strefa aeracji co to jest
Co to jest strefa aeracji. Wyjaśnienie pomiędzy powierzchnią ziemi a strefą wzniosu kapilarnego. W.

Czy przydatne?

Co to jest Aeracji Strefa

Definicja STREFA AERACJI: strefa aeracji
Region zawarty pomiędzy powierzchnią ziemi a strefą wzniosu kapilarnego. W spółka akcyjna pustki skalne wypełniają powietrze i woda, występująca w formie pary wodnej, wody związanej (→ woda higroskopijna, → woda błonkowata) i wolnej → wody zawieszonej i wsiąkowej. → Systematyka wód podziemnych, → Strefa saturacji, → Wody podziemne (w węższym znaczeniu).[TB i DM].

Słownik Stężenie Roztworu:
Znaczenie Liczba substancji rozpuszczonej w danej ilości rozpuszczalnika. Wyróżniamy stężenie procentowe (s.p.), jest to liczbę jednostek masy (s.p. masowe), objętości (s.p. objętościowe) albo moli (s.p strefa aeracji.
Słownik Szczelinowatość:
Znaczenie Właściwość utworów skalnych wynikająca z obecności w nich (w warunkach naturalnych) sieci spękań i szczelin. Szczelinę charakteryzuje mierzalny wyznacznik rozwarcie. Genetycznie wyróżniamy szczeliny strefa aeracji.
Słownik System Kanalizacji:
Znaczenie kanalizacji Układ ( mechanizm) kanałów ściekowych i urządzeń pomocniczych, którymi przekazywane są ścieki i wody ze spływów powierzchniowych do oczyszczalni ścieków albo do odbiornika ścieków.[AM strefa aeracji.
Słownik Smak Wody:
Znaczenie Właściwość organoleptyczna oznaczana jedynie w razie pewności, iż badana woda nie jest zanieczyszczona. Wyróżniamy 4 fundamentalne rodzaje s., wywoływane najczęściej poprzez określone substancje strefa aeracji.
Słownik Stopień Geotermiczny:
Znaczenie geotermiczny Wzrost głębokości wewnątrz Ziemi poniżej → strefy termicznie neutralnej, któremu towarzyszy jednostkowy wzrost temperatury. Jednostką miary s.g. jest liczba metrów na 1°C przyrostu strefa aeracji.

Czym jest strefa aeracji znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: