Strefa freatyczna; strefa co to jest
Co to jest Strefa freatyczna; strefa eukrasu. Wyjaśnienie eukrasu Strefa wypełnienia wszystkich.

Czy przydatne?

Co to jest Strefa freatyczna; strefa eukrasu

Definicja STREFA FREATYCZNA; STREFA EUKRASU: Strefa freatyczna; strefa eukrasu
Strefa wypełnienia wszystkich próżni i szczelin górotworu wodą, występująca poniżej najniższego poziomu zwierciadła wód podziemnych. Nazwa służąca w zbiornikach krasowych. → Strefa saturacji.[AR].

Słownik Środowisko Abiotyczne:
Znaczenie abiotyczne Ogół przedmiotów przyrodniczych (z wyjątkiem organizmów żywych) znajdujących się w stanie naturalnym albo przekształconych antropogenicznie (→ antropopresja). Ś.a. obejmuje skały, grunty strefa freatyczna; strefa eukrasu.
Słownik Stabilizacja Zwierciadła Wody:
Znaczenie zwierciadła wody 1. Mechanizm. Podnoszenie się zwierciadła wód podziemnych w studniach i otworach hydrogeologicznych powiązane z wyrównywaniem się ciśnienia. 2. Sukces. Określenie się poziomu strefa freatyczna; strefa eukrasu.
Słownik Stan Zwierciadła Wód Podziemnych:
Znaczenie Stan zwierciadła wód podziemnych Położenie zwierciadła wód podziemnych w relacji do określonego poziomu odniesienia. →Krzywa stanów wód podziemnych.[SK strefa freatyczna; strefa eukrasu.
Słownik Strumień Wód Podziemnych; Strumień Filtracji:
Znaczenie podziemnych; strumień filtracji 1. Układ linii prądu i hydroizohips opisujących strukturę hydrodynamiczną mechanizmu hydrogeologicznego z podziałem na względnie jednorodne strumienie składowe (→ strefa freatyczna; strefa eukrasu.
Słownik Substancja Powierzchniowo Czynna:
Znaczenie powierzchniowo czynna Związek chemiczny wykazujący aktywność powierzchniową, po rozpuszczeniu w wodzie obniża napięcie powierzchniowe. Wyróżniamy → s.p.c. anionowe, → s.p.c. kationowe i → s.p.c strefa freatyczna; strefa eukrasu.

Czym jest Strefa freatyczna; strefa znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: