Strefa hipergeniczna co to jest
Co to jest Strefa hipergeniczna. Wyjaśnienie występowania wód słodkich o mineralizacji do 1 g/dm3.

Czy przydatne?

Co to jest Hipergeniczna Strefa

Definicja STREFA HIPERGENICZNA: Strefa hipergeniczna
Strefa występowania wód słodkich o mineralizacji do 1 g/dm3. To jest strefa aktywnej wy miany wód, intensywnego drenażu i zasilania. Obejmuje młode, współczesne w sensie geologicznym, wody pochodzenia infiltracyjnego, zaliczane do górnej strefy hydrogeochemicznej. → Woda infiltracyjna, → Strefowość hydrogeochemiczna.[TB i DM].

Słownik Schemat Jawny (Explicite):
Znaczenie explicite) Aproksymacja różnicowa równania → filtracji nieustalonej polegająca na obliczaniu wartości ilorazu różnicowego ΔH/Δt w punkcie startowym → kroku czasowego. Równanie różnicowe ma postać strefa hipergeniczna.
Słownik Symulacja:
Znaczenie mechanizmów fizycznych zachodzących w interesującym nas układzie (na przykład filtracji wód podziemnych w warstwie wodonośnej), zwanym oryginałem, przez obserwację zachowania się innego, specjalnie w strefa hipergeniczna.
Słownik Stała Rozpadu (Zaniku) Kr:
Znaczenie zaniku) kr S.r. kr znaczy objętość substancji ulegającej rozpadowi na jednostkę objętości i na jednostkę czasu; charakteryzuje kinetykę reakcji pierwszego rzędu opisującą dobrze rozpad strefa hipergeniczna.
Słownik Sieć Hydrauliczna W Skrasowiałych Skałach Węglanowych:
Znaczenie skrasowiałych skałach węglanowych S.h. w skale jest systemem połączonych pustek, którymi przepływa i gdzie gromadzi się woda. S.h. w ośrodku skał węglanowych podległych mechanizmom → krasowienia strefa hipergeniczna.
Słownik Skala Redoks; Skala RH, Skala Redox:
Znaczenie rH, skala redox Skala → potencjału redoks opracowana poprzez Clarka. Jednostką s.r. jest: rH = (Eh + 0,06pH)/0,03 gdzie: Eh – potencjał utleniająco-redukcyjny wyrażony w woltach, pH – odczyn wody. S strefa hipergeniczna.

Czym jest Strefa hipergeniczna znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: