odbioru wody (bazy drenażu). Szczególnie zagrożonymi są odsłonięte wodonośne skały szczelinowe, szczelinowo-krasowe i szczelinowo-porowe, najmniej izolowane od powierzchni warstwy wodonośne zasilane drogą pośrednią (wody naporowe). Specyficzne zagrożenia występują w strukturach dolinnych i pradolinnych, których wody podziemne pozostają w kontakcie z zanieczyszczonymi wodami powierzchniowymi. Miarą s.z. jest czas przenikania zanieczyszczeń poprzez strefę aeracji i utwory izolujące i czas ich przepływu w warstwie wodonośnej.[AS].

Słownik Spływ Powierzchniowy:
Znaczenie powierzchniowy Epizodyczne, grawitacyjne przemieszczanie się wody atmosferycznej po powierzchni terenu ku korytom cieków i zagłębieniom na powierzchni zlewni. Tworzy się wskutek nawalnych opadów stopień zagrożenia (wód podziemnych).
Słownik Struktura Systemu Krasowego:
Znaczenie mechanizmu krasowego S.s.k. jest określona organizacją dróg przepływu wód wewnątrz zbiornika wodonośnego, wynikającą z mechanizmów krasowych i ich ewolucją w momencie. Typy struktur krasowych są stopień zagrożenia (wód podziemnych).
Słownik Studnia Wiercona:
Znaczenie Studnia wiercona Studnia wykonana jedną z metod wiertniczych z obudową studzienną całkowitą albo częściową, średnica przeważnie mniejsza od 0,5 m.[AK stopień zagrożenia (wód podziemnych).
Słownik Studnia Obserwacyjna:
Znaczenie obserwacyjna Każda studnia wykorzystywana do obserwacji okresowych albo stacjonarnych (ciągłych) ustalonych charakterystyk wody podziemnej: stanów, temperatury, przewodności, innych właściwości stopień zagrożenia (wód podziemnych).
Słownik Studnia Obudowana:
Znaczenie Studnia obudowana Studnia, gdzie zabezpieczono, obudowano (zarurowano) ściany. → Obudowa studni, →Studnia bez obudowy.[AK stopień zagrożenia (wód podziemnych).

Czym jest Stopień zagrożenia (wód znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: