Strefa epikrasu co to jest
Co to jest Strefa epikrasu. Wyjaśnienie występująca w stropie → strefy wadycznej (aeracji) w.

Czy przydatne?

Co to jest Epikrasu Strefa

Definicja STREFA EPIKRASU: Strefa epikrasu
Strefa występująca w stropie → strefy wadycznej (aeracji) w skałach węglanowych i siarczanowych, gdzie występuje szczególne nasilenie mechanizmów krasowienia i zeszczelinowania górotworu. Umożliwia okresowe magazynowanie wód i błyskawiczny ich przepływ, raczej pionowy. S.e. w sporym stopniu kształtuje chemizm wód krasowych.[AR].

Słownik Składniki Swoiste:
Znaczenie Definicja służące w → balneologii, dotyczy raczej wód słabo zmineralizowanych, charakteryzujących się zawartością składników, które występują w ilości większej od określonego minimum, stanowiącego strefa epikrasu.
Słownik Sulina Klasyfikacja (Chemiczna Wód):
Znaczenie chemiczna wód) regulacja chemiczna wód podziemnych opracowana w latach czterdziestych XX w. w Związku Radzieckim, używana do klasyfikacji wód silnie zmineralizowanych, otaczających złoża ropy strefa epikrasu.
Słownik Stężenie Jonów Wodorowych:
Znaczenie wodorowych S.j.w. nadaje wodzie określony odczyn (→odczyn wody) wyrażany w skali pH (→ wartość pH). W rozważaniach hydrogeochemicznych zamiast s.j.w. należy uwzględniać aktywność jonów hydroniowych strefa epikrasu.
Słownik Szkody Górnicze Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne Szkody górnicze powstałe wskutek zakłócenia warunków hydrogeologicznych poprzez działalność górniczą. Najczęściej spotykane s.g.h. to:– zaniki wody w studniach wskutek drenażu strefa epikrasu.
Słownik Stała Dyspersji Α:
Znaczenie Stała zdefiniowana poprzez → równanie dyspersji. S.d. α odpowiada w przybliżeniu rozmiarom niejednorodności ośrodka (warstwy wodonośnej), które powodują → dyspersję hydrodynamiczną. W ośrodku strefa epikrasu.

Czym jest Strefa epikrasu znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: