Strefa epikrasu co to jest
Co to jest Strefa epikrasu. Wyjaśnienie występująca w stropie → strefy wadycznej (aeracji) w.

Czy przydatne?

Co to jest Epikrasu Strefa

Definicja STREFA EPIKRASU: Strefa epikrasu
Strefa występująca w stropie → strefy wadycznej (aeracji) w skałach węglanowych i siarczanowych, gdzie występuje szczególne nasilenie mechanizmów krasowienia i zeszczelinowania górotworu. Umożliwia okresowe magazynowanie wód i błyskawiczny ich przepływ, raczej pionowy. S.e. w sporym stopniu kształtuje chemizm wód krasowych.[AR].

Słownik Sulina Klasyfikacja (Chemiczna Wód):
Znaczenie chemiczna wód) regulacja chemiczna wód podziemnych opracowana w latach czterdziestych XX w. w Związku Radzieckim, używana do klasyfikacji wód silnie zmineralizowanych, otaczających złoża ropy strefa epikrasu.
Słownik Solność:
Znaczenie aktualnie stosowanej klasyfikacji hydrochemicznej → wód podziemnych, zaproponowanej poprzez Palmera, kluczowa w okolicy →zasadowości cecha tych wód. Wynika z połączenia w wodach podziemnych anionów strefa epikrasu.
Słownik Studnia Niedoskonała; Studnia Niedoskonała Hydraulicznie:
Znaczenie niedoskonała; studnia niedoskonała hydraulicznie Studnia, gdzie w momencie jej pracy (pompowania albo zalewania czy zatłaczania przy studni chłonnej) powstają dodatkowe utraty hydrauliczne, w strefa epikrasu.
Słownik Strefa Wadyczna:
Znaczenie Strefa pomiędzy powierzchnią terenu a swobodnym zwierciadłem wód podziemnych tylko częściowo nasycona wodą, sięgająca do najwyższego poziomu wód podziemnych. Strefa przepływu pionowego. Nazwa służąca strefa epikrasu.
Słownik Substancja Powierzchniowo Czynna Anionowa:
Znaczenie powierzchniowo czynna anionowa → Substancja powierzchniowo czynna, która ulegając jonizacji w roztworze wodnym tworzy ujemnie naładowane jony organiczne powodujące aktywność powierzchniową strefa epikrasu.

Czym jest Strefa epikrasu znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: