Stopień zagrożenia (wód co to jest
Co to jest Stopień zagrożenia (wód podziemnych). Wyjaśnienie podziemnych) Względna (umowna) ocena.

Czy przydatne?

Co to jest Stopień zagrożenia (wód podziemnych)

Definicja STOPIEŃ ZAGROŻENIA (WÓD PODZIEMNYCH): Stopień zagrożenia (wód podziemnych)
Względna (umowna) ocena możliwości przenikania substancji zanieczyszczających do warstw wodonośnych, wynikająca z budowy geologicznej i uwarunkowań hydrogeologicznych na drodze migracji od ogniska zanieczyszczeń do punktu odbioru wody (bazy drenażu). Szczególnie zagrożonymi są odsłonięte wodonośne skały szczelinowe, szczelinowo-krasowe i szczelinowo-porowe, najmniej izolowane od powierzchni warstwy wodonośne zasilane drogą pośrednią (wody naporowe). Specyficzne zagrożenia występują w strukturach dolinnych i pradolinnych, których wody podziemne pozostają w kontakcie z zanieczyszczonymi wodami powierzchniowymi. Miarą s.z. jest czas przenikania zanieczyszczeń poprzez strefę aeracji i utwory izolujące i czas ich przepływu w warstwie wodonośnej.[AS].

Słownik Systematyka Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Podział wód podziemnych oparty na kryteriach uwzględniających całokształt warunków hydrogeologicznych, gdzie te wody występują, czyli: głębokość występowania wód, ich relacja do stopień zagrożenia (wód podziemnych).
Słownik Studnia Artezyjska:
Znaczenie 1.Studnia z → samowypływem na powierzchnię ziemi, ujmująca → warstwę wodonośną o zwierciadle napiętym ze stanami zwierciadła ponad powierzchnią ziemi (o wysokości hydraulicznej H przekraczającej stopień zagrożenia (wód podziemnych).
Słownik Szambo; Dół Gnilny:
Znaczenie Szambo; dół gnilny Podziemny, wodoszczelny zbiornik wykorzystywany do okresowego gromadzenia ścieków z obiektów niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej. → Mechanizm kanalizacji.[AM stopień zagrożenia (wód podziemnych).
Słownik Substancja Szkodliwa (Występująca W Wodzie):
Znaczenie szkodliwa (występująca w wodzie) Substancja, której występowanie albo wysokie stężenie w wodzie jest niepożądane, raczej z racji na zdrowie człowieka. → Substancja zanieczyszczająca, → Substancja stopień zagrożenia (wód podziemnych).
Słownik Stopień Ujęcia Warstwy Α:
Znaczenie warstwy α Relacja długości części roboczej filtru studni l do miąższości (m albo h) ujętej warstwy wodonośnej: α = l/m dla warstwy o zwierciadle napiętym, α = l/h dla warstwy o zwierciadle swobodnym stopień zagrożenia (wód podziemnych).

Czym jest Stopień zagrożenia (wód znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: