Strefa freatyczna; strefa co to jest
Co to jest Strefa freatyczna; strefa eukrasu. Wyjaśnienie eukrasu Strefa wypełnienia wszystkich.

Czy przydatne?

Co to jest Strefa freatyczna; strefa eukrasu

Definicja STREFA FREATYCZNA; STREFA EUKRASU: Strefa freatyczna; strefa eukrasu
Strefa wypełnienia wszystkich próżni i szczelin górotworu wodą, występująca poniżej najniższego poziomu zwierciadła wód podziemnych. Nazwa służąca w zbiornikach krasowych. → Strefa saturacji.[AR].

Słownik Starzenie (Się) Studni:
Znaczenie studni → Studnia jak każda konstrukcja ma określony wiek (moment działania), aczkolwiek dąży się do jej trwałości. S.s., a więc obniżanie się jej sprawności, jest przyspieszane z czasem poprzez strefa freatyczna; strefa eukrasu.
Słownik Struktura Systemu Krasowego:
Znaczenie mechanizmu krasowego S.s.k. jest określona organizacją dróg przepływu wód wewnątrz zbiornika wodonośnego, wynikającą z mechanizmów krasowych i ich ewolucją w momencie. Typy struktur krasowych są strefa freatyczna; strefa eukrasu.
Słownik Stężenie; Koncentracja (Substancji Występujących W Wodzie):
Znaczenie koncentracja (substancji występujących w wodzie) Liczba określająca zawartość rozpuszczonego składnika w 1 dm3 wody. W starszych opracowaniach stężenia były wyrażane w relacji do objętości 1 litra strefa freatyczna; strefa eukrasu.
Słownik Strefowość Hydrodynamiczna:
Znaczenie hydrodynamiczna S.h. wynika z przestrzennej zmienności parametrów ruchu wód podziemnych i intensywności ich odnawiania się w ośrodku skalnym. Miernikami wydzielania stref hydrodynamicznych są strefa freatyczna; strefa eukrasu.
Słownik Szczelinowatość:
Znaczenie Właściwość utworów skalnych wynikająca z obecności w nich (w warunkach naturalnych) sieci spękań i szczelin. Szczelinę charakteryzuje mierzalny wyznacznik rozwarcie. Genetycznie wyróżniamy szczeliny strefa freatyczna; strefa eukrasu.

Czym jest Strefa freatyczna; strefa znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: