Strata prażenia; strata przy co to jest
Co to jest Strata prażenia; strata przy prażeniu, strata podczas prażenia. Wyjaśnienie prażeniu.

Czy przydatne?

Co to jest Strata prażenia; strata przy prażeniu, strata podczas prażenia

Utrata prażenia; utrata przy prażeniu, utrata w czasie prażenia
Parametr jakości wody obliczany przy wykonywaniu analiz wody. Ustala różnicę pomiędzy → suchą pozostałością a pozostałością po prażeniu (spaleniu suchej pozostałości w temperaturze 600°C). S.p. obejmuje rozkładające się w temperaturze poniżej 600°C substancje organiczne, wodę krystalizacyjną, azotyny, sole boru i tym podobne S.p. jest traktowana niekiedy jako orientacyjny
parametr zawartości w wodzie substancji organicznych.[AM].

Czym jest Strata prażenia; strata przy znaczenie w Słownik definicje S