Strefa freatyczna; strefa co to jest
Co to jest Strefa freatyczna; strefa eukrasu. Wyjaśnienie eukrasu Strefa wypełnienia wszystkich.

Czy przydatne?

Co to jest Strefa freatyczna; strefa eukrasu

Definicja STREFA FREATYCZNA; STREFA EUKRASU: Strefa freatyczna; strefa eukrasu
Strefa wypełnienia wszystkich próżni i szczelin górotworu wodą, występująca poniżej najniższego poziomu zwierciadła wód podziemnych. Nazwa służąca w zbiornikach krasowych. → Strefa saturacji.[AR].

Słownik Skażenie Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Zanieczyszczenie wody substancjami nie występującymi w niej w stanie naturalnym. Skutkuje ono gwałtowne obniżenie jakości wody. Do typowych należy zaliczyć skażenia:bakteryjne strefa freatyczna; strefa eukrasu.
Słownik Średnica Studni D, D, Φ:
Znaczenie D, φ Podwojona odległość od osi studni do zewnętrznej powierzchni konstrukcji filtrującej filtru (na przykład siatki albo obsypki żwirowej). Wymiar: [L].Jednostki: m, cm, mm, cale.[TM strefa freatyczna; strefa eukrasu.
Słownik Stagnacja Wód Podziemnych:
Znaczenie Stagnacja wód podziemnych Bezruch, brak ruchu albo bardzo powolny ruch wód podziemnych. → Stagnacja hydrogeochemiczna.[AK strefa freatyczna; strefa eukrasu.
Słownik Salmonella (Rodzaj Bakterii):
Znaczenie bakterii) Ekipa tlenowych i beztlenowych bakterii (rodziny Enterobacteriaceae) nietworzących przetrwalników, wywołujących infekcje jelitowe i zatrucia u ludzi i zwierząt. Mogą występować w strefa freatyczna; strefa eukrasu.
Słownik Sieć Kontrolno-Pomiarowa Wód Podziemnych; ,Monitoring Wód Podziemnych:
Znaczenie pomiarowa wód podziemnych; ,monitoring wód podziemnych Sieć otworów hydrogeologicznych, gdzie są dokonywane systematyczne pomiary zmian położenia zwierciadła wód podziemnych i badania jakości. Może strefa freatyczna; strefa eukrasu.

Czym jest Strefa freatyczna; strefa znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: