Strefa hipergeniczna co to jest
Co to jest Strefa hipergeniczna. Wyjaśnienie występowania wód słodkich o mineralizacji do 1 g/dm3.

Czy przydatne?

Co to jest Hipergeniczna Strefa

Definicja STREFA HIPERGENICZNA: Strefa hipergeniczna
Strefa występowania wód słodkich o mineralizacji do 1 g/dm3. To jest strefa aktywnej wy miany wód, intensywnego drenażu i zasilania. Obejmuje młode, współczesne w sensie geologicznym, wody pochodzenia infiltracyjnego, zaliczane do górnej strefy hydrogeochemicznej. → Woda infiltracyjna, → Strefowość hydrogeochemiczna.[TB i DM].

Słownik Skład Bakteriologiczny Wody:
Znaczenie bakteriologiczny wody W podziemnych wodach naturalnych i zanieczyszczonych antropogenicznie żyją różne bakterie biorące aktywny udział w przemianach hydrogeochemicznych. Definicja s.b.w. jest służące strefa hipergeniczna.
Słownik Studnia Zupełna:
Znaczenie Studnia ujmująca warstwę wodonośną na całej jej miąższości albo całą miąższość strefy nasyconej, dla której → stopień ujęcia warstwy α = 1, jest to długość części roboczej filtru l jest równa strefa hipergeniczna.
Słownik Stała Rozpadu (Zaniku) Kr:
Znaczenie zaniku) kr S.r. kr znaczy objętość substancji ulegającej rozpadowi na jednostkę objętości i na jednostkę czasu; charakteryzuje kinetykę reakcji pierwszego rzędu opisującą dobrze rozpad strefa hipergeniczna.
Słownik Szkody Górnicze Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne Szkody górnicze powstałe wskutek zakłócenia warunków hydrogeologicznych poprzez działalność górniczą. Najczęściej spotykane s.g.h. to:– zaniki wody w studniach wskutek drenażu strefa hipergeniczna.
Słownik Studnia Artezyjska:
Znaczenie 1.Studnia z → samowypływem na powierzchnię ziemi, ujmująca → warstwę wodonośną o zwierciadle napiętym ze stanami zwierciadła ponad powierzchnią ziemi (o wysokości hydraulicznej H przekraczającej strefa hipergeniczna.

Czym jest Strefa hipergeniczna znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: