Strata prażenia; strata przy co to jest
Co to jest Strata prażenia; strata przy prażeniu, strata podczas prażenia. Wyjaśnienie prażeniu.

Czy przydatne?

Co to jest Strata prażenia; strata przy prażeniu, strata podczas prażenia

Definicja STRATA PRAŻENIA; STRATA PRZY PRAŻENIU, STRATA PODCZAS PRAŻENIA: Utrata prażenia; utrata przy prażeniu, utrata w czasie prażenia
Parametr jakości wody obliczany przy wykonywaniu analiz wody. Ustala różnicę pomiędzy → suchą pozostałością a pozostałością po prażeniu (spaleniu suchej pozostałości w temperaturze 600°C). S.p. obejmuje rozkładające się w temperaturze poniżej 600°C substancje organiczne, wodę krystalizacyjną, azotyny, sole boru i tym podobne S.p. jest traktowana niekiedy jako orientacyjny
parametr zawartości w wodzie substancji organicznych.[AM].

Słownik Spiętrzenie Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Podniesienie zwierciadła wód podziemnych w wyniku wznoszenia tam (budowli piętrzących) na rzece albo poprzez podniesienie się poziomu wód powierzchniowych w momencie trwania wysokich strata prażenia; strata przy prażeniu, strata podczas prażenia.
Słownik Strefowość Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Zmienność chemizmu wód w profilu pionowym (→ strefowość hydrogeochemiczna pionowa), rzadziej w układzie poziomym (strefowość hydrogeochemiczna obszarowa). Definicja s.h. może się strata prażenia; strata przy prażeniu, strata podczas prażenia.
Słownik Sieć Kontrolno-Pomiarowa Wód Podziemnych; ,Monitoring Wód Podziemnych:
Znaczenie pomiarowa wód podziemnych; ,monitoring wód podziemnych Sieć otworów hydrogeologicznych, gdzie są dokonywane systematyczne pomiary zmian położenia zwierciadła wód podziemnych i badania jakości. Może strata prażenia; strata przy prażeniu, strata podczas prażenia.
Słownik Solanki Basenów Sedymentacyjnych:
Znaczenie sedymentacyjnych Wody zmineralizowane typu Cl–Na, Cl–Na–Ca i Cl–Ca–Na występujące w skałach osadowych, przeważnie w strefach → stagnacji wód podziemnych (→ woda głębinowa). Mineralizacja s.b.s strata prażenia; strata przy prażeniu, strata podczas prażenia.
Słownik Sozologia:
Znaczenie o kompleksowych zmianach zachodzących w środowisku przyrodniczym, w szczególności pod wpływem czynników postępu technicznego, i o sposobach ochrony przyrody i zapewnienia trwałości użytkowania jej strata prażenia; strata przy prażeniu, strata podczas prażenia.

Czym jest Strata prażenia; strata przy znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: