Strata prażenia; strata przy co to jest
Co to jest Strata prażenia; strata przy prażeniu, strata podczas prażenia. Wyjaśnienie prażeniu.

Czy przydatne?

Co to jest Strata prażenia; strata przy prażeniu, strata podczas prażenia

Definicja STRATA PRAŻENIA; STRATA PRZY PRAŻENIU, STRATA PODCZAS PRAŻENIA: Utrata prażenia; utrata przy prażeniu, utrata w czasie prażenia
Parametr jakości wody obliczany przy wykonywaniu analiz wody. Ustala różnicę pomiędzy → suchą pozostałością a pozostałością po prażeniu (spaleniu suchej pozostałości w temperaturze 600°C). S.p. obejmuje rozkładające się w temperaturze poniżej 600°C substancje organiczne, wodę krystalizacyjną, azotyny, sole boru i tym podobne S.p. jest traktowana niekiedy jako orientacyjny
parametr zawartości w wodzie substancji organicznych.[AM].

Słownik Salmonella (Rodzaj Bakterii):
Znaczenie bakterii) Ekipa tlenowych i beztlenowych bakterii (rodziny Enterobacteriaceae) nietworzących przetrwalników, wywołujących infekcje jelitowe i zatrucia u ludzi i zwierząt. Mogą występować w strata prażenia; strata przy prażeniu, strata podczas prażenia.
Słownik Substancja Powierzchniowo Czynna Anionowa:
Znaczenie powierzchniowo czynna anionowa → Substancja powierzchniowo czynna, która ulegając jonizacji w roztworze wodnym tworzy ujemnie naładowane jony organiczne powodujące aktywność powierzchniową strata prażenia; strata przy prażeniu, strata podczas prażenia.
Słownik Studnia Próżniowa:
Znaczenie Studnia odwadniająca wykonana w spągu wyrobiska podziemnego, wyposażona w specjalną głowicę albo tampon izolujący od ciśnienia atmosferycznego, wykorzystywana do wytworzenia w studni podciśnienia, a strata prażenia; strata przy prażeniu, strata podczas prażenia.
Słownik Substancja Mineralna:
Znaczenie mineralna 1. Substancja pochodzenia mineralnego. Definicja regularnie przeciwstawiane → substancji organicznej. 2. Substancja występująca w specjacjach nieorganicznych, bez względu na genezę, na strata prażenia; strata przy prażeniu, strata podczas prażenia.
Słownik Sufozja:
Znaczenie sufozja Mechaniczne albo raczej mechaniczne wypłukiwanie cząstek mineralnych poprzez wody podziemne.[AK strata prażenia; strata przy prażeniu, strata podczas prażenia.

Czym jest Strata prażenia; strata przy znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: