Strefa aktywnego dopływu do co to jest
Co to jest Strefa aktywnego dopływu do studni; strefa dopływu wody do studni. Wyjaśnienie studni.

Czy przydatne?

Co to jest Strefa aktywnego dopływu do studni; strefa dopływu wody do studni

Definicja STREFA AKTYWNEGO DOPŁYWU DO STUDNI; STREFA DOPŁYWU WODY DO STUDNI: Strefa aktywnego dopływu do studni; strefa dopływu wody do studni
W razie otworu hydrogeologicznego niedogłębionego ta część poziomu wodonośnego, którą należy w obliczeniach traktować jako decydującą o wielkości dopływu wody w momencie pompowania. Poniżej tej strefy przepływ wody ma charakter naturalny, niezależny od drenażu w wyższej części. Wynosi ona od 1,3 (s + l) do 2,0 (s + l), zależnie od relacji s/l, wahającego się od 0,2 do 1,0 (s – depresja w studni, l – czynna długość filtru). Miąższość spółka akcyjnad. wyznacza się dla studzien zagłębionych płytko w poziom wodonośny – od położenia swobodnego zwierciadła (z uwzględnieniem depresji), albo dla wód naporowych – od stropu poziomu wodonośnego.[AK].

Słownik Substancja Obca (W Wodzie):
Znaczenie wodzie) Substancja, której występowanie w wodzie podziemnej nie jest powiązane z naturalnymi czynnikami kształtującymi chemizm wód w ich cyklu krążenia przyrodniczego. Definicja z reguły dotyczy strefa aktywnego dopływu do studni; strefa dopływu wody do studni.
Słownik Strefy Ochronne Źródeł I Ujęć Wody; Strefy Ochrony Ujęć:
Znaczenie źródeł i ujęć wody; strefy ochrony ujęć Region poddany zakazom, nakazom i ograniczeniom w dziedzinie użytkowania gruntów i korzystania z wody, obejmujący ujęcie wody, źródło albo jego część i grunty strefa aktywnego dopływu do studni; strefa dopływu wody do studni.
Słownik Studnia Obudowana:
Znaczenie Studnia obudowana Studnia, gdzie zabezpieczono, obudowano (zarurowano) ściany. → Obudowa studni, →Studnia bez obudowy.[AK strefa aktywnego dopływu do studni; strefa dopływu wody do studni.
Słownik Substancja Trwała; S. Trudno Rozkładająca Się, S. Konserwatyw Na, S. Refrakcyjna:
Znaczenie s. trudno rozkładająca się, s. konserwatyw na, s. refrakcyjna Substancje (zanieczyszczenia, → znaczniki), których skład w naturalnych warunkach nie ulega zmianom albo wymienia się bardzo wolno. Nie strefa aktywnego dopływu do studni; strefa dopływu wody do studni.
Słownik Stabilność Iteracji:
Znaczenie Iteracja jest stabilna, gdy dowolne zwiększanie liczby → kroków iteracyjnych nie skutkuje wzrostu błędu iteracji w stopniu dyskwalifikującym wartość wyników obliczeń. →sposoby iteracyjne.[MR strefa aktywnego dopływu do studni; strefa dopływu wody do studni.

Czym jest Strefa aktywnego dopływu do znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: